Наукові конференції

Шановні колеги! У цьому розділі розміщуються актуальні оголошення про проведення наукових заходів, організатором яких виступає ННІ історії і філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького.


Черкаська обласна державна адміністрація

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Черкаський державний технологічний університет

Державний архів Черкаської області

Обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Національний історико-культурний заповідник «Чигирин»

Обласний краєзнавчий музей

 

 

VІІІ науково-краєзнавча конференція «ЧЕРКАЩИНА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»,

присвячена 100-річчю подій Української революції 1917–1921 рр.

 

     Пленарне і секційні засідання конференції планується провести за такими тематичними напрямками:

 

 • Боротьба за державну незалежність: воєнні дії та повстанський рух на території Черкащини;
 • Державне будівництво, органи влади та політичні партії;
 • Економічний розвиток, культурно-освітнє та релігійне життя краю;
 • Видатні постаті черкащан – учасників революції;
 • Увічнення подій Української революції 1917–1921 рр.: музейний та памяткоохоронний аспекти.

 

Час проведення конференції – квітень 2017 року (дата буде повідомлена додатково).

Оргкомітет приймає матеріали обсягом до 10 сторінок, набраних на комп’ютері в текстовому редакторі WORD 14 кеглем, через 1,5 інтервалу. Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перша цифра в дужках вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті. Після коми дається друга цифра, яка відповідає номеру сторінки в науковій літературі чи аркушу в архівній справі. Перелік посилань має назву «Примітки» в кінці тексту. Мова українська.

Матеріали до 1 квітня 2017 року надсилаються до оргкомітету в електронній версії за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Не вичитані та виконані з порушенням цих вимог матеріали не розглядатимуться. Заявки (додаток)  про участь у конференції необхідно надіслати до 20 січня 2017 року.

Організаційний внесок для учасників конференцій та авторів публікацій у збірнику матеріалів – 100 грн. Оплата під час реєстрації.

Для довідок: тел. 096-64-73-414 (Мельниченко Василь Миколайович).

Запрошуємо до участі у конференції.

 

Оргкомітет.

 

Додаток

 

Заявка

учасника конференції

 

Прізвище___________________________________________________

Імя, по-батькові_____________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________________________

 

Посада,  місце роботи (повна назва закладу, установи, організації) ________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail_______________________________________________________

Контактні телефонии (моб.)____________________________________

Назва доповіді (виступу)______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Тематичний напрямок, за яким плануєте взяти участь _______

______________________________________________________________

 

                                                                                     Оргкомітет 

 

 


Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичної конференції

«РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОТРЯСІННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ. В ЄВРОПІ : ГЕОПОЛІТИЧНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ І АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ»

 (з нагоди 100-ї річниці Української революції 1917-1921 рр.),

 що відбудеться 3-4 березня 2017 р.   на базі Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Європейська історія початку ХХ ст. як об’єкт наукових студій;
 2. Вплив європейських революцій на трансформацію геополітичного простору;
 3. Революції початку ХХ ст. в історії Європи як соціокультурне явище;
 4. Селянська європейська історія за умов суспільно-політичних потрясінь початку ХХ ст.;
 5. Урбаністична історія Європи початку ХХ ст.;
 6. Європейські національно-культурні та суспільно-політичні проекти у контексті революційних заворушень початку ХХ ст.;
 7. Антропологічний вимір історії Європи початку ХХ ст.;
 8. Гендерна історія Європи: вплив революцій початку ХХ ст.;
 9. Етос революції в історичній пам’яті.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки» та «Український селянин».  Статті (6–8 сторінок (зі списком літератури і анотаціями), вартість однієї повної/неповної сторінки – 30 грн.) просимо надсилати до 1 лютого 2017 р. і в електронному (на будь-якому носієві або e-mail), і в роздрукованому (обов’язково!) варіантах, а також кошти поштовим переказом і квитанцію про оплату (її ксерокопія (фото, скан, якщо на e-mail) обов’язково) на:

поштову адресу:

Кірєєвій В.О.,

бульв. Шевченка, 81, к. 517,

Черкаський національний університет, м. Черкаси, 18031

 

електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон для довідок: 066-117-90-60 – відповідальний секретар – Кірєєва Вікторія Олесандрівна

