Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин створена 23 серпня 1994 року після розділу єдиної на час відкриття історичного факультету кафедри історії. На новоутвореній кафедрі працювали: к. і. н., доценти О. Г. Перехрест (завідувач кафедри, декан факультету), Р. К. Бутенко, С. А. Кісіль, О. І. Овчаренко, ст. викл. В. П. Івангородський, асистент Л. Д. Статі, старший лаборант В. О. Барильченко. У подальшому штат кафедри зазнавав кількісних і якісних змін. Штат викладачів поповнили: к .і. н. О. В. Сухушина, І. В. Звірковський, Г. М. Голиш, З. М. Куниця, випускники факультету С. І. Гальченко, В. О. Калінчик (Кірєєва), О. З. Медалієва (Силка), Т. В. Терещенко, Г. М. Георгізов, О. О. Тітіка. Нині на кафедрі працюють 11 викладачів: к. і. н., доцент В. О. Кірєєва (завідувачка кафедри) д. і. н., професори О. Г. Перехрест, Н. І. Земзюліна, Є. Г. Сінкевич, к. і. н., доценти С. І. Гальченко, І. В. Звірковський, А. П. Іржавська, О. І. Овчаренко, Т. В. Терещенко, О. О. Тітіка, к. п. н., ст. викл. М. І. Ратніков.

Упродовж всього періоду функціонування кафедри зусилля викладачів спрямовуються на теоретичну та практичну підготовку студентів, створення їм належних умов для реалізації набутих знань. Необхідні конкретні знання і практичні навички студенти здобувають у процесі передбачених навчальними планами лекційних та семінарських занять, фахових практик.

Колектив кафедри забезпечує викладання та організацію вивчення студентами таких фахових навчальних дисциплін: «Актуальні проблеми міжнародних відносин у Африці та Латинській Америці», «Демократія і тоталітаризм у ХХ – на початку ХХІ ст.», «Етнодемографічна історія Європи», «Етнологія», «Зовнішня політика країн Західної Європи», «Зовнішня політика країн Північної Америки», «Зовнішня політика Росії та країн пострадянського простору», «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах», «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Історія міжнародних відносин», «Історія міжнародних відносин (частина 1)», «Історія міжнародних відносин (частина 2)», «Історія міжнародних відносин (частина 3)», «Історія міжнародних відносин (частина 4)», «Історія релігії і церкви в Україні», «Історія Росії», «Історія світової цивілізації», «Історія середніх віків та раннього нового часу», «Історія середньовічного Сходу», «Історія Стародавніх Греції та Риму», «Історія Стародавнього Сходу», «Колоніалізм на традиційному Сході (XVII–ХХ ст.)», «Країни Північної Європи в європейській історії», «Країнознавство», «Міжнародна інформація», «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні конфлікти і гібридні війни кінця ХХ – початку ХХІ століття», «Міжнародні організації», «Новітні інформаційні технології в освітньому процесі», «Новітня історія Західної Європи та Північної Америки», «Новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки», «Основи геополітики та геостратегії», «Основи наукових досліджень», «Регіоналізм та регіональні системи безпеки», «Ренесанс та реформація», «Спеціальні історичні дисципліни», «Сучасні конфлікти та їх врегулювання», «Теорія міжнародних відносин», «Трансформація традиційного суспільства в модерне», «Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.): новий концептуальний дискурс», «Цінності європейської цивілізації».

Викладачі кафедри здійснюють плідну науково-дослідну роботу https://drive.google.com/drive/folders/1cSRma69H8T_8sP9v6uflFmZ6Ua_-eLws?usp=sharing. Впродовж 2014–2019 років ними досліджувалася комплексна науково-дослідна тема «Актуальні питання історії світових війн», робота над якою координувалася з відділом Інституту історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН Україна, а також 6 індивідуальних науково-дослідних тем з актуальних питань всесвітньої та вітчизняної історії. За результатами досліджень у 1994–2020 рр. захищено докторська та 9 кандидатських дисертацій. Нині колектив працює над комплексною науково-дослідною темою: «Трансформаційні процеси соціокультурного простору Центрально-Східної Європи ХХ–ХХІ століття».

При кафедрі працює аспірантура в якій підготовлено 7 кандидатів наук. Кафедра виступила організатором та співорганізатором понад 40 міжнародних, всеукраїнських, регіональних та науково-практичних конференцій, за результатами яких опубліковано низку збірників наукових праць. На кафедрі видається тематичний науковий збірник «Всесвітня історія» серії Вісник Черкаського національного університету. Викладачі кафедри здійснюють ефективну навчально-методичну роботу. Ними підготовлені і використовуються в навчальному процесі ґрунтовні навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра.

На кафедрі велика увага приділяється організації науково-дослідної роботи студентів. Різними її формами охоплені фактично всі студенти які вивчають дисципліни за переліком кафедри. При кафедрі функціонують 7 наукових проблемних студентських груп. В ННІ відбулася низка заходів для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» та за їх участі https://docs.google.com/document/d/1iM6eSkkoAHSbLrTDqqLpA3dsfiVU-JYH736oLip7mz4/edit?usp=sharing. Викладачами кафедри зорганізовано роботу «Школи молодого дипломата» для юнацтва Черкас і області https://histfilos.cdu.edu.ua/hovyny/1228-vidkryttia-mizhshkilnykh-debatnykh-turniriv.html. Викладачі кафедри приймають активну участь в громадському житті Інституту, Університету, міста та області.

Склад кафедри: 

1. Кірєєва Вікторія Олександрівна – завідувачка кафедри, кандидатка історичних наук, доцентка.

2. Гальченко Світлана Іванівна – кандидатка історичних наук, доцентка.

