Наукові конференції

Зміст статті

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЧЕРКАСАХ

 

Х БОГДАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

 

Шановні колеги!

 

Маємо честь запросити Вас до участі у Всеукраїнській конференції молодих істориків Х «Богданівські читання».

Читання відбудуться 7-8 грудня 2017 р. на базі Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Для участі у конференції необхідно до 1 грудня 2017 р. надіслати до оргкомітету анкету учасника конференції та матеріали для публікації. Матеріали для участі у конференції надсилаються вкладеними файлами на електронну скриньку оргкомітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Робочі мови конференції – українська, англійська.

 

Основні напрями роботи конференції:

 

Пленарне засідання:

Богдан Хмельницький і його доба

 

Секції:

 1. Історіографія, джерелознавство та спеціальні галузі історичної науки.
 2. Археологія, етнологія, архівознавство та музеєзнавство.
 3. Давня, ранньоновітня та нова історія України.
 4. Новітня історія України.
 5. Всесвітня історія.
 6. Історія освіти та науки.

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

 

 1. Обсяг публікації 8–12 тис. знаків з пробілами (4–6 стор.).
 2. Електронний варіант публікації та анкета учасника конференції подаються окремими файлами тільки у форматі *.doc. Назви файлів повинні містити прізвище автора, назву секції (зразок: tezy_ivanov_istoriografia.doc, anketa_ivanov_istoriografia.doc).
 3. Редактор: Word for Windows, версія – не нижче 6.0.
 4. Розмір аркуша: А4 (297х210), орієнтація книжкова.
 5. Поля: всі – 2 см.
 6. Шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5.
 7. Текст без малюнків, таблиць та інших графічних зображень.
 8. Текст повинен мати наступну вихідну інформацію: а) прізвище та ім’я автора – вирівнювання по правому краю, курсив; б) повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє автор – з нової строки, вирівнювання по правому краю, курсив; в) через одну строку симетрично по центру назва статті великими літерами, напівжирний шрифт.
 9. Через одну строку після назви основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац – 1, 23 см. Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab!
 10. Список джерел та літератури подається в кінці статті через одну строку після основного тексту (не більше 15 позицій). Слова «посилання» або «література» вказувати не потрібно. Джерела вказуються в порядку згадування у тексті, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и). Посилання на декілька джерел розділяються крапкою з комою (напр.: [1, 22–23; 2, 34]).
 11. Бібліографічний опис джерел і літератури здійснюється відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006: http://biblioteka.cdu.edu.ua/bulleten/bibliograf_vumogu.pdf
 12. Не допускається використання переносів, нумерації сторінок, колонтитулів.
 13. Лапки у тексті використовувати за зразком: «лапки».
 14. Статті повинні бути ретельно вичитані та відредаговані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

 

У публікації необхідно чітко сформулювати наукову проблему; коротко охарактеризувати історіографію обраної проблематики, досліджені автором історичні джерела та використані методи дослідження; визначити мету; зазначити, в чому саме полягає новизна авторського підходу до вирішення проблеми; описати суть та результати дослідження; сформулювати висновки. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам оргкомітетом розглядатись не будуть.

Статті будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для участі у конференції. Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Вартість публікації – 25 грн. за сторінку.

Оплату необхідно здійснити на картковий рахунок: 5168 7427 0300 9930 (у будь-якому терміналі «Приватбанку» або через систему «Приват24»)

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників. Орієнтовна вартість проживання – 140 грн.

Детальнішу інформацію про конференцію можна отримати по e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефонами: (0472) 37-55-57 – кафедра історії України; 067–938–17–76 – Івангородський Костянтин Васильович; 067-879-53-90 – Ігнатенко Юлія Вячеславівна.

Адреса Оргкомітету: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, корп. № 1 Черкаського національного університету, к. 520-521 (кафедра історії України).

 

Зразок оформлення матеріалів

 

Іван Іваненко

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

 

М. ДРАГОМАНОВ ПРО ФІЛОСОФІЮ ІСТОРІЇ ГЕГЕЛЯ

 

Одним із найбільш дискусійних питань сучасного драгоманознавства є інтерпретація історико-філософських поглядів М. П. Драгоманова. Можна погодитись із висловлюванням Р. Е. Метельського, що «складність визначення драгоманівської філософії, його методологічного підходу зумовлена тим, що вчений не був прибічником якої-небудь філософської концепції цілком і остаточно» [1, 20]. Окреслена тема досі не була предметом спеціального дослідження, хоча окремі зауваження можна знайти у працях багатьох дослідників [2, 56–57].

 

 1. Метельський Р. Е. Конституціоналізм Михайла Драгоманова : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. Е. Метельський. – К., 1997. – 177 с.
 2. Гаєвська Л. О. Літературно-естетична концепція М. Драгоманова в контексті культурософії ХІХ ст. / Л. О. Гаєвська // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. праць / відп. ред. Р. С. Міщук. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 42–62.

 

Анкета учасника конференції

(зразок)

 

ПІБ: …………………………………………………………………………………..

Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:…………………………………………………………………..

Тема доповіді:……………………………………………………………………….

Напрямок (секція): …………………………………………………………………..

Посада: ………………………………………………………………………………

Курс (рік навчання): ………………………………………………………………..

Науковий ступінь: …………………………………………………………………..

Вчене звання: ………………………………………………………………………..

Домашня адреса: …………………………………………………………………….

Контактний телефон: ………………………………………………………………..

Електронна адреса (e-mail): …………………………………………………………

Форма участі (очна або заочна): ……………………………………………………

Потреба у проживанні: ………………………………………………………………