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Вартість публікації залежить від обсягу (сторінка тексту, оформлена відповідно до зазначених нижче вимог – 30 грн., плюс витрати на пересилку (за потреби).
 • Обсяг публікації не більше 1 друк. арк. (40 тис. знаків); формат А-4; шрифтTimes New Roman Cyr; кегль14; інтервал1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.
 • Стаття починається з позначення УДК, потім на наступному рядку – ініціали та прізвище автора, які друкуються жирними, звичайними літерами у верхньому правому куті. Через інтервал, по центру, великими жирними літерами подається назва публікації. Через інтервал після назви, подається коротка анотація українською мовою та ключові слова. Через інтервал, з абзацу починається основний текст статті. Абзацний відступ10 мм.
 • Посилання в тексті подаються в квадратних дужках (забороняється робити автоматичні зноски), де перша цифра вказує номер за переліком посилань (перелік подається в кінці статті), що даються згідно порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела (напр., [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться крапка (або інший розділовий знак).
 • Усі таблиці статті подаються окремим файлом у форматі Microsoft Excel. Виходячи з формату видання, прохання не подавати у публікаціях багато таблиць, а також таблиць великих за розмірами й обсягами.
 • Стаття має обов’язково містити такі Рубрики (спеціально виділяються в тексті жирним шрифтом):

Постановка проблеми. [Текст].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. [Текст].

Мета. [Текст].

Виклад основного матеріалу. [Текст].

Висновки. [Текст].

 • Наприкінці подається Список використаної літератури, оформлений у відповідності до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р.) та цей же список літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010, під заголовком References (див. Додаток 1)
 • Після списків літератури ОБОВ’ЯЗКОВО подається РОЗГОРНУТЕ РЕЗЮМЕ СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮAbstract (вимоги до його оформлення див. у Додатку 2).
 • До публікації окремим файлом автор додає відомості про себе: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, домашня і робоча адреси, телефон, e-mail.
 • Для аспірантів: до рукопису обов’язково додаються: рішення відповідної кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензія фахівця з теми дослідження (доктора чи кандидата наук).
 • Редакційна колегія серії залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Не вичитані (тобто, нечитабельні), не витримані щодо вимог до публікації, отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і опубліковані не будуть. Стаття може бути повернута автору на доопрацювання і прийнята до розгляду з метою її видання в найближчому випуску.

Додаток 1

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ / REFERNCES

Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):

1) Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р.);

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm].

Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI).

Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно.

Зразок оформлення списку використаної літератури додається:

ЗРАЗОК:

Список використаної літератури:

 1. Stiglitz J. E. Privatization, information and incentives [Electronic recourse] / J. E. Stiglitz, D. E. Sappington. – Cambridge, MA 02138 : National Bureau of Economic Research, 1987. – Working Paper No 2196. – 28 p. – Accessed mode :  http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – Нью-Йорк : Телетекст, 1991. – 190 с.
 3. Башнянин Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
 4. Parker D. The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment [Electronic recourse] / D. Parker // CESifo Working Paper No 1126. – Category 9: Industrial Organization. – February, 2004. – 46 р. – Accessed mode : http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf
 5. Філіпенко А. Постпомаранчева трансформація економічної політики України / А. Філіпенко // Економічний часопис-ХХІ. – 2005. – № 3–4. – С. 3–7.
 6. Звіти про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2000-2012 роках [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx
 7. Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні / Ю. Архангельський, О. Радзієвський // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 86–91.
 8. Панченко І. „Que Vadis?” Казус „Українська приватизація” / І. Панченко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 46–59.
 9. Статистичний щорічник України за 2011 рік ; за ред. О. Г. Осауленка ; відповідальний за випуск О. Е. Остапчук. – К. : Август Трейд, 2012. – 559 с.
 10. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України / [Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко, В. М. Геєць, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. :  ДННУ „Акад. фін. управління”, 2011. – 702 с.
 11. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография / [С. И. Архиереев, А. А. Гриценко, И. Й. Малый, И. Я. Чугунов и др.] ; под. ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Харьков : Форт, 2008. – 927 с.
 12. Варналій З. Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні [Електронний ресурс] / З. Варналій, І. Мазур // Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 2007. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm
 13. Українська приватизація: перспективи та пріоритети : аналітична доповідь і матеріали „круглого столу” / [С. О. Біла, В. Є. Воротін, Я. А. Жаліло, О. Й. Пасхавер, Ю. Г. Рубан та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Воротіна. – К. : НІСД, 2008. – 58 с.
 14. Про Державну програму приватизації : Закон України від 13.02.2012 № 4335-VI [Електронний ресурс] / Фонд державного майна України. – Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSite Definition/RegulationsDetails. aspx?ID=2176
 15. Дубровський В. Умови завершення приватизації в Україні. Аналітичний звіт та рекомендації для Державної програми приватизації / В. Дубровський, О. Пасхавер, Л. Верховода, Б. Блащик. – Київ-Варшава : Центр соціально-економічних досліджень, 2007. – 94 с.
 16. Бюлетень Національного банку України: щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. – 2013. – № 2. – 221 с.
 17. Ашинов С. А. Приватизация в России: поиски эффективных решений / С. А. Ашинов, В. В. Букреев, Э. Н. Рудык // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2008. – № 12. – С. 47–57.
 18. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [В. М. Геєць, В. В. Близнюк, А. А. Гриценко, Б. Є. Кваснюк, С. І. Кірєєв, І. О. Луніна, О. Л. Яременко та ін.] ; за ред. акад. В. М. Гейця ; НАН України, Ін-т економ. прогнозування. – К. : Фенікс, 2003. – 1006 с.

