Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра всесвітньої історії створена 23 серпня 1994 р. після розділу єдиної на час відкриття історичного факультету кафедри історії. На новоутвореній кафедрі працювали: к.і.н., доценти О. Г. Перехрест (завідувач кафедри, декан факультету), Р. К. Бутенко, С. А. Кісіль, О. І. Овчаренко, ст. викл. В. П. Івангородський, асистент Л. Д. Статті, старший лаборант В. О. Барильченко. У подальшому штат кафедри зазнавав кількісних і якісних змін. Штат викладачів поповнили: к.і.н. О. В. Сухушина, І. В. Звірковський, Г. М. Голиш, З. М. Куниця, випускники факультету С. І. Гальченко, В. О. Калінчик, О. З. Медалієва, Т. В. Терещенко, Г. М. Георгізов, О. О. Тітіка. У даний час на кафедрі працюють 11 викладачів: к.і.н., доцент С. І. Гальченко (зав.каф.), д.і.н., професори О.Г. Перехрест та Н. І. Земзюліна, к.т.н., проф. Ч. Уайт, к.і.н., доцени І. В. Звірковський, А. П. Іржавська, В. О. Кірєєва, О. І. Овчаренко, Т. В. Терещенко, О. О. Тітіка, к.п.н., ст. викл. М. І. Ратніков.

Упродовж всього періоду функціонування кафедри зусилля викладачів спрямовуються на теоретичну та практичну підготовку студентів, створення їм належних умов для реалізації набутих знань. Необхідні конкретні знання і практичні навички студенти здобувають у процесі передбачених навчальними планами лекційних та семінарських занять, фахових практик.

Колектив кафедри забезпечує викладання та організацію вивчення студентами наступних фахових навчальних дисциплін: «Історія країн Північної Європи в XVII–XIX ст.», «Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу»,  «Дипломатична історія Європи в ХІХ ст.», «Розвиток новоєвропейської цивілізації: ідеологія, політика, економіка, культура доби просвітництва та революцій»,  «Міжнародні відносини в період Другої світової війни»,  «Двополюсність світу і холодна війна (1945–1979 рр.)», «Новітня історія Західної Європи та Північної Америки», «Історія міжнародних відносин», «Розвиток нової європейської цивілізації: демократія і тоталітаризм у ХХ – на поч. ХХІ ст.», «Історія Стародавнього Сходу»,  «Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу», «Історія країн Азії і Африки в середні віки», «Відродження в історії європейської цивілізації», «Середньовіччя та ранній новий час в західноєвропейській історичній художній літературі», «Колоніалізм на традиційному Сході (XVII–XX ст.)», «Актуальні питання історії країн Латинської Америки (XVII – поч. XXІ ст.)», «Новітні інформаційні технології в освітньому процесі», «Історія середніх віків», «Великі географічні відкриття та їх наслідки. Колоніальна політика західноєвропейських країн», «Церква та її роль в історії Західної Європи в епоху середньовіччя», «Розвиток нової європейської цивілізації: ідеологія, політика, економіка,  (XV–ХІХ ст.)», «Основи наукових досліджень», «Етнологія», «Давні цивілізації Мезоамерики», «Історія Греції та Риму», «Спеціальні історичні дисципліни», «Актуальні питання історії України періоду Другої світової війни», «Україна в роки Другої світової і Великої Вітчизняної воєн (1939–1945 рр.)», «Етнодемографічна історія Європи», «Державно-правовий і суспільний розвиток російського самодержавства в другій половині ХІХ ст.», «Історія Росії», «Російське самодержавство між реформами і революціями (1894–1917 рр.)», «Історія релігії і церкви України», «Історія світової цивілізації».

Викладачі кафедри здійснюють плідну науково-дослідну роботу. Ними досліджується комплексна науково-дослідна тема «Актуальні питання історії світових війн», робота над якою координується з відділом Інституту історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН Україна, а також 6 індивідуальних науково-дослідних тем з актуальних питань всесвітньої та вітчизняної історії. За результатами досліджень у 1994 – 2014 рр. захищено докторська та 9 кандидатських дисертацій.