3. Звірковський Ігор Володимирович – кандидат історичних наук, доцент.

4. Земзюліна Наталія Іванівна – докторка історичних наук, професорка.

5. Іржавська Анжела Петрівна – кандидатка історичних наук, доцентка, заступниця завідувача кафедри з наукової роботи.

6. Морозова Ольга Станіславівна – докторка історичних наук, доцентка, професорка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин.

7. Перехрест Олександр Григорович – доктор  історичних наук, професор.

8. Ратніков Максим Ігорович – кандидат політичних наук, старший викладач.

9. Сінкевич Євген Григорович – доктор  історичних наук, професор.

10. Терещенко Тетяна Вадимівна – кандидатка історичних наук, доцентка.

11. Тітіка Олена Олександрівна – кандидатка історичних наук, доцентка.

12. Старша лаборантка – Будова Катерина Віталіївна.

 

Адреса: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, кімн. 516, 517

Телефон: +380472 37 12 74

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

https://www.facebook.com/groups/772697676485840

https://www.facebook.com/groups/387831492357903

 

КІРЄЄВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

завідувачка кафедри, кандидатка історичних наук, доцентка

Кірєєва О.В.Викладає навчальні дисципліни:

«Історія світової цивілізації»

«Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу»

«Історія міжнародних відносин (частина 3)»

«Країни Північної Європи в європейській історії»

«Трансформація традиційного суспільства в модерне»

Закінчила історичний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2001 році. З 2002 року працювала викладачкою на кафедрі всесвітньої історії у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. З 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія в Інституті історії України НАН України. У 2011 році у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України захистила кандидатську дисертацію «Становлення парламентської демократії Другої Речі Посполитої (1918–1926 рр.)».

У продовж 2003–2013 років працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри всесвітньої історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2007–2009 роках виконувала обов’язки заступника директора з виховної роботи навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2015–2017 роках виконувала обов’язки заступника директора з наукової роботи інституту історії і філософії. У 2017 році обрана на посаду завідувача кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 1.09.2020 призначена на посаду в. о. завідувача кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Член Наукового товариства істориків-аграрників та Ради молодих вчених Черкаського національного університеті імені Богдана Хмельницького. Член спеціалізованої вченої ради К.73.053.01 по захисту кандидатських дисертацій при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Член редколегії, відповідальний секретар фахового видання Вісника Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Серія Історичні науки. Голова журі міського етапу МАН, член журі обласного етапу конкурсу «Мала академія наук України».

Коло наукових інтересів: історія Західної Європи та Північної Америки в новий час, історіографія європейських революцій XVII–XVIII ст., європейська дипломатія ХІХ ст., країни Скандинавії та «малі європейські країни» у період становлення новоєвропейської цивілізації.

Автор понад 30 публікацій, переважна більшість яких опублікована у наукових фахових виданнях, а також навчально-методичних посібників: Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / В. О. Кірєєва. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 156 с.;  Навчально-методичний посібник зі всесвітньої історії: Кейси для істориків / В. О. Кірєєва, Р. К. Бутенко, С. І. Гальченко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 292 с.;  Англія, США та Франці XVII–XIX ст. у документах та матеріалах : навч.-метод. посібник. – Черкаси : «АММО», 2017. – 247 с.; Історія світової цивілізації : навчально-методичний посібник / В. О Кірєєва, Т. В. Терещенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2021. – 113 с.

Брала участь в організації та проведенні низки міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГАЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА 

кандидатка історичних наук, доцентка

Викладає навчальні дисципліни:Гальченко

«Етнологія»

«Основи наукових досліджень»

«Історія міжнародних відносин (частина 2)»

«Історія середніх віків та раннього нового часу»

Закінчила історичний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького у 1998 році. Упродовж 1997–2021 років працювала на посадах секретаря, викладача, старшого викладача, доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Міське населення центральних областей України в умовах нормованого постачання».

У 2000–2003 роках заступниця декана історичного факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2007–2008 роках заступниця декана історико-філософського факультету з навчальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; з 2008 року заступниця директора з навчально-методичної роботи ННІ історії і філософії (з 2019 року ННІ міжнародних відносин, історії та філософії). Впродовж 2018–2020 років виконувала обов’язки завідувача кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин.

Гальченко С. І. продуктивно займається науковою роботою в галузях історії Другої світової війни, всесвітньої історії та етнології.

Співавторка розділу у фундаментальному виданні Інституту історії України НАН України: Обличчя визвольних міст України після окупації і життєві стратегії громадян (1943–1948 рр.) // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси у двох книгах. – К. : НВП «Вид-во «Наукова думка, НАН України», 2011. – Кн. 2.

Авторка понад 30 публікацій, переважна більшість яких опублікована у наукових фахових виданнях, а також навчально-методичних посібників: «Етнологія: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 0303 «історія» спеціальності 6.030300 «Історія» заочної форми навчання», «Навчально-методичний посібник зі всесвітньої історії. Кейси для істориків» (у співавторстві), «Великі географічні відкриття та їх наслідки. Колоніальна політика західноєвропейських країн» (у співавторстві), Навчально-методичний посібник Етнологія для студентів напряму підготовки 0303 «Історія» спеціальності 6.030300 «Історія» спеціалізації: «Історія зарубіжних країн», «Історія України», «Народознавство» денної форми навчання.

Брала участь у всеукраїнських, міжнародних та науково-практичних конференціях. Здійснює керівництво науковою студентською проблемною групою з етнології та керівник туристичного гуртка.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ЗВІРКОВСЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат історичних наук, доцент

Звірковський І.В

Викладає навчальні дисципліни:

«Етнологія»

«Історія Росії»

«Етнодемографічна історія Європи»

«Зовнішня політика Росії та країн пострадянського простору»

Звірковський І. В. займається науковою та методичною роботою в галузях етнокультурного фактора україно-російських відносин.