References

 1. Stiglitz, J. E., & Sappington, D. E. (1987). Privatization, information and incentives (Working Paper No 2196). Cambridge, MA 02138: National Bureau of Economic Research.  . Retrieved from http://www.nber.org/papers/w2196.pdf?new_window=1
 2. Coase, R. H. (1991). The Firm, the Market and the Law. New-York: Teletext (in Russ.)
 3. Bashnianyn, H. I., & Goncharuk, L. Ya. (2010). Efficiency of economic system’s socialization: methodological problems of metrological analysis. L’viv: Novyj Svit-2000 (in Ukr.)
 4. Parker, D. (2004, February). The UK’s Privatization Experiment: the Passage of Time Permits a Sober Assessment (CESifo Working Paper No. 1126). Retrieved from http://cyberinet03.inet-tr.org.tr/telekom/cesifo1_wp1126.pdf
 5. Filipenko, A. (2005). Post orange transformation of economic policy of Ukraine. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 3-4, 3-7 (in Ukr.)
 6. The State Property Fund of Ukraine (2000-2012). Reports about work of the State Property Fund of Ukraine, affairs and results of fulfilment of the Government program of privatizing in 2000-2012. Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx (in Ukr.)
 7. Arkhangel’skyi, Yu., & Radzievskyi, O. (2008). About of efficiency of privatization in Ukraine. Ekonomika Ukrainy (Economic of Ukraine), 9, 86-91 (in Ukr.)
 8. Panchenko, I. (2012). „Que Vadis?” The incident “Ukrainian privatization”. Ekonomika Ukrainy (Economic of Ukraine), 2, 46-59 (in Ukr.)
 9. Statistical Annual of Ukraine for 2011 (2012). In O. G. Osaulenko (Ed.). Kyiv: August Trade (in Ukr.).
 10. Heiets, V. M., Jefymenko, T. I., Libanova, E. M. et al. (2011). In M. Ya. Azarov (Ed.). The State budget and budget Strategy 2012-2014: stabilization and sustainable development under reformation of Ukrainian economy. Kyiv: Academy of Financial Management (in Ukr.)
 11. Arkhiereev, S. I., Malyi, I. I. et al. (2008). In A. A. Hritsenko (Ed.). The institutional architectonic and dynamics of economic transformation. Kharkiv: Fort (in Russ.)
 12. Varnalii, Z., & Mazur, I. (2007). The basic pre-conditions and ways of corporate raid overcoming in Ukraine. Kyiv: The National Institute for Strategic Studies. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm (in Ukr.).
 13. Bila, S. O., Zhalilo, Ya. A. et al. (2008). Ukrainian privatization. In V. Vorotin (Ed.). Kyiv: NISS (in Ukr.)
 14. The State Property Fund of Ukraine (2012). About State Program of Privatization (Law of Ukraine). Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegulationsDetails.as... (in Ukr.)
 15. Dubrovskyi, V., Pashaver, O., Verkhovoda, L., & Blashchyk, B. (2007). The conditions of completion of privatization in Ukraine. Kyiv-Warszawa: Centre of Social and Economic Studies (in Ukr.).
 16. National Bank of Ukraine (2013). Monthly Analytical and Statistical Edition of NBU, 2 (in Ukr.).
 17. Ashinov, S. A., Bukreev, V. V., & Rudyk, E. N. (2008). Privatization in Russia: searches of effective decisions. Imushchestvennye otnosheniya v Rossiiskoi Federatsii (The Property Relations in Russian Federation), 12, 47-57 (in Rus.)
 18. Blyzniuk, V. V., Hritsenko, A. A., Kvasniuk, B. Ye. et al. (2003). In V. M. Heiets (Ed.). Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development. Kyiv: Feniks (in Ukr.)

