Наукові видання

Зміст статті

Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 грудня. 2022 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2022. 136 с.