Наукові конференції

Зміст статті

Інтерактивна зустріч «Прокрастинація як криза бажань: візуальні образи»

5 грудня 2020 р.

Детальніше: http://www.histfilos.cdu.edu.ua/hovyny/1534-prokrastynatsiia-iak-kryza-bazhan-vizualni-obrazy.html