При кафедрі працює аспірантура в якій підготовлено 7 кандидатів наук. Кафедра виступила організатором та співорганізатором понад 30 міжнародних, всеукраїнських, регіональних та науково-практичних конференцій, за результатами яких опубліковано низку збірників наукових праць. На кафедрі видається тематичний науковий збірник «Всесвітня історія» серії Вісник Черкаського національного університету. Викладачі кафедри здійснюють ефективну навчально-методичну роботу. Ними підготовлені і використовуються в навчальному процесі ґрунтовні навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра.

На кафедрі велика увага приділяється організації науково-дослідній роботі студентів. Різними її формами охоплені фактично всі студенти які вивчають дисципліни за переліком кафедри. При кафедрі функціонують 7 наукових проблемних груп.

Викладачі кафедри приймають активну участь в громадському житті Інституту, Університету, міста та області.

 

Склад кафедри:

Гальченко Світлана Іванівна  завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Перехрест Олександр Григорович - доктор історичних наук, професор 

Земзюліна Наталія Іванівна - доктор історичних наук, професор 

Чарльз Уайт - кандидат теологічних наук, професор

Кірєєва Вікторія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент

Звірковський Ігор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент

Іржавська Анжела Петрівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Овчаренко Олександр Ілліч – кандидат історичних наук, доцент

Ратніков Максим Ігорович - кандидат політичних наук,старший викладач

Терещенко Тетяна Вадимівна – кандидат історичних наук, доцент

Тітіка Олена Олександрівна - кандидат історичних наук, в.о. доцента

Старший лаборант - Соляник Катерина 

 

Адреса: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, кімн. 516, 517

Телефон: 37-12-74

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач кафедри:

 

к.і.н., доц. Гальченко Світлана Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри:


Перехрест Олександр Григорович

доктор історичних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни:

«Спеціальні історичні дисципліни»

«Актуальні питання історії України періоду Другої світової війни»

«Україна в роки Другої світової і Великої Вітчизняної воєн (1939 – 1945 рр.)»

Перехрест О. Г. продуктивно займається науковою роботою в галузях історії України, історії Великої Вітчизняної війни та спеціальних історичних дисциплін. Автор понад 100 наукових праць, у тому числі навчального посібника для студентів історичних факультетів «Історична хронологія», котрий має гриф МОН України (перше видання 1999р., 2-ге – 2004р.). Автор монографій: «Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.)». Наукове видання. Серія «Україна. Друга світова війна. 1939 – 1945» / Інститут історії України НАН України. – К., 2010. – 150 с. (8,7 др. арк.); Українське село в 1941 – 1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / НАН України. Ін-т історії України. – Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. – 668 с. (44,1 др. арк.) Член авторських колективів та автор розділів у фундаментальних виданнях Інституту історії України НАН України: „Історії селянства України” в 2-х тт. / Інститут історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 2006; «Економічна історія України» в 2-х тт. / Інститут історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 2011 р.; «Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси» в 2-х тт. / Інститут історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 2011 р. Організатор та співорганізатор понад 20 міжнародних, всеукраїнських та обласних наукових конференцій, симпозіумів та історичних читань. Укладач, упорядник, редактор десятків наукових досліджень та навчально-методичних праць, заступник відповідального редактора наукового журналу «Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки», член редколегії збірників наукових праць: «Український селянин», «Гуржіївські історичні читання». Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Черкаському національному університеті. Започаткував і керує науковою школою з проблем історії Другої світової та Великої Вітчизняної війн. Підготував низку кандидатів історичних наук.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації, знаком «Відмінник освіти України».


 Овчаренко Олександр Ілліч

кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:

«Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки  (1918 р. – початок ХХІ ст.)»

«Історія міжнародних відносин (1918 р. – початок XXI ст.)»

«Міжнародні відносини і дипломатична боротьба в період Першої світової війни (1914–1918 рр.)»

«Двополюсність світу і «холодна війна» (1946–1991 рр.)»

«Розвиток нової європейської цивілізації: демократія і тоталітаризм у ХХ ст.»