Автор понад 40 публікацій, переважна більшість яких опублікована у наукових фахових виданнях, а також навчально-методичних посібників: «Навчально-методичні матеріали для студентів заочної форми навчання (Історія Росії, Генеалогія)», «Етнодемографічна історія країн Європи»: для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.020302 – історія, Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Етнодемографічна історія країн Європи» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.020302 – історія.

Брав участь у міжнародних, всеукраїнських та науково-практичних конференціях.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ЗЕМЗЮЛІНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

докторка історичних наук, професорка

Земзюліна Н.І.

Викладає навчальні дисципліни:

«Країнознавство»

«Регіоналізм та регіональні системи безпеки»

«Публічна та культурна дипломатія»

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію із питань історіографії селянсько-повстанського руху в Україні в 1917–1918 роках. Докторську дисертацію із питань  Європейського кооперативного руху захистила в  Донецькому національному університеті у 2013 році (07.00.02 – всесвітня історія «Європейський  кооперативний рух перша третина ХХ ст.: гендерний аспект»).

Працювала учителем історії  в Черкаській ЗОШ № 20, викладачем у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького; у 2010–2013 роках заступниця директора Навчально-наукового інституту історії та філософії з наукової роботи. З 01.08.2013 року і до тепер – директорка Навчально-наукового інституту міжнародних відносин історії та філософії.

Тісно співпрацює з науковими та громадськими інститутами, стажувалася в українських та зарубіжних навчальних закладах, в тому числі: у 1997 році стажувалася у літній школі при Українському інституті (Гарвардський університет США); у 2002 році при Харківській юридичній академії ім. Я. Мудрого; у 2017 році  за програмою  академічної мобільності у Європейському університеті (м.  Тбілісі, Грузія); у 2018 році за програмою академічного обміну Erasmus+ в Опольському університеті (Польща) та в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства у відділах архівознавства та документознавства УНДІАСД. 29 березня 2019 р. – учасниця тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості освіти у рамках реалізації проектів: «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» (№ 20). 16–17 січня 2020 р. – учасниця тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості освіти у рамках реалізації проектів: «Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, шляхи вдосконалення» (№ 014). 29 березня 2019 р. – учасниця тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості освіти у рамках реалізації проектів: «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» тощо.

З 2003 року членкиня Наукового товариства істориків-аграрників (голова гендерної секції); з 2009 року – вчений секретар спеціалізованої ради Д 73.053.01 при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького з захисту кандидатських та докторських дисертацій з історії; з 2009 року членкиня редколегії серії наукового журналу «Вісник Черкаського університету: Серія  Історичні науки» (індексованого наукометричною базою Index Copernicus, включений до категорії «Б» Переліку фахових видань України);  редколегії збірників наукових праць: «Український селянин» (індексованого наукометричною базою Index Copernicus, включений до категорії «Б» Переліку фахових видань України); «Гуржіївські історичні читання»; членкиня редколегії журналу «Зовнішні Справи» (індексованого наукометричною базою Index Copernicus, включений до категорії «Б» Переліку фахових видань України).

З 2009 року очільниця Центру гендерних досліджень і комунікацій при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького; у 2015–2017 роках відповідальна за виконання держтеми «Соціальні практики формування ґендерної чутливості й толерантності в традиційному українському суспільстві  модерного періоду» НДР: 0102U006796. Співвиконавиця держбюджетної теми «Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної самоорганізації українського селянства» (№ державної реєстрації 0102U006796). Впродовж 2015–2017 років – співвиконавиця науково-дослідної теми фундаментального дослідження «Селянство України за умов суспільно-політичних потрясінь та соціально-економічних трансформацій першої третини ХХ ст.» (№ державної реєстрації 0115U000636); 2018–2020 років – співвиконавиця науково-дослідної теми фундаментального дослідження «Українська революція (1917–1921 рр.): селянський фактор» (№ державної реєстрації 0118U003864); 2020–2021 років – співвиконавиця за грантом НФФД «Аграризм: селяноцентричний феномен Української революції 1917–1921 рр.».

Член-кореспондент Української академії історичних наук. Членкиня Наукового товариства істориків-аграрників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин.

Авторка понад 90 публікацій у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях https://docs.google.com/document/d/14a_KlrhpSlBD03-6roJtpNJZ0e4LtUDAfzCyINch7DQ/edit?usp=sharing.