Додаток 2

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) до наукових статей у фаховому журналі «Вісник Черкаського університету»

Шановні автори журналу!

Закордонні партнери і міжнародні бази даних висувають дуже високі вимоги до написання анотацій (Abstract) не тільки в українських журналах, а й у закордонних виданнях.

Із резюме до статті повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом авторам включення їхніх статей в індекс-бази даних і підвищить рівень цитування автора.

Сподіваємося, що наведені нижче рекомендації допоможуть Вам правильно скласти авторське резюме.

Основні вимоги до Abstract:

Основні цілі та завдання авторського резюме

Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом роботи, що  має науковий характер. Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації.

Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у вітчизняній і закордонній інформаційній системах і базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах.

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) розміщується в англомовному блоці інформації про статтю, що завантажується на англомовній версії сайту журналу і готується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура і зміст авторського резюме (не менше 250 слів або 1 сторінка інтервалом 1 pt)

ПІБ, Назва статті (англійською)

 • Проблема - Introduction
 • Мета - Purpose
 • Методи дослідження - Methods
 • Основні результати дослідження - Results
 • Наукова новизна результатів дослідження - Originality.
 • Висновки та конкретні пропозиції автора - Conclusion

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.

Результати роботи треба описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті.

Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться.

У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властивій мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій.

У тексті авторського резюме варто застосовувати ключові слова з тексту статті.

Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань.

Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках.

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною (!!!) англійською мовою, а всі машинні (комп’ютерні) переклади будуть повертатися авторам на доопрацювання.

 


 

Шановні колеги!

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

ННІ історії та філософії,

Центр ґендерних досліджень та комунікацій

Черкаське регіональне відділення Соціологічної асоціації України

30 листопада 2016 р.

проводить

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

з міжнародною участю

«Соціальні практики формування ґендерної чутливості й толерантності».

 

Мета конференції: обговорення та аналіз ґендерних тенденцій у сучасному українському суспільстві та в світовій практиці; розробка міждисциплінарних науково-практичних підходів щодо поширення ґендерних знань як напрямку державної ґендерної політики та впровадження ґендерно чутливого підходу у сферу соціальних практик; інтеграція зусиль науковців та громадськості у розробці нових  стратегій розв’язання ґендерних проблем.

До участі запрошуємо студентів, аспірантів, науковців, практиків.

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

 

 1. Основні тенденції сучасних ґендерних досліджень.
 2. Ґендерна парадигма освітнього простору. Психологія та педагогіка у фокусі ґендерних студій.
 3. Ґендерний вимір політичних процесів. Ґендерний мейнстримінг як форма сучасного лідерства.
 4. Ґендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність, життєвий сценарій.
 5. Репрезентації статі й ґендеру в літературі, кіно, образотворчому мистецтві.
 6. Ґендерна метафорика мас-медіа.
 7. Ґендерна ідентичність та сучасна урбаністика.

 

Робочі мови конференції: українська, польська, білоруська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції планується вручення сертифікату, видання друкованого збірника тез та публікація матеріалів на офіційному сайті Центру ґендерних досліджень та комунікацій.

Останній термін подання статей та тез доповідей – 20 листопада 2016 р. (включно). Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику - 50 грн. (входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету, редагування текстів) або 100 грн. (оплата за друкований збірник та пересилку).

Кошти перераховуються на картковий рахунок Приватбанку №5168755505366423, призначення платежу: участь в конференції (отримувач - Лубко Інна Миколаївна).

Тези та відсканована (сфотографована) квитанція про оплату направляються в електронному вигляді на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (ТЕЗ)

                                                                                    

Іван Петренко

(місце роботи, місто, країна)

 

Назва статті або тез (великими літерами)

 

Текст статті (тез)

 

(посилання на літературу по тексту у квадратних дужках за зразком [1, с. 23]).

 

Література:

 1. Коцур В.П. Історія середніх віків: [у 2-х т.]. – Т.1. Раннє середньовіччя: курс лекцій. / В.П. Коцур, В.О. Балух. – Чернівці: Наші книги, 2009. – 496 с.
 2. Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. посіб. / Б.П. Пангелов. – К.: Академвидав, 2010. – 248 с.

