Наукові конференції

Зміст статті

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЧЕРКАСАХ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі

Всеукраїнського «круглого столу» з міжнародною участю

«ГОЛОДОМОР 1932–1933 рр. В УКРАЇНІ»

8 листопада 2018 р. о 11.00 на базі ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корп. 1, 4-й поверх, ауд. 420) відбудеться зустріч у форматі «круглого столу» на тему: «Голодомор 1932 –1933 рр. в Україні». До участі запрошуються викладачі ЗВО, науковці, краєзнавці, докторанти, аспіранти, студенти, вчителі, представники неурядових організацій та громадські активісти, працівники органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, інші зацікавлені особи.

Тематичні напрями роботи «круглого столу»:

 • Голодомор 1932–1933 рр. у міжнародній та вітчизняній історико-правовій думці та археографії;
 • історична пам’ять і комеморативні практики : уроки та застереження на майбутнє для України і світу;
 • «Великий перелом» на селі : «жнива скорботи»;
 • масштаби,особливості та наслідки Голодомору 1932–1933 рр. для України;
 • Голоди/Голодомор в історії України у ХХ ст.: спільне та відмінне.

 

Для участі у круглому столі необхідно до 1 листопада 2018 р. надіслати до оргкомітету анкету учасника «круглого столу» та матеріали для публікації (вкладеними файлами на електронну скриньку оргкомітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Робочі мови круглого столу– українська, англійська.

Програму круглого столу та збірник матеріалів в електронному вигляді (PDF-формат) буде надіслано авторам до початку його роботи та розміщено на офіційному сайті Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Доповідачі, у разі безпосередньої участі у роботі круглого столу, отримають сертифікат учасника.

Участь: очна та заочна.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Обсяг публікації 8–12 тис. знаків з пробілами (4–6 стор.).
 2. Електронний варіант публікації та анкета учасника конференції подаються окремими файлами тільки у форматі *.doc. Назви файлів повинні містити прізвище автора, назву секції (зразок: tezy_ivanov_istoriografia.doc, anketa_ivanov_istoriografia.doc).
 3. Редактор: Word for Windows, версія – не нижче 6.0.
 4. Розмір аркуша: А4 (297х210), орієнтація книжкова.
 5. Поля: всі – 2 см.
 6. Шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5.
 7. Текст без малюнків, таблиць та інших графічних зображень.
 8. Текст повинен мати наступну вихідну інформацію: а) прізвище та ім’я автора – вирівнювання по правому краю, курсив; б) повна назва навчального закладу або наукової установи, яку представляє автор – з нової строки, вирівнювання по правому краю, курсив; в) через одну строку симетрично по центру назва статті великими літерами, напівжирний шрифт.
 9. Через одну строку після назви основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац – 1, 23 см. Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab!
 10. Список джерел та літератури подається в кінці статті через одну строку після основного тексту (не більше 15 позицій). Слова «посилання» або «література» вказувати не потрібно. Джерела вказуються в порядку згадування у тексті, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и). Посилання на декілька джерел розділяються крапкою з комою (напр.: [1, 22–23; 2, 34]).
 11. Бібліографічний опис джерел і літератури здійснюється відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006: http://biblioteka.cdu.edu.ua/bulleten/bibliograf_vumogu.pdf
 12. Не допускається використання переносів, нумерації сторінок, колонтитулів.
 13. Лапки у тексті використовувати за зразком: «лапки».
 14. Статті повинні бути ретельно вичитані та відредаговані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

 

У публікації необхідно чітко сформулювати наукову проблему; коротко охарактеризувати історіографію обраної проблематики, досліджені автором історичні джерела та використані методи дослідження; визначити мету; зазначити, в чому саме полягає новизна авторського підходу до вирішення проблеми; описати суть та результати дослідження; сформулювати висновки. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам оргкомітетом розглядатись не будуть.

Детальнішу інформацію про «круглий стіл» можна отримати по e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефонами: 093−811−49−24 – Лисиця Лариса Григорівна.

Адреса Оргкомітету: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, корп. № 1 Черкаського національного університету, к. 521 а (Центр гендерних досліджень).

 

Зразок оформлення матеріалів

Іван Іваненко

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

М. ДРАГОМАНОВ ПРО ФІЛОСОФІЮ ІСТОРІЇ ГЕГЕЛЯ

Одним із найбільш дискусійних питань сучасного драгоманознавства є інтерпретація історико-філософських поглядів М. П. Драгоманова. Можна погодитись із висловлюванням Р. Е. Метельського, що «складність визначення драгоманівської філософії, його методологічного підходу зумовлена тим, що вчений не був прибічником якої-небудь філософської концепції цілком і остаточно» [1, 20]. Окреслена тема досі не була предметом спеціального дослідження, хоча окремі зауваження можна знайти у працях багатьох дослідників [2, 56–57].

 

 1. Метельський Р. Е. Конституціоналізм Михайла Драгоманова : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. Е. Метельський. – К., 1997. – 177 с.
 2. Гаєвська Л. О. Літературно-естетична концепція М. Драгоманова в контексті культурософії ХІХ ст. / Л. О. Гаєвська // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. праць / відп. ред. Р. С. Міщук. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 42–62.

 

Анкета учасника круглого столу

(зразок)

ПІБ: …………………………………………………………………………………..

Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:…………………………………………………………………..

Тема доповіді:……………………………………………………………………….

Посада: ………………………………………………………………………………

Курс (рік навчання): ………………………………………………………………..

Науковий ступінь: …………………………………………………………………..

Вчене звання: ………………………………………………………………………..

Контактний телефон: ………………………………………………………………..

Електронна адреса (e-mail): …………………………………………………………

Форма участі (очна або заочна): ……………………………………………………