У тому числі, за останні п’ять років має наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: Земзюліна Н., Цимбал Т. Українська еміграція до країн Латинської Америки: історіософський аспект / Т. Цимбал., Н. Земзюліна // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич, 2019. – Вип. 11 – С. 89–98 // http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/170703; Земзюліна Н., Цимбал Т. Колоніальна експансія Африки та  формування нового світопорядку кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / Н. Земзюліна, Т. Цимбал  // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич, 2020. – Вип. 14 – С. 54–65 // http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/11950; Zemzulina N., Ratnikov M., Политическая безопасность в рамках теории общественного выбора: современный взгляд// Współczesna polityka bezpieczeństwa w Europie środkowo-Wshodniej. Uwarunkowania – wyzwania – zagrożenia  Rzeszów, 2020. 278 р. – ss. 55–69; Zemzulina N., Kirieieva V., Ratnikov M., Аnalysis of pre-election strategies of american politicians during the 2014 campaign,  in  the context of understanding the role of the social factor in the election process // Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development: monograph. BA School of Business and Finance, Riga, Latvia, 2021. 453 p. – ss. 266–279. Має видані підручники, навчальні посібники та монографії: Ґендерний аспект європейського кооперативного руху (перша третина ХХ ст.) / Н. І. Земзюліна. – Черкаси : Чабаненко Ю. А, 2012. – 360 с.; Овчаренко О. І., Сухушина О.  В., Земзюліна Н. І. З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин: монографія. Черкаси : Вертикаль, 2018. – 412 с.; Земзюліна Н.,  Тітіка О. Теорія міжнародних відносин : навчальний посібник. – Черкаси : ПП Гордієнко, 2019. – 107 с.; Kornovenko S. V., Zemzyulina N. I., Pasichna Y. G. Peasant Revolutionism in the Period of 1917–1921 Ukrainian Revolution. Peasant Republic-Building, Belianum. Publisher of Matej Bel University in Banska Bystrica, 2019. – 102 р. ISBN 978-80-557-1642-8; Корновенко С. В., Земзюліна Н. І., Ковальова Н. А., Малиновський Б. В., Масненко В. В., Морозов А. Г. , Михайлюк О. В., Пасічна Ю. Г.  Селянство, земля і влада в період Української революції (1917–1921 рр.) : монографія. – Черкаси, 2020. – 440 с.; Земзюліна Н.,  Тітіка О. Країнознавство: навчальний посібник. – Електронне видання, 2020. – 90 с.; Історія європейської інтеграції: навчальний посібник / Овчаренко О. І., Сухушина О. В., Земзюліна Н. І.  З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин : монографія. – Черкаси : Вертикаль, 2020. – 302 с.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ІРЖАВСЬКА АНЖЕЛА ПЕТРІВНА

кандидатка історичних наук, доцентка 

Анжела Іржавська

Викладає навчальні дисципліни:

«Історія середньовічного Сходу»

«Міжнародні організації»

«Новітні інформаційні технології в освітньому процесі»

«Ренесанс та Реформація»

«Колоніалізм на традиційному Сході (XVII–ХХ ст.)»

«Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу»

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Політика і практика нацистського фізичного терору проти східних слов’ян у період Другої світової війни» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія), 19 жовтня 2011 року у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор О. Г. Перехрест.

Упродовж 1995–2019 роках працювала на посадах старшого лаборанта, викладача, старшого викладача, доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2013–2015 рр. виконувала обов'язки заступника директора Навчально-наукового інституту історії та філософії з наукової роботи. Член Наукового товариства істориків-аграрників Черкаського національного університеті імені Богдана Хмельницького. З 2015 року член редакційної колегії Серії Історичні науки Вісника Черкаського національного університеті імені Богдана Хмельницького. У 2013–2015 роках була заступницею директора з наукової роботи ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Впродовж 2013–2015 років вчений секретар Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2015–2017 роках обіймала посаду завідувача кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університеті імені Богдана Хмельницького.

Коло наукових інтересів: проблематика історії Другої світової війни, історія країн Азії, Африки та Латинської Америки, міжнародні відносини, сходознавство.

Співавтор розділу у фундаментальному виданні Інституту історії України НАН України: Демографічні втрати України в роки Другої світової війни // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси у двох книгах. – К. : НВП «Вид-во «Наукова думка, НАН України», 2011. – Кн. 2.

Опубліковано понад 40 публікацій, переважна більшість яких у наукових фахових виданнях, а також низки навчально-методичних видань, в тому числі: Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII – початок ХХІ ст.) : навчально-методичний посібник / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 140 с.; Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навчально-методичний посібник / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 416 с.; Колоніалізм на традиційному Сході (XVI – початок ХХІ ст.) : навчально-методичний посібник / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 100 с.

Брала участь у всеукраїнських, міжнародних та науково-практичних конференціях.

Google Scholar

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

МОРОЗОВА ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА

докторка історичних наук, доцентка,

професорка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

Морозова Ольга

1995 р. закінчила Миколаївську ЗОШ №53.

2000 р. Миколаївський державний педагогічний університет (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Спеціалізація: українознавство», диплом з відзнакою)

2001 р. – магістратуру цього ж університету (Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти. Викладач історії», диплом з відзнакою). 

2002–2007 рр. навчалася в аспірантурі Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ). 

20122015 – докторантка Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (Київ).

Історикиня, викладачка історії. 

2023 р. - магістратура Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (спеціальність - «Публічне управління та адміністрування»

2022 - 2023 рр. - магістратура Жешівського університету (спеціальність - «Викладач польської мови».

 Науковий ступінь, вчене звання:

Кандидатка історичних наук (2007). Тема: «Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.». Донецький національний університет. Спеціальність: 07.00.01 історія України. Науковий керівник: Тригуб Петро Микитович –  доктор історичних наук, професор.

Доцентка кафедри історії (рішення АК від 14.04.2011 р.).

Докторка історичних наук (2020). Тема: «Дослідження історії України першої половини ХХ століття в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії». Запорізький національний університет. Спеціальності: 07.00.01 історія України та 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Науковий консультант: Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, професор.

 Трудова діяльність:

2001 р. 2002 р. вчителька історії в загальноосвітній середній школі № 31 м. Миколаєва.

20022004 рр., 20062007 рр. викладачка історії факультету Довузівської підготовки Київського міжнародного університету в м. Миколаєві. 

20032004 рр. викладачка Миколаївської філії Національного університету культури та мистецтв.

Від 2007 р. викладачка Чорноморського державного університету імені Петра Могили (сьогодні Чорноморський національний університет імені Петра Могили)

Від квітня 2011 р. – доцентка кафедри історії ЧДУ ім. Петра Могили (з 2016 р. Чорноморського національного університету імені Петра Могили).

Від 2021 р. в.о. професора кафедри історії ЧНУ ім. Петра Могили.