 

 

Увага! Після літератури (для студентів) подаються відомості про наукового керівника (П.І.П. (повністю), телефон, е-mail, місце роботи, посада, вчене звання, науковий ступінь.

До участі у конференції приймаються статті та тези доповідей обсягом (до 5 сторінок) набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля з усіх сторін 20 мм.

 

 

Адреса оргкомітету: 18031,  м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, кімн. 519 а (Мотуз Валерія Костянтинівна)

 

Контактні телефони: (063) 945-45-33 Мотуз Валерія Костянтинівна;

                                     (097) 233-16-18 Шевченко Зоя Володимирівна.


 

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Інститут історії України НАН України

Осередок НТШ у Черкасах

Національна спілка краєзнавців України

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

22 вересня 2016 року

відбудеться Всеукраїнська наукова конференція  з міжнародною участю

"Черкаський історіографічний симпозіум", присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського"

Пропоновані напрями роботи:

 • Родовід Грушевських і Черкащина
 • Михайло Грушевський у інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи
 • «Історична схема» М. Грушевського як основа українського «національного проекту»
 • Історичні школи та учні М. Грушевського
 • М. Грушевський – організатор української науки (НТШ, УНТ, УСІ)
 • Організаційні проекти М. Грушевського й інституціональна історія соціогуманітарного знання на теренах Академії
 • М. Грушевський як літературознавець, фольклорист і письменник
 • «Великий історик» як політичний і громадський діяч
 • Редакційно-видавнича праця М. Грушевського
 • Рецептивна грушевськіана: історіографічний і популярний виміри
 • М. Грушевський на полі радянського історіописання: від ритуального «розвінчання» до спроб паліативної реабілітації
 • Сучасна дискусія щодо історичного гранд-наративу М. Грушевського
 • Дослідницький інструментарій М. Грушевського у світлі сучасної епістемології
 • Образ М. Грушевського в сучасній історичній пам’яті

Матеріали до виступів на конференції просимо надіслати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 15 серпня 2016 року. Передбачається видання окремого збірника матеріалів симпозіуму.

Контактні особи:   Масненко Віталій Васильович (096-705-11-08)

                                   Поліщук Володимир Трохимович (097-550-77-07)

Додаток

Відомості про автора(ів)

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________

Науковий ступінь, вчене звання_________________

Місце роботи (повна назва)____________________Посада_____________

Домашня адреса______________________________

Контактні телефони___________________________

E-mail:

Назва статті__________________________________

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Статті подаються українською мовою, анотація - англійською.
 • Вимоги до публікації: формат – А-4; шрифт – Times New Roman Cyr; кегль – 14; інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Обсяг 20-40 тис. знаків (0,5-1 др. арк.)
 • Стаття починається з позначення ініціалів та прізвища автора, які друкуються жирними, звичайними літерами у верхньому правому куті. Через інтервал, по центру, великими жирними літерами подається назва публікації. Через інтервал після назви подається коротка анотація англійською мовою. З абзацу починається основний текст статті. Абзацний відступ – 10 мм.
 • Посилання в тексті подаються в квадратних дужках (забороняється робити автоматичні зноски), де перша цифра вказує номер за переліком посилань (перелік подається в кінці статті), що даються згідно порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела (напр., [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться крапка (або інший розділовий знак).
 • Наприкінці подається Список використаної літератури, оформлений у відповідності до стандартів.

Оргкомітет конференції


Міністерство освіти і науки України

Міністерство Оборони України

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Черкаська обласна організація ВГО «Спілка офіцерів України»

Черкаське Крайове товариство Українського козацтва

Осередок НТШ у Черкасах

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

29 червня 2016 року о 10.00 відбудеться «круглий стіл»

 «Військово-морський флот України: історія, сьогодення, перспективи»

 

 

Пропоновані напрями обговорення:

 

Відкриття, Привітання.

Модератор: Масненко

І.  Історія українського військового флоту:

 • Давньоруська і козацька доба (Присяжнюк);
 • Флот у період Української революції 1917-1920 рр. (Синявська, Шамара);
 • Створення Військово-морських сил незалежної України (перехід сторожового корабля СКР-112, поділ Чорноморського флоту СРСР) (Солодар);
 • Участь ВМС України в міжнародних операціях (Солодар).

