Кафедра історії України

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

   Кафедра створена в 1994 р. і за період існування зазнавала певних реорганізацій і була базою для формування ще кількох кафедр університету: новітньої історії (1999), історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (2006). З 2006 р. мала назву – кафедра історії та етнології України. У 2015 р. повернута попередня назва – кафедра історії України. З 1994 р. по 1999 рр. кафедру очолював проф. А.Ю. Чабан, у 2000-2002 рр. – обов’язки завідувача виконував доц. В.М. Мельниченко. З 2002 р. по 2012 р. завідувачем був проф. В.В. Масненко, а з вересня 2012 – по квітень 2016 р. – проф. О.О. Драч. З травня 2016 р. кафедру очолює проф. В.В. Масненко.

Нині науково-педагогічний колектив кафедри складають 5 докторів історичних наук, професорів та 4 кандидатів історичних наук, доцентів. Вони забезпечують викладання в Інституті фундаментальних, професійно-орієнтованих та вибіркових навчальних дисциплін, спецкурсів і спецсемінарів з вітчизняної історії та етнології, а також курсів „Історія та культура України”, „Народознавство” та "Етнографія" на усіх інших інститутах і факультетах університету.

На кафедрі традиційно плідно ведеться науково-дослідна робота. У 1996-2006 рр. кафедра працювала над науково-дослідною темою “Питання історії Середнього Подніпров’я у контексті історії України”. Нині кафедра розробляє науково-дослідну тему “Український історичний процес у теоретико-методологічних студіях, джерелах та історіографії країн Центрально-Східної Європи”. Впродовж 2009–2011 рр. кафедра працювала над виконанням колективних тем: держбюджетної – «Історична наука України, Польщі, Білорусі в контексті модерного націотворення: компаративний аналіз» та договірної – «Білоруська й українська історіографії та формування історичної свідомості білорусів і українців у 1918–1945 рр.». Від середини 90-х років ХХ ст. при кафедрі навчалися в аспірантурі та захистилися понад 20 аспірантів, більшість з яких були випускниками нашого інституту (факультету). Від 2012 р. на кафедрі історії України діє докторантура.

Серед найбільш резонансних наукових заходів, проведених колективом кафедри можна виділити: І–VІІІ Всеукраїнські читання “Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку”, ІІ–ІV Всеукраїнські конференції “Православ’я – наука − суспільство: проблеми взаємодії”, І–ІХ Богданівські читання, Міжнародна наукова конференція “Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі”. Від березня 1997 р. колектив кафедри становить по суті ядро Осередку Наукового товариства імені Шевченка у Черкасах, регулярно організовуючи його щорічні березневі наукові сесії.

Від початків створення співробітниками кафедри опубліковано понад 1500 наукових праць, у тому числі 17 монографій, 12 посібників та підручників, 12 навчально-методичних посібників, чимало наукових статей у фаховій, науково-популярній літературі, публіцистичних часописах, всеукраїнській і регіональній пресі. Праці членів кафедри друкуються в наукових виданнях Польщі, Білорусі, Росії, США. Кафедра є відповідальною за вихід у світ періодичних збірників наукових праць – «Вісник Черкаського університету» (серія «Історія та етнологія України»), «Гуржіївські історичні читання», «Богданівські читання», «Наукові сесії Осередку НТШ у Черкасах», «Symposium historiographicum Czercasiensium = Черкаський історіографічний симпозіум».

З перших років існування кафедра тісно співпрацює з відомими науковцями, педагогами громадськими та державними діячами. Особливо плідною була співпраця з інститутом Історії України НАН України. Викладачі кафедри стояли біля джерел створення в області Малої академії наук, її історичного, краєзнавчого та етнографічного відділень. Кафедра активно контактує з національними та державними історико-культурними заповідниками, зокрема в нашій області – Чигиринським, Канівським, Корсунь-Шевченківським, Кам’янським, де працюють чимало наших випускників. Викладачі кафедри є членами багатьох громадських організацій, зокрема: Національної спілки краєзнавців України, Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка, Наукового товариства істориків-аграрників.

 Склад кафедри:

 1. Масненко Віталій Васильович – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор.
 2. Присяжнюк Юрій Петрович– доктор історичних наук, професор, заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
 3. Синявська Лариса Іванівна– докторка історичних наук, професорка.
 4. Темченко Андрій Іванович– доктор історичних наук, професор.
 5. Івангородський Костянтин Васильович– доктор історичних наук, доцент.
 6. Михайлюк Юрій Миколайович– кандидат історичних наук, доцент.
 7. Мазур Оксана Олександрівна– кандидатка історичних наук, доцентка.
 8. Хоменко Денис Володимирович – викладач.
 9. Нерух Ірина Олександрівна – лаборант.

Адреса: 18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81, корпус № 1, ауд.  520, 521 

Телефон: 37-55-5

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 МАСНЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри

Масненко В.В.

