Наукові видання

Зміст статті

Актуальні проблеми сучасної археології : зб. матер. Регіон. студ. наук. конф. (25 травня 2023 р., м. Черкаси). Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2023. 46 с.