Овчаренко О. І. проводить наукову роботу з історії міжнародних відносин  періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст., Першої світової війни, створення і краху Версальсько-Вашингтонської системи, міжсоюзницьких відносин в роки Другої світової війни, радянсько-польських економічних відносин (1945–1955 рр.), проблем походження  і розвитку «холодної війни» Опубліковано понад 40 наукових праць, в тому числі навчальний посібник «Всесвітня історія ХХ століття». – Кам’янець-Подільський, 1998. – 221 с. в співавторстві; монографія «Советско-польские экономические отношения (1945–1955 гг.)». – Душанбе: «Ирфон», 1987. – 236 с. (11,4 др. акр.). Автор  навчально-методичних посібників «Холодна війна» (1946–1991 рр.). – Черкаси, 2013. – 536 с. (25,8 др. арк. ); Двополюсність світу і «холодна війна» (1946–1991 рр.). – Черкаси, 2013. – 172 с. (6,5 др. акр.). Рецензент ряду наукових досліджень та навчально-методичних праць, член редакції наукового журналу «Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки», член  спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Черкаському національному університету. Під науковим керівництвом доцента Овчаренка О. І. підготовлено кандидата історичних наук (тема дисертації «Діяльність військово-промислових комітетів українських губерній Російської імперії в роки Першої світової війн


Гальченко Світлана Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:

«Етнологія»

«Основи наукових досліджень»

«Історія середніх віків»

«Великі географічні відкриття та їх наслідки. Колоніальна політика західноєвропейських країн»

«Давні цивілізації Мезоамерики»

«Етнологія Європи»

Гальченко С.І. продуктивно займається науковою роботою в галузях історії Другої світової війни, всесвітньої історії та етнології.

Співавтор розділу у фундаментальному виданні Інституту історії України НАН України: Обличчя визвольних міст України після окупації і життєві стратегії громадян (1943 – 1948 рр.) // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси у двох книгах. – К.: НВП «Вид-во «Наукова думка, НАН України», 2011. – Кн. 2. Опубліковано понад 25 публікацій, переважна більшість яких у наукових фахових виданнях, а також навчально-методичних посібників: «Етнологія: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 0303 «історія» спеціальності 6.030300 «Історія» заочної форми навчання», «Навчально-методичний посібник зі всесвітньої історії. Кейси для істориків» (у співавторстві), «Великі географічні відкриття та їх наслідки. Колоніальна політика західноєвропейських країн» (у співавторстві), Навчально-методичний посібник Етнологія для студентів напряму підготовки 0303 «Історія» спеціальності 6.030300 «Історія» спеціалізації: «Історія зарубіжних країн», «Історія України», «Народознавство» денної форми навчання. Брала участь у всеукраїнських, міжнародних та науково-практичних конференціях. Здійснює керівництво науковою студентською проблемною групою з етнології та керівник туристичного гуртка.

 
  
Кірєєва Вікторія Олександрівна

кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:

«Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу»

«Дипломатична історія Європи в ХІХ ст.»

«Історія країн Північної Європи в XVII – XIX ст.»

«Розвиток нової європейської цивілізації: ідеологія, політика, економіка, (XV – ХІХ ст.)»

Закінчила історичний факультет Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького у 2001 році. З 2002 р. працювала викладачем на кафедрі всесвітньої історії у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницкого.

З 2003 по 2006 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія в Інституті історії України НАН України. У 2011 році у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України захистила кандидатську дисертацію «Становлення парламентської демократії в Другій Речіпосполитій (1918–1926 рр.)».

У продовж 2003 – 2013 рр. працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри всесвітньої історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У 2008 – 2010 рр. та 2011 – 2013 рр. виконувала обов'язки заступника директора Навчально-наукового інституту історі і філософії з виховної роботи.

Член Наукового товариства істориків-аграрників та Ради молодих вчених Черкаського національного університеті ім. Б. Хмельницького. Член спеціалізованої вченої ради К.73.053.01 по захисту кандидатських дисертацій при Черкаському національному університеті імені Б.Хмельницького.

Коло наукових інтересів: історія Західної Європи та Північної Америки в новий час, історіографія європейських революцій XVII – XVIII ст., європейська дипломатія ХІХ ст., країни Скандинавії та «малі європейські країни» у період становлення новоєвропейської цивілізації.

Автор понад 20 публікацій, переважна більшість яких опублікована у наукових фахових виданнях, а також навчально-методичних посібників: Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Черкаси: РВВ ЧНУ, 2011; Навчально-методичний посібник зі всесвітньої історії: Кейси для істориків. (у співавторстві з Бутенко Р.К. та Гальченко С.І.). – Черкаси: РВВ ЧНУ, 2011.

 

Іржавська Анжела Петрівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

Коло наукових інтересів: проблематика історії Другої світової війни, історія країн Азії, Африки та Латинської Америки, міжнародні відносини, сходознавство.