01.09.2021-31.08.2022 - в.о. зав.кафедри соціології та політології ЧНУ ім. Петра Могили. 

Вересень-листопад 2022 р. - професор б.в.з. кафедри історії ЧНУ ім. Петра Могили 

Від лютого 2022 р. -  професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 Нагороди, відзнаки:

 • Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації (наказ № 333-к від 06.05.2008) за історичні дослідження з розвитку освіти на Миколаївщині
 • Грамота Міністерства освіти та науки України (наказ від 14.04.2010 №315) за найкращий навчально-методичний матеріал туристсько-крєзнавчої тематики 2009 року, методичні рекомендації «Історія України»
 • Грамота управління освіти інауки Миколаївської облдержадміністрації (від 09.03.2010 №164) за перемогу в обласному конкурсі на найкращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики (номінація «Методичні матеріали»)
 • Грамота Чорноморького державного університету ім. П.Могили (наказ№141/К від 27.12.2010) за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, творчий підхід й ініціативність
 • Грамота управління освіти інауки Миколаївської облдержадміністрації  2011 за роботу з учнями Малої академії наук 
 • Диплом Міністерства освіти і науки України, Національної Академії наук України, Національного центру "Мала академія наук України" (наказ НЦ МАНУ від 28.12.2012№ 88) за участь у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про землю) 
 • Диплом Управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації (2012) учасника обласного конкурсу «Майбутнє Миколаївщини» за наукові досягнення
 • Диплом Східної літньої школи істориків (Варшава, 2012)
 • Стипендія фонду Королеви Ядвіги при Ягеллонському університеті (Краків, 2012) 
 • Диплом Управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації (2013) за роботу з учнями Малої академії наук
 • Стипендія фонду ім. К.Скубішевського (Варшава, 2016)
 • Диплом Миколаївського теритріального відділення Малої академії наук України (наказ ДОН МОДА від 17.02.2017) за підтримку, особистий внесок у розвиток та високі результати у роботі з обдарованою молоддю
 • Диплом І та ІІ ступеню Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації від 2018 р. за перемогу у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти в категорії «Навчальна література за дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти»
 • Лауреат ІІ етапу Всеукраїнського рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2018 році конкурсу у дослідницько-експериментальному напрямі (семінарські заняття з курсу «Всесвітня історія» для секції МАН)
 • Диплом Міжнародної літньої школи «Public history summer school» (Вроцлав, 5 липня 2019)
 • Диплом Мовної школи для викладачів полонійних шкіл (Люблін, 28 липня 2019)
 • Диплом Міжнародного проекту «Інноваційний університет і лідерство» (Варшава-Краків, 01.11.2019; 09.07.2020)
 • Грамота управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації  (2019 р.) 
 • Грамота Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (наказ ДОН ОДА від 14.02.2020 №50) за високі результати у роботі з обдарованою учнівською молоддю та за підсумками ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2019/2020 навчальному році
 • Почесна грамота Миколаївської обласної ради (2021 р.) за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти, інноваційний підхід у навчанні та вихованні підростаючого покоління, підготовку високопрофесійних кадрів, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки
 • Нагорода ім. Л.Василевського за кращу книгу на польсько-українську тематику (2022, Варшава, Польща).
 • Нагорода ім. Івана Виговського за плідну діяльність на ниві дослідження історії Польщі (2022, Варшава, Польща)

Організаційно-наукова діяльність:

 • Директорка УкраїнськоПольського науково-дослідного інституту ЧНУ ім. Петра Могили (2018-2022)
 • Голова Південного осередку Інституту української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (від 2018 р.)
 • Членкиня 
 • Миколаївського відділення Інституту історії України НАН України
 • Національної спілки краєзнавців України
 • Української асоціації усної історії
 • Польського історіографічного товариства
 • Клубу абсолвентів Східної Літньої школи (Варшавський університет)
 • Голова Миколаївського осередку «Майдан – усна історія»
 • Зовнішня рецензентка польського наукового видання «Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne»
 • Головна редакторка наукового журналу «Історичний архів. Наукові студії» (від 2021 р. Історичний архів. Archiwum historyczne. Historical archive)
 • Керівник секції «Всесвітня історія» та «Історія України» Малої академії наук України, науковий керівник 5 призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт МАН.

Участь у конференціях:

Активна учасниця близько 100 міжнародних, республіканських та регіональних наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Молдові.

 Наукові стажування, стипендії:

Учасниця делегації України в конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи (2011)

Стипендіатка Фундації ім. Королеви Ядвіги Ягеллонського університету (Краків, 2012), Фонду ім. К. Скубішевського (Варшава, 2016)

Учасниця Літньої школи істориків Студіуму Східної Європи Варшавського університету (Варшава, 2012), Літньої школи істориків Вроцлавського університету (Вроцлав, 2019), ПольськоУкраїнського проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (ВаршаваКраківКиївМиколаїв, 20192020).

2022 - Запрошений професор Ягеллонського університету (Краків, Польща)

2022 - Запрошений професор Вармінсько-Мазурського університету (Ольштин, Польща)

2022 - Науковий стаж в Інституті історії Познанського університету в рамках проекту «Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza» (Познань, Польща)

2022 - Наукове стажування на базі Польської академії наук (Варшава, Польща)

2022 - Наукове стажування в рамках проекту «CEEPUS» на базі Ягеллонського університету (Краків, Польща)

2022 - Наукове стажування на базі Гданського університету (Гданськ, Польща)

2022 - Наукове стажування на базі Педагогічного університету в Кракові (Краків, Польща)

Курси, тренінги та інші види підвищення кваліфікації

Курси керівників військово-патріотичного спрямування молоді. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№31193118/ 1451 – від 26.03.2018 р.