Народився 1 грудня 1963 р. у м. Черкаси. Доктор історичних наук (2003), професор (2004), дійсний член НТШ (2005). З відзнакою закінчив історичний факультет Харківського університету (1986), аспірантуру Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (1992), докторантуру Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України (2001).

Від 1986 р. працює в Черкаському держпедінституті (із 2003 – Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького): старший лаборант, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри, проректор, професор кафедри історії України. Від травня 2016 р. знову очолює кафедру історії України. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Суспільно-політичні позиції інтелігенції України в 1921-1928 рр.” (наук. керівник – д-р істор. н., проф. В. Курило), 2002 р. – докторську дисертацію “Історична думка у процесі розвитку національної свідомості українців (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)” (наук. консультант – д-р істор. н., проф. О. Майборода).

Спеціалізується переважно на дослідженні: теоретичних проблем історичної науки, інтелектуальної історії ХІХ-ХХ ст., історіографії, національної свідомості та становленні модерних націй, історії української інтелігенції, біографістики, історії Церкви, етногенезу українців, традиційної української культури, етнології. Автор понад 300 наукових праць (з них понад 30 зарубіжних публікацій).

Був керівником і виконавцем грантових програм:

у 2003 р. – грант НТШ в США для написання монографії про Переяславську раду;

у 2009-2010 рр. – спільний грант ДФФД України та Білоруський ДФФД;

у 2010 р. – грант КІУС Альбертського університету (Канада);

у 2015-2016 рр. – грант ДФФД України.

Був науковим керівником 11 кандидатів історичних наук і науковим консультантом 3 докторів наук.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького.

Був головним редактором «Вісника Черкаського університету» (2005-2007 рр.). Входить до складу редколегій низки колективних наукових праць і періодичних фахових видань («Історіографічні дослідження в Україні» (Інститут історії України НАН України); «Болховітіновський щорічник» (Київ); «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія»; «Український селянин»; «Гуржіївські історичні читання» та ін.). Член низки наукових товариств: НТШ, УІТ, «Towarzystwa Historiograficznego» (Польща). Член Національного бюро Національної асоціації україністів.

Викладає навчальні курси: для бакалаврів («Українська етнологія», «Нова історія України», «Формування української нації», для магістрів «Історична наука у контексті світової історії», «Етнополітологія»).

Нагороджений грамотами Міністерства освіти України (2007, 2008); Вищою відзнакою НРУ “За заслуги перед українським народом” ІІ ступеня (2011), Почесною ювілейною відзнакою Всеукраїнського братства ОУН-УПА «70-річчя створення УПА» (2012), Ювілейною медаллю НТШ «140-річчя НТШ» (2013), Відзнакою Черкаської ОДА «365 років. Українська козацька держава» (2015), «Почесною відзнакою ректора ЧНУ» (2015).

Google Scholar

ORCID

Web of Science ResearcherID

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 Основні праці:

