Наукові конференції

Зміст статті

Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ХVІІ–ХХІ СТ.),

4 листопада 2022 р.,  м. Умань

Програма