 • Тема кандидатської дисертації: «Політика і практика нацистського фізичного терору проти східних слов’ян у період Другої світової війни» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія)
 • Місце та дата захисту – Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 19 жовтня 2011 року.
 • Науковий керівник – доктор історичних наук, професор О. Г. Перехрест.

Викладає навчальні дисципліни:

«Історія Середньовічного Сходу»

«Відродження в історії європейської цивілізації»

«Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу»

«Колоніалізм на традиційному Сході»

«Розвиток нової європейської цивілізації: ідеологія, політика, економіка, (XV–ХІХ ст.)»

«Новітні інформаційні технології в освітньому процесі»

«Міжнародні організації»

Упродовж 1995–2019 рр. працювала на посадах старшого лаборанта, викладача, старшого викладача, доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У 2013–2015 рр. виконувала обов'язки заступника директора Навчально-наукового інституту історі і філософії з наукової роботи. Член Наукового товариства істориків-аграрників Черкаського національного університеті ім. Б. Хмельницького. 

У 2015–1017 рр. обіймала посаду завідувача кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університеті ім. Б. Хмельницького. 

Співавтор розділу у фундаментальному виданні Інституту історії України НАН України: Демографічні втрати України в роки Другої світової війни // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси у двох книгах. – К.: НВП «Вид-во «Наукова думка, НАН України», 2011. – Кн. 2.

Опубліковано понад 40 публікацій, переважна більшість яких у наукових фахових виданнях, а також 11 навчально-методичних видань.


 
Терещенко Тетяна Вадимівна

кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:

«Сучасна історія країн Азії, Африки та Латинської Америки»

«Історія Греції та Риму»

«Актуальні питання історії країн Латинської Америки (XVII – початок ХХІ ст.)»

«Новітні інформаційні технології в освітньому процесі»

Терещенко Т.В. займається науковою та методичною роботою в галузях історії Великої Вітчизняної війни, соціальної історії України середини ХХ ст., нової та новітньої історії країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Має 23 публікацію, з них 21 наукового та 2 навчально-методичного характеру, в тому числі 14 у наукових фахових виданнях.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу» / укладачі: А. П. Іржавська, Т.В. Терещенко. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 368 с. (10 др. арк.); Терещенко Т. В. Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII – початок ХХІ ст.) : навчально-методичний посібник / Т. В. Терещенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 108 с. (6,3 др. арк.). Брала участь у 7 міжнародних, всеукраїнських та обласних наукових конференціях.

        

  

Тітіка Олена Олександрівна,

кандидат історичних наук, в.о. доцента

Викладає навчальні дисципліни:

“Історія Стародавнього Сходу”

“Історія Греції та Риму”

Тітіка О. О. займається науковою та методичною роботою в галузях історії Стародавнього світу, історії Стародавніх Греції та Риму, історії України періоду Другої світової війни та післявоєнної відбудови, спеціальних історичних дисциплін.

Автор 14 публікацій, переважна більшість яких опублікована у наукових фахових виданнях. Брала участь у 16 міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях і симпозіумах.

 

 


 
Звірковський Ігор Володимирович

кандидат історичних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни:

«Історія Росії»

«Етнодемографічна історія Європи»

«Державно-правовий і суспільний розвиток російського самодержавства в другій половині ХІХ ст.»

«Російське самодержавство між реформами і революціями (1894 – 1917 рр.)»

Звірковський І.В. займається науковою та методичною роботою в галузях етнокультурного фактора україно-російських відносин.

Автор понад 40 публікацій, переважна більшість яких опублікована у наукових фахових виданнях, а також навчально-методичних посібників: «Навчально-методичні матеріали для студентів заочної форми навчання (Історія Росії, Генеалогія)», «Етнодемографічна історія країн Європи»: для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.020302 – історія, Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Етнодемографічна історія країн Європи» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.020302 – історія. Брав участь у міжнародних, всеукраїнських та науково-практичних конференціях.

 

Чарльз Уайт,

кандидат теологічних наук, професор християнської думки та історії 

Доктор Чарльз (Чак) Уайт викладає курси християнської думки та історії в Університеті Spring Arbor. Він навчався в Гарварді, Гордоні-Конвелл, Кембриджі та Бостоні. Його ступінь бакалавра - з історії та літератури, а докторська - з церковної історії. Він розпочав свою професійну кар'єру міністром для студентів в історичній церкві Park Street Street Бостона, а також викладав в Австралії, Нігерії та Філіппінах.