ІІ.  ВМС України в умовах російської агресії та окупації Криму у 2014 році:

 • Чинник національно-патріотичного виховання особового складу в опорі російській агресії (Нікіфоров);
 • Морський тральщик «Черкаси» – до кінця під українським прапором (Федаш);
 • Втрати ВМС України (Красюк, Нікіфоров).

ІІІ. Сучасний стан ВМС України:

 • Склад і дислокація ВМС України (Калько);
 • Участь підрозділів ВМС у воєнних діях на Донбасі (Масненко);
 • ВМС України в сучасній літературі та мистецтві;
 • Проблеми соціального захисту військовослужбовців (Марчук);
 • Процес кадрової підготовки та мобілізаційний резерв (Гордус).

ІV. Значення ВМС для зміцнення обороноздатності, відновлення територіальної цілості України, становлення її як морської держави:

 • Напрями розбудови ВМС України (інфраструктура, пункти базування, підготовка особового складу, технічне переоснащення, нова корабельна і авіаційна техніка) (Федаш);
 • Особливості військово-морської діяльності в акваторії Чорного та Середземного морів, Світовому океані (Красюк);
 • Значення ВМС для деокупації Криму (Масненко).

 

Контактні особи:    Масненко Віталій Васильович (096-705-11-08)

                                   Калько Олександр Олегович    (098-876-20-03)

 

 

Учасники «круглого столу»:

Федаш Юрій Петрович, капітан 2-го рангу, почесний громадянин міста Черкаси (командир МТ «Черкаси» у 2014 році).

Нікіфоров Олексій Володимирович, майор, у 2014 році замкомбата 501-го батальйону морської піхоти (м. Керч).

Красюк Олександр Анатолійович, курсант 4-го курсу факультету військово-морських сил НУ "ОМА" (родом з с. Боровикового, Звенигородського району, Черкаської області, 2012-2014 рр. навчався в Севастополі в АВМС ім. П.С.Нахімова).

Солодар Олександр Іванович, полковник, старший викладач НА СБУ.

Земзюліна Наталя Іванівна, д-р іст. наук, професор, директор ННІ історії і філософії.

Калько Олександр Олегович, капітан 3-го рангу, викладач кафедри військової підготовки ЧНУ ім. Б.Хмельницького, член СОУ.

Присяжнюк Юрій Петрович, д-р іст. наук, професор кафедри історії України, заступник крайового отамана Черкаського Крайового товариства Українського козацтва.

Синявська Лариса Іванівна, д-р іст. наук, професор кафедри історії України.

Шамара Сергій Олександрович, канд іст. наук, докторант кафедри історії України.

Масненко Віталій Васильович, д-р іст. наук, професор, в.о. завідувача кафедри історії України, голова осередку НТШ у Черкасах, член СОУ.

Марчук Григорій Гаврилович, капітан 1-го рангу, член СОУ

Сіндюков Володимир Іванович, капітан 2-го рангу, Голова черкаської обласної організації СОУ.

Гордус Микола Олександрович, полковник, канд. юрид. наук., доц. кафедри військової підготовки ЧНУ ім. Б.Хмельницького.

 

 

Відео:

https://www.youtube.com/watch?v=3baq2uKJOqI

https://www.youtube.com/watch?v=hqbAwrNCYp0

http://mptaifun.ucoz.org/blog/501_j_otdelnyj_batalon_morskoj_pekhoty_feodosija/2015-08-17-246


Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Інститут історії України НАН України

Меджліс кримськотатарського народу

Спілка офіцерів України

Осередок НТШ у Черкасах

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

11 травня 2016 року

відбудеться «круглий стіл»

"Крим і Україна: історія, сьогодення, перспектива", присвячений вшануванню пам’яті жертв депортації кримських татар 1944 р.

 

Пропоновані напрями обговорення:

 

 • Спільна історія Криму та України у середньовіччі та ранньомодерну добу;
 • Анексія Криму Російською імперією у 1783 р.;
 • Кримськотатарське національне відродження і боротьба за державне визначення на початку ХХ ст.;
 • Депортація кримських татар 1944 р.;
 • Крим як частина УРСР та незалежної України;
 • Історико-правові аспекти кримськотатарського питання, проблема визнання кримських татар корінним народом України;
 • Російська окупація Криму 2014 р.;
 • Становище кримськотатарського народу і його боротьба за свої права в умовах окупації;
 • Підготовка резерву державних службовців для АРК із числа кримських татар;
 • Шляхи деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України.

 

Контактні особи:    Масненко Віталій Васильович (096-705-11-08)

                                   Калько Олександр Олегович (098-876-20-03)