Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

 

На кафедрі працює 14 викладачів, з них 6 - доктори історичних наук, 8 - кандидати історичних наук. Вони забезпечують викладання фундаментальних, професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, спецкурсів і спецсемінарів із всесвітньої та вітчизняної історії як в ННІ історії і філософії, так і в інших інститутах та на факультетах університету. Кафедра створена у 1999 р. З 14 вересня 1999 р. по 1 вересня 2003 р. носила назву - кафедра новітньої історії та права. З 1 вересня 2003 р. по 11 жовтня 2010 р. - кафедра новітньої історії. З 1 жовтня 2010 р. - кафедра архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. З жовтня 2015 р. має сучасну назву. З 1999 р. кафедру очолює доктор історичних наук, професор Морозов А. Г.

Структурним підрозділом кафедри є Музей археології. Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=6R_ThaEa2WQ

 

Склад кафедри:

 1. Морозов Анатолій Георгійовичзавідувач кафедри, академік УІА, доктор історичних наук, професор
 2. Чабан Анатолій Юзефович – академік УІА, доктор історичних наук, професор
 3. Корновенко Сергій Валерійович - доктор історичних наук, професор
 4. Гоцуляк Віктор Володимирович – доктор історичних наук, професор
 5. Фареній Ігор Анатолійович – доктор історичних наук, професор, заступник завідувача кафедри з наукової роботи
 6. Земзюліна Наталія Іванівна - доктор історичних наук, професор
 7. Мельниченко Василь Миколайович – кандидат історичних наук, професор
 8. Лисиця Лариса Григорівна – кандидат історичних наук, доцент
 9. Клименко Тетяна Анатоліївна – кандидат історичних наук, старший викладач
 10. Мазур Оксана Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент
 11. Сухушина Олена Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент
 12. Захарченко Марина Василівна – кандидат історичних наук, доцент
 13. Абразумова Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, старший викладач
 14. Мотуз Валерія Костянтинівна – кандидат історичних наук, в.о. доцента
 15. Cтарший лаборант – Трояк Яна Олександрівна

   

Адреса:

18031, м.Черкаси, б-р Шевченка, 81, корпус № 1, ауд. 504, 505, 604

Телефон: 35-28-50

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри

Морозов Анатолій Георгійович


 

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра:

1. "Археологія" (проф. Морозов А. Г., ст. викл. Абразумова О. М.)

2. "Новітня історія України" (проф. Морозов А. Г., доц. Мотуз В. К.)

3. "Військово-економічна та політична стратегія СРСР" (проф. Морозов А. Г.)

4. "Методика польових археологічних досліджень" (проф. Морозов А. Г., ст. викл. О. М. Абразумова)

5. "Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації" (проф. Чабан А. Ю.)

6. Вступ до спеціальності "Міжнародні відносини..." (проф. Ю. А. Чабан)

7. Дипломатична та консульська служба (ст. викл. О. М. Абразумова)

 8. "Методологія та методика історичних наукових досліджень" (проф. Гоцуляк В. В.)

9. "Історіографія історії України" (проф. Гоцуляк В. В.)

10. "Методологія та організація наукових досліджень" (проф. Гоцуляк В. В.)

11. "Історіографія архівознавства" (проф. Гоцуляк В. В.)

12. "Музеєзнавство" (проф. Гоцуляк В. В.)

13. "Сучасна історіографія історії України" (проф. Гоцуляк В. В.)

14.  "Джерела з історії України" (проф. Фареній І. А.)

15. "Історія української соціально-економічної думки" (проф. Фареній І. А.)

16. "Велика селянська революція 1902-1932 рр." (проф. Фареній І. А.)

17. "Дискусійні проблеми соціально-економічної думки" (проф. Фареній І. А.)

18. "Історія міжнародних зв'язків" (проф. Фареній І. А.)

19. "Документознавство" (доц. Земзюліна Н. І.)

20. "Археографія" (доц. Захарченко М. В.)

21. "Шкільний курс історії та методика його викладання" (доц. Земзюліна Н. І., доц. Мазур О. О.)

22. "Історична географія" (проф. Мельниченко В. М.)

23. "Історична географія України" (проф. Мельниченко В. М.)

24. "Історичне краєзнавство" (проф. Мельниченко В. М.)

25. "Історія рідного краю" (проф. Мельниченко В. М.)

26. "Зарубіжне архівознавство" (проф. Мельниченко В. М.)

27. "Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн" (доц. Лисиця Л. Г., ст. викл.О. М. Абразумова)

28. "Історія історичної науки" ( доц. Лисиця Л. Г.)

29. "Сучасна історіографія історії зарубіжних країн" (доц. Лисиця Л. Г.)

30. "Історія первісного суспільства" (доц. Лисиця Л. Г.)

31. "Історія СРСР" (доц. Сухушина О. В.)

32. "Історія західних і південних слов'ян" (доц. Сухушина О. В.)

 33. "Історія української культури" (доц. Сухушина О. В., доц.  Захарченко М. В., доц. Мотуз В. К.)

34. "Архівознавство" (доц. Клименко Т. А.)

35. "Формування національного архівного фонду України" (ст. викл. Клименко Т. А.)

36. "Використання національного архівного фонду України" (ст. викл. Клименко Т. А.)

37. " Історія культури Сходу" (доц. Мазур О. О.)

38. "Продовольче питання в УРСР (1960-1980-і рр.): спроба вирішення" (доц. Мазур О. О.)

39. "Аграрні відносини України кінця ХІХ - на поч. ХХ ст." (доц. Мазур О. О.)

40. "Суспільно-політичні рухи в Україні" (доц. Мазур О. О.)

41. "Історія суспільно-політичної думки" (проф. Гоцуляк В. В.)

42. "Політичні системи зарубіжних країн" (доц. Захарченко М. В.)

43. "Історія соціальних та демократичних рухів" ()

44. "Основні напрямки і глобальні проблеми розвитку сучасного світу в кінці ХХ - на поч. ХХІ ст." ()

45. "Історія культури Європи" (доц. Захарченко М. В.)

46. "Національні проблеми сучасного світу" (доц. О. О. Мазур)

 47. "Історія країн СНД" (доц. Мотуз В. К.)

48. "Основи антропології" (доц. Мотуз В. К.)

49. "Історія українського козацтва" (проф. Гоцуляк В. В.)