Він опублікував дві книги, дев'ять наукових статей та кількість популярних нарисів. Поза межами аудиторії він допоміг запустити кризовий центр вагітності та зібрав гроші на підтримку жінок Біблії в Індії. Його дослідницькі інтереси - Джон та Чарльз Веслі, американський методизм 19 століття та вчення про Святе Письмо.

 

 
 
 
Ратніков Максим Ігорович
кандидат політичних наукстарший викладач
Викладає навчальні дисципліни:
«Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»
«Міжнародна інформація»
Коло наукових інтересів: зовнішня політика США, Міжнародні організації, аналіз даних.  Автор 20 публікацій.

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

 1. "Історія країн Північної Європи XVII-XIX ст." (доц. Кірєєва В. О.)

 2. "Історія Західної Європи та Північної Америкик нового часу (доц. Кірєєва В. О.)

 3. "Дипломатична історія Європи в ХІХ ст." (доц. Кірєєва В. О.)

 4. "Розвиток нової європейської цивілізації: ідеологія, політика, економіка, культура доби просвітництва та революцій" (доц. Кірєєва В. О.)

 5. "Міжнародні відносини в період Другої світової війни" (доц. Овчаренко О. І.)

 6. "Двополюсність світу і холодна війна (1945-1979 рр.)" (доц. Овчаренко О. І.)

 7. "Новітня історія Західної Європи та Північної Америки" (доц. Овчаренко О. І.)

 8. "Історія міжнародних відносин" (доц. Овчаренко О. І.)

 9. "Розвиток нової європейської цивілізації: демократія і тоталітаризм у ХХ - на поч. ХХІ ст." (доц. Овчаренко О. І.)

 10. "Історія Стародавнього Сходу" (ст. викл. Тітіка О. О.)

 11. "Класична культура античної Греції як історичне явище" (ст. викл. Тітіка О. О.)

 12. "Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу" (доц. Іржавська А. П., доц. Терещенко Т. В.)

 13. Історія країн Азії та Африки в середні віки" (доц. Іржавська А. П.)

 14. "Відродження в історії європейської цивілізації" (доц. Іржавська А. П.)

 15. "Середньовіччя та ранній новий час в західноєвропейській історичній художній літературі" (доц. Іржавська А. П.)

 16. "Колоніалізм на традиційному Сході (XVII-ХХ ст.)" (доц. Іржавська А. П.)

 17. "Актуальні питання історії країн Латинської Америки (XVII - поч. ХХІ ст.)" (доц. Терещенко Т. В.)

 18. "Новітні інформаційні технології в освітньому процесі" (доц. Терещенко Т. В.)

 19. "Історія середніх віків" (доц. Гальченко С. І.)

 20. "Великі географічні відкриття та їх наслідки. Колоніальна політика західноєвропейських країн" (доц. Гальченко С. І.)

 21. "Церква та її роль в історії Західної Європи в епоху середньовіччя" (доц. Гальченко С. І.)

 22. "Основи наукових досліджень" (доц. Гальченко С. І.)

 23. "Етнологія" (доц. Гальченко С. І.)

 24. "Етнологія Європи" (доц. Гальченко С. І.)

 25. "Давні цивілізації Мезоамерики" (доц. Гальченко С. І.)

 26. "Історія Греції та Риму" (ст. викл. Тітіка О. О.)

 27. "Спеціальні історичні дисципліни" (проф. Перехрест О. Г.)

 28. "Актуальні питання історії України періоду Другої світової війни" (проф. Перехрест О. Г.)

 29. "Україна в роки Другої світової і Великої Вітчизняної воєн (1939-1945 рр.)" (проф. Перехрест О. Г.)

 30. "Етнодемографічна історія Європи" (доц. Звірковський І. В.)

 31. Державно-правовий і суспільний розвиток російського самодержавства в другій половині ХІХ ст." (доц. Звірковський І. В.)

 32. "Історія Росії" (доц. Звірковський І. В.)

 33. "Російське самодержавство між реформами і революціями (1894-1917 рр.)" (доц. Звірковський І. В.)

 34. "Історія релігії і церкви України" (доц. Терещенко Т. В.)

 35. "Історія світової цивілізації" (доц. Кірєєва В. О.)