Наукові видання

Зміст статті

 

Запрошуємо авторів долучитися до формування чергового номера. Збірник наукових праць «Український селянин» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Також збірник індексується в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus, Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services, Ulrich's Periodicals Directory. Статтям збірника присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

До збірника приймаються публікації, що охоплюють традиційне коло проблем аграрної історії України та світу.

Детальніше про вимоги до публікації тут: http://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/about/submissions