Миколо Ромерио університет (Вильнюс, Литва). Сертифікат від 21.06.2018.

Public History Summer School (Вроцлав, Польща). Сертифікат від 05.07.2019.

Warszataty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (08.07.2019 – 28.07.2019 (92 години). Посвідчення від 28 липня 2019 р.

Стажування на базі Варшавського й Краківського університетів в рамках проекту «Innowacyjny uniwersytet i przywódstwo. Faza V: Interdyscyplinarność i międzydziedzinowość oraz strategje rozwoju uczelni». (Варшава, Краків, 01 – 31.10. 2019 (120 годин). Посвідчення від 31.10 2019.

Курс «Warto uczyć (się) polskiego», організований Центром мови та культури для полонії та іноземців Університету ім. М. Кюрі – Склодовської в Любліні (24.02.20 – 01.03.20 (30 годин). Посвідчення від 01. березня 2020 р.

Курс «Metody pracy w nowoczesnej szkole polonijnej», реалізований Осередком

розвитку польського навчання за кордоном полонійним вчительським центром (07-08.03.2020 (12 годин), Одеса). Посвідчення від 08.03.2020.

Курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», наданий НАЗЯВО через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (05.08.21)

Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів»(03.09.21 (60 годин)

Онлайн-школа для освітян «НАТО-альянс можливостей» (9-10.12.2021 (6 годин)

Reasearch Methods Course (01.11.2021, 8 годин)

 Публікації:

Має публікації в провідних наукових виданнях України, Польщі, Чехії, Словаччини, Молдови. 

Авторка більше 100 наукових праць (зокрема, 1 одноосібної та 5 колективних монографій, 2 навчальних посібників та методичних рекомендацій

 Наукові інтереси: українсько-польські відносини, сучасна польська історіографія, історія України ХІХХХІ ст., усна історія тощо. 

 Якими мовами володієте:

Українська, польська вільно. Англійська середній рівень.

Google Scholar

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ПЕРЕХРЕСТ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

доктор історичних наук, професор

Перехрест О.Г.

Викладає навчальні дисципліни:

«Спеціальні історичні дисципліни»

«Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.): новий концептуальний дискурс».

Перехрест О. Г. продуктивно займається науковою роботою в галузях історії України, історії Великої Вітчизняної війни та спеціальних історичних дисциплін. Автор понад 100 наукових праць, у тому числі навчального посібника для студентів історичних факультетів «Історична хронологія», котрий має гриф МОН України (перше видання 1999 р., 2-ге – 2004 р., 3-е – 2020 р.).

Автор монографій: Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) : наукове видання / О. Г. Перехрест ; НАН України. Ін-т історії України. – К., 2010. – 150 с. (Серія «Україна. Друга світова війна. 1939–1945») (8,7 др. арк.); Українське село в 1941 – 1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / НАН України. Ін-т історії України / О. Г. Перехрест. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. – 668 с. (44,1 др. арк.);

Член авторських колективів та автор розділів у фундаментальних виданнях Інституту історії України НАН України: «Історії селянства України» в 2-х тт. / Інститут історії України НАН України. – К. : Наукова думка, 2006; «Економічна історія України» в 2-х тт. / Інститут історії України НАН України. – К. : Наукова думка, 2011.; «Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси» в 2-х тт. / Інститут історії України НАН України. – К. : Наукова думка, 2011.

Організатор та співорганізатор понад 20 міжнародних, всеукраїнських та обласних наукових конференцій, симпозіумів та історичних читань. Укладач, упорядник, редактор десятків наукових досліджень та навчально-методичних праць, заступник відповідального редактора наукового журналу «Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки», член редколегії збірників наукових праць: «Український селянин», «Гуржіївські історичні читання». Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Черкаському національному університеті. Започаткував і керує науковою школою з проблем історії Другої світової та Великої Вітчизняної війн. Підготував низку кандидатів історичних наук.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації, знаком «Відмінник освіти України».

Google Scholar

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

РАТНІКОВ МАКСИМ ІГОРОВИЧ

кандидат політичних наук, старший викладач

Ратніков М.І.

Викладає навчальні дисципліни:

«Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»

«Міжнародна інформація»

«Зовнішня політика країн Північної Америки»

2014 року захистив дисертацію на тему «Європейська політика США в контексті політичних трансформацій у ЄС», спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Коло наукових інтересів: зовнішня політика США, міжнародні організації, аналіз даних.  Автор 20 публікацій, більшість яких опублікована у наукових фахових виданнях, в тому числі Voting in the UN General Assembly: Will It Affect the Aid from the United States?  / M.  Ratnikov // The Journal of International and Global Studies. – 2018. – №10. – С. 109–128. (Scopus Q2) URL: https://www.lindenwood.edu/academics/beyond-the-classroom/publications/journal-of-international-global-studies/all-issues/volume-10-number-1/, а також навчально-методичних посібників для студентів зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах», «Міжнародна інформація», «Зовнішня політика країн Північної Америки».

Google Scholar

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СІНКЕВИЧ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ

доктор історичних наук, професор

Сінкевич

Викладає навчальні дисципліни:

«Основи геополітики та геостратегії»

«Зовнішня політика країн Західної Європи»

«Сучасні конфлікти та їх врегулювання»

Наукові зацікавлення: історія Польщі та України, історіографія, історія народного господарства, краєзнавство. Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць опублікованих в Україні, Польщі, США, Росії, Словенії, у тому числі навчального посібника для студентів спеціальності міжнародні відносини «Українсько-польські відносини (1918–2012 рр.)», котрий має гриф МОН України (перше видання 2010 р., 2-ге – 2013 р.) та «Історія Херсонщини» / навч. Посібник Херсон : Айлант, 2003. – 202 с. (у співавторстві).

