Наукові видання

Зміст статті

Звільнення від СРСР:  історія і сьогодення : зб. матер. Всеукр. студ. наук. конф., з міжнародною участю, присвяченої 31-річниці розпаду Радянського Союзу та 100-річчю  підписання договору щодо утворення СРСР, 20 травня. 2022 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2022. 137 с.