Hовини

Для практично-наочного ознайомлення із археологічними пам'ятками м. Черкаси та отримання навиків дослідницької археологічної роботи в процесі вивчення дисципліни "Методика польових археологічних досліджень" (к.і.н., ст. викладач   О. М. Абразумова) для студентів спеціальності  "Історія та археологія" було організовано навчальне виїзне заняття у формі археологічної розвідки.  18 жовтня другокурсники обстежили три археологічні об'єкти в межах міста: Василицьке городище, городище Шпиль, а також берегову лінію вздовж Дніпра. В ході розвідки студентам вдалося зібрати цінний підйомний матеріал, який було передано музею.

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії дякує директору Музею археології Середньої Наддніпрянщини Михайлу Павловичу Сиволапу, який поділився із юними археологами своїми  знаннями та досвідом.