Автор монографій: «Петро Іванович Лященко – дослідник народного господарства». Херсон : Айлант, 2002. – 123 с.; Ректори Херсонського державного педагогічного інституту (1945–1998 рр.) Херсон : Вид-во ХДПУ, 2002. – 110 с.; «Ректори Херсонського державного педагогічного інституту. 1944–1998 рр.» / Вид. 2-е, випр. та доп. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2003. – 148 с.; «Краківська історична школа в польській історіографії» / Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П.Могили, 2010. – 332 с., «Краківська історична школа в польській історіографії» : монографія / Вид. 2-ге випр. та доп. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – 360 с.

Автор розділів у фундаментальних виданнях: Ім’я прославлене у віках / Україна Тараса Шевченка : [кол. монографія] / М-во культури України; Національна спілка краєзнавців України. – Х., 2015; Чи існує проблема наукової школи в сучасній історіографії? / колективна монографія. – Historia na źródłach oparta : Studia ofiarowone Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65 rocznicę urodzin / pod red. A. Strojnowskiego. – Częstochowa, 2017; Проблема поширення міфів і стереотипів у суспільній свідомості та історіографії / колективна монографія. – Origins, fonts et narrationes – pośród kregów poznania historycznego : prace ofiarowane profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. Rocznicę urodzin / Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, 2018; Визвольні змагання українського та польського народів у 1918–1921 рр. За документами польських архівів щодо інтернованих Петлюрівців / колективна монографія. – NAJJAŚNIEJSZA RZECZYPOSPOLITA Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu – Czięstochowa, 2019.  https://drive.google.com/drive/folders/1yGvQRtj7qucFx4Ze_WTC4z67FP4JNgI9.

Організатор понад 20 міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій та симпозіумів (Херсон, Ялта, Севастополь, Миколаїв, Харків). Засновник і редактор наукових журналів «Південний архів. Історичні науки», «Історичний архів. Наукові студії», «Чорноморський літопис», член редколегій збірників наукових праць: «Український селянин», «Харківський історіографічний збірник», «Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського», «Zeszyty historyczne», «Rocznik polsko-ukraiński». Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій у Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького та Чорноморському національному університеті ім. П. Могили. Започаткував і керує науковою школою з проблем історіографії. Підготував вісім кандидатів історичних наук.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України» (1998), знаком «За наукові та освітні досягнення» (2017).

Почесний професор Академії імені Яна Длугоша м. Ченстохова (2013), академік і віце-президент Української академії соціальних наук (2016); провідний науковий фахівець (за сумісництвом) відділу дослідженні та публікації закордонних джерел з історії України Інституту джерелознавства і археографії ім. М.Грушевського НАН України (2002–2011 рр.).

Експерт МОН з держбюджетних науково-дослідних тем за напрямком історія, політологія, філософія (2014–2019 рр.). Голова ДЕК в Миколаївському національному університеті ім. В.Сухомлинського зі спеціальності «Історія» у 2014, 2016, 2018 рр.

Учасник міжнародних дослідницьких проектів: POZOSTALI POZA NIEPODLEGŁĄ OJCZYZNĄ. POLACY NA UKRAINIE W WARUNKACH SOWIECKIEGO TOTALITARYZMU 1918-1991 / Projekt finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”(umowa nr 0115/NPRH7/H11/86/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.) і MNIEJSZOŚCI W WARUNKACH TOTALITARYZMU. SPOŁECZNOŚĆ POLSKA NA UKRAINIE W LATACH 1917-1991 Projekt finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2014–2017 (umowa nr 0020/NPRH3/H11/82/2014)

Стажувався в Ягеллонському університеті, Інституті історії ПАН, Європейському коледжі Натоліна (Варшава), Жешівському університеті, Академії гірничо-ливарній (Краків) завдяки грантам фундації ім. Ю. Мяновського (2002, 2005), Міністерства освіти і спорту Республіки Польща (2007–2008), Краківського відділення «Wspólnota polska» (2008), нагороди «Імені Івана Виговського» під патронатом Президента Республіки Польща (2017–2018).

Співробітник (на громадських засадах) Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі, професор Інституту міжнародних відносин і політології Східноєвропейської вищої державної школи в Перемишлі, запрошений іноземний професор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (квітень 2015, травень 2017).

Google Scholar

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 ТЕРЕЩЕНКО ТЕТЯНА ВАДИМІВНА

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри

Терещенко Т.В.

Викладає навчальні дисципліни:

«Новітня історія Західної Європи та Північної Америки»

«Історія світової цивілізації»

«Новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки»

«Актуальні проблеми міжнародних відносин у Африці та Латинській Америці»

«Історія релігії і церкви в Україні»

«Цінності європейської цивілізації»

Упродовж 1999–2021 років працювала на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. З 2019 року виконує обов’язки заступниці директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Терещенко Т. В. займається науковою та методичною роботою в галузях історії німецько-радянської війни, соціальної історії України середини ХХ ст., нової та новітньої історії країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Має понад 30 публікацій, переважна більшість яких у наукових фахових виданнях, а також низку навчально-методичних та навчальних видань: Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці : навчальний посібник / Т. В. Терещенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2021. – 227 с.; Цінності європейської цивілізації : навчальний посібник / Т. В. Терещенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2021. – 215 с.; Історія світової цивілізації : навчально-методичний посібник / В. О Кірєєва, Т. В. Терещенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2021. – 113 с.; Історія релігії і церкви в Україні: навчально-методичний посібник / Т. В. Терещенко. – Черкаси, 2018. – 192 с.;  Цінності європейської цивілізації : Курс лекцій / Т. В. Терещенко. – Черкаси : АММО, 2017. – 121 с.; Цінності європейської цивілізації : навчально-методичний посібник / Т. В. Терещенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – 105 с.; Колоніалізм на традиційному Сході (XVI – початок ХХІ ст.) : навчально-методичний посібник / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 100 с.; Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навчально-методичний посібник / А. П. Іржавська, Т.В. Терещенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 416 с.; Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII – початок ХХІ ст.) : навчально-методичний посібник / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 119 с.; Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII – початок ХХІ ст.) : навчально-методичний посібник / Т. В. Терещенко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 108 с.; Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу». – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 368 с.;

