Наукові видання

Зміст статті

Важливим та невід’ємним складником діяльності ННІ міжнародних відносин, історії та філософії є видавництво наукових періодичних видань. Запрошуємо авторів до формування чергових номерів наших журналів.


 

Запрошуємо авторів долучитися до формування чергового номера. Збірник наукових праць «Український селянин» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Також збірник індексується в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus, Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services, Ulrich's Periodicals Directory. Статтям збірника присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

До збірника приймаються публікації, що охоплюють традиційне коло проблем аграрної історії України та світу.

Детальніше про вимоги до публікації тут: http://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/about/submissionsТези Всеукраїнської онлайн-конференції з міжнародною участю «КОНФЛІКТИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ДИНАМІКА, ВИРІШЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ», 1–2 грудня 2020 р., м. Черкаси


Конституція України: історія, сучасність і перспективи / Збірник матеріалів Міжрегіонального круглого столу (присвяченого 25-ій річниці Конституції України), 24 червня 2021 р., м. Черкаси. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. – 62 с.


МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "УКРАЇНА СОБОРНА: КРІЗЬ ПРИЗМУ ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" (19-20.10.2021). - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. - 201 с.


Освітньо-науковий простір сучасної України. З нагоди 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 11 жовт. 2021 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. 169 с.


Звільнення від СРСР:  історія і сьогодення : зб. матер. Всеукр. студ. наук. конф., з міжнародною участю, присвяченої 31-річниці розпаду Радянського Союзу та 100-річчю  підписання договору щодо утворення СРСР, 20 травня. 2022 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2022. 137 с.


 Сучасна студентська історична наука: візії та напрями : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. студ. конф., 9 грудня. 2022 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2022. 176 с. 


Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 грудня. 2022 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2022. 136 с.


Актуальні проблеми сучасної археології : зб. матер. Регіон. студ. наук. конф. (25 травня 2023 р., м. Черкаси). Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2023. 46 с.


Дипломатія суверенної України в умовах війни: нові виклики та завдання, до Дня дипломатичної служби України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21 грудня. 2023 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2024. 204 с.