Брала участь в організації та проведенні низки міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 ТІТІКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри

Олена Тітіка

Викладає навчальні дисципліни:

«Міжнародні відносини та світова політика»

«Країнознавство»

«Історія Стародавнього Сходу»

«Історія Стародавніх Греції та Риму»

«Історія міжнародних відносин (частина 1)»

«Теорія міжнародних відносин»

Тітіка О. О. займається науковою та методичною роботою в галузях історії Стародавнього світу, історії Стародавніх Греції та Риму, історії України періоду Другої світової війни та післявоєнної відбудови, спеціальних історичних дисциплін.

Має понад 20 публікацій, в тому числі монографію (Відбудова і функціонування місцевої промисловості України в 1943–1950 рр. Монографія. – Черкаси, 2015. – 186 с.), переважна більшість яких у наукових фахових виданнях, в тому числі включені до науково-метричної бази Scopus (Local industry of Ukraine in 1943–1950: development, functioning and role in providing the needs of the economy and the population of the republic. Danubius. – 2017. – №  3. – P. 79–88) , а також низку навчально-методичних видань: Історія Стародавніх Греції та Риму. Навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2018. – 88 с.; Історія міжнародних відносин (ІІІ тис. до н.е. – V ст. н.е.). Навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2019. – 68 с.; Теорія міжнародних відносин. Навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2019. – 80 с.

Брала участь у понад 20 міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях і симпозіумах.

Google Scholar

ORCID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,

ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

 

Актуальні проблеми міжнародних відносин у Африці та Латинській Америці (доц. Терещенко Т. В.)

Демократія і тоталітаризм у ХХ – на поч. ХХІ (доц. Овчаренко О. І.)

Європейський союз у міжнародних відносинах (доц. Овчаренко О. І.)

Етнодемографічна історія Європи (доц. Звірковський І. В.)

Етнологія (доц. Гальченко С. І.)

Етнологія (доц. Звірковський І. В.)

Зовнішня політика країн Західної Європи (проф. Сінкевич Є. Г.)

Зовнішня політика країн Північної Америки (доц. Ратніков М. І.)

Зовнішня політика Росії та країн пострадянського простору (доц. Звірковський І. В.)

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах (доц. Ратніков М. І.)

Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу (доц. Іржавська А. П.)

Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (доц. Кірєєва В. О.)

Історія міжнародних відносин (доц. Овчаренко О. І.)

Історія міжнародних відносин (частина 1) (доц. Тітіка О. О.)

Історія міжнародних відносин (частина 2) (доц. Гальченко С. І.)

Історія міжнародних відносин (частина 3) (доц. Кірєєва В. О.)

Історія міжнародних відносин (частина 4) (доц. Овчаренко О. І.)

Історія релігії і церкви в Україні (доц. Терещенко Т. В.)

Історія Росії (доц. Звірковський І. В.)

Історія світової цивілізації (доц. Кірєєва В. О.)

Історія світової цивілізації (доц. Терещенко Т. В.)

Історія середніх віків та раннього нового часу (доц. Гальченко С. І.)

Історія середньовічного Сходу (доц. Іржавська А. П.)

Історія Стародавніх Греції та Риму (доц. Тітіка О. О.)

Історія Стародавнього Сходу (доц. Тітіка О. О.)

Колоніалізм на традиційному Сході (XVII–ХХ ст.) (доц. Іржавська А. П.)

Країни Північної Європи в європейській історії (доц. Кірєєва В. О.)

Країнознавство (доц. Тітіка О. О.)

Країнознавство (проф. Земзюліна Н. І.)

Міжнародна інформація (доц. Ратніков М. І.)

Міжнародні відносини та світова політика (доц. Тітіка О. О.)

Міжнародні конфлікти і гібридні війни кінця ХХ – початку ХХІ століття (доц. Овчаренко О. І.)

Міжнародні організації (доц. Іржавська А. П.)

Новітні інформаційні технології в освітньому процесі (доц. Іржавська А. П.)

Новітня історія Західної Європи та Північної Америки (доц. Овчаренко О. І.)

Новітня історія Західної Європи та Північної Америки (доц. Терещенко Т. В.)

Новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки (доц. Терещенко Т. В.)

Основи геополітики та геостратегії (проф. Сінкевич Є. Г.)

Основи наукових досліджень (доц. Гальченко С. І.)

Публічна та культурна дипломатія (проф. Земзюліна Н. І.)

Регіоналізм та регіональні системи безпеки (проф. Земзюліна Н. І.)

Ренесанс та Реформація (доц. Іржавська А. П.)

Спеціальні історичні дисципліни (проф. Перехрест О. Г.)

Сучасні конфлікти та їх врегулювання (проф. Сінкевич Є. Г.)

Теорія міжнародних відносин (доц. Тітіка О. О.)

Трансформація традиційного суспільства в модерне (доц. Кірєєва В. О.)

Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.): новий концептуальний дискурс (проф. Перехрест О. Г.)

Цінності європейської цивілізації (доц. Терещенко Т. В.)