 1. Масненко В.В. Історичні концепції М.С.Грушевського та В.К.Липинського. Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 1920-х років – К.; Черкаси: Брама ІСУЕП, 2000 – 284 с.
 2. Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) – К.; Черкаси: Відлуння-Плюс, 2001 – 440 с.
 3. “Українізація” 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. Колективна монографія / За ред. В.А.Смолія – Ін-т історії України НАН України – К., 2003 – 392 с.
 4. Освітяни Черкащини – жертви радянського тоталітарного режиму: документальне видання / Упоряд. В.В. Масненко (наук. ред.), В.С. Романов, С.О. Шамара. – Черкаси: “Брама-Україна”, 2009. – 272 с.
 5. Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі / Упоряд. В.В.Масненко, Ю.П.Присяжнюк (Серія “Історіографічні студії” Вип.1). – Черкаси: “Вертикаль”, видавець ПП Кандич С.Г., 2011. – 182 с.
 6. Масненко В.В., Ракшанов В.Б. Українська хата. Науково-популярне видання. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – 190 с.
 7. Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців. Колективна монографія / Керів. автор. кол. та ред. В.В. Масненко. – Черкаси: РВВ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 200 с. (серія «Історіографічні студії», Вип.3.).
 8. Історик і Влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проекту І.Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с.
 9. Масненко В.В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості // Український історичний журнал – 2002. – №5 – С.49-62.
 10. Масненко В.В. Українська історична наука в період національного відродження підчас революції 1917-1920 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku / Praca zbiorowa pod redakcją J.Pisulińskiej, P.Sierżęgi, L.Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył J.Maternicki. – Rzeszów, 2008. - 403-416.
 11. Масненко В.В. Від “неісторичного” народу до “історичної” нації: спроба окреслення ідентифікаційного потенціалу української національної історіографії // Historia-mentalność-tożsamość: Studia z historii, historii historiografii i metodolodii historii. – Poznań, 2010. – S-39-51.
 12. Масненко В.В. Галичина у візії наддніпрянських українофілів 1840-1860-х рр.: імперативи Михайла Максимовича // Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył J. Maternicki. – Rzeszów, – Т.2. – S.89-101.
 13. Масненко В.В. Міфологізація образу Богдана Хмельницького в українській історичній думці та національній свідомості другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / Pod redakcja Andrzeja Czyzewskiego, Rafala Stobieckiego, Tomasza Toborka, Leonida Zaszkilniaka. – Warszawa; Lodz, 2012. – S.210-223.
 14. Масненко В.В. Украинский фактор в событиях Московской смуты в начале ХVІІ века // Studia Slavica Et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. – СПб., 2012. – №2(12). – С. 91-106.
 15. Масненко В.В. Дослідження західноруського права (права ВКЛ) у контексті формування української національної історичної парадигми 1920-х рр. // Беларусь, Расія, Україна: дыялог народаў і культур – Гродна; Юрса Прынт, 2013. – С. 121-130.
 16. Масненко В.В. Галичина в інтелектуальному просторі українського національної проекту: версії П. Куліша та М. Драгоманова // Galicja a powstanie styczniowe. Pod redakcją M.Hoszowskiej, A. Kawalec i L. Zaszkilniaka. – Warszawa; Rzeszów, – S. 379-389.
 17. Масненко В.В. Україна, Польща, Росія у системі цивілізаційних координат: візія В’ячеслава Липинського // Historia-Tożsamość-Mentalność. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii w XIX i XX w. Pod redakcją E.Koko, M. Nowak i L. Zaszkilniaka – Gdańsk, 2013. - S. 307-323.
 18. Масненко В.В. Уявлені просторові образи України та її сусідів на ментальній карті В’ячеслава Липинського // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2013. – Вип. 7. – С. 59-77.
 19. Масненко В.В. В’ячеслав Липинський і його роль в українській історії історіографії та методології історії // Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie. Pod redakcją naukową J.Maternickiego, J. Pisulińkiej i L. Zaszkilniaka. – Rzeszów, 2015. – S. 196-213.
 20. Масненко В.В. «Різні обличчя» одного мислителя: візуалізація тілесності в самопрезентації В’ячеслава Липинського // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2014/2015. – Вип.8. – С.129-154.

ІВАНГОРОДСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор історичних наук, доцент

Івангородський К.В.

Народився 8 січня 1978 року в Черкасах. У 1999 р. закінчив історичний факультет Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. З вересня 1999 р. став викладачем кафедри історії України ЧНУ. Впродовж жовтня 2000 – жовтня 2003 рр. перебував в аспірантурі на тій же кафедрі. В травні 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему – «Етносоціальні процеси в південних староствах Київського воєводства (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)». З червня 2006 р. і дотепер – доцент кафедри історії України (до літа 2016 р. називалася історії та етнології України) Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Автор понад 100 публікацій (у тому числі 2 монографії). Коло наукових інтересів: теорія та методологія історіографії, сучасна історіографія етнічної історії східних слов’ян, середньовічна та ранньомодерна історія України, теоретичні аспекти етнології, теорія етносоціальних процесів, історія етнологічної науки, історія формування української нації, етносоціальна історія українського козацтва, міжспільнотні взаємини. Викладає ряд дисциплін: «Історична етнологія», «Історія етнологічної науки», «Річ Посполита в соціокультурному просторі Центрально-Східної Європи», «Антропологія міста», «Етнодемографія», «Історія та культура України», «Етнографія».

Google Scholar

ORCID

Web of Science ResearcherID

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні праці: 

 1. Івангородський К.В. Селянство Полудневої Київщини в XVI – середині XVII ст. (Студії з етносоціальної історії). – Черкаси : ЧНУ, 2006. – 144 с. (9,1 др. арк.)
 2. Івангородський К.В. Етносоціальний вимір українського козацтва (Нариси з історії Південної Київщини кінця XV – середини XVII ст.). – Черкаси : Вид. Чабаненко А.Ю., 2012. – 240 с.
 3. Івангородський К.В. [та ін.] Образ Білорусі в історіографії та історичній пам’яті українців : Колективна монографія [у співавторстві] / Керів. автор. кол. та ред. В. Масненко. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – 212 с.
 4. Івангородський К.В. Українське селянство в етносоціальних процесах XVI – першої половини XVII ст. (методологічний контекст проблеми) // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 21–25.
 5. Івангородський К.В. Ісламський Крим і православна українська народність: міжспільнотні взаємини в контексті етносоціальних трансформацій XV–XVII ст. // Іслам і Україна / За ред. М. Кірюшко. – К. : Ансар Фаундейшн, 2005. – С. 101–134.
 6. Івангородський К.В. Етнодемографічні процеси на Великому Кордоні в контексті взаємин української та кримськотатарської спільнот (XVI–XVII ст.) // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : Зб. наук. пр. / За ред. С. Світленко та ін. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2006. – Вип. 4. – С. 62–71.
 7. Івангородський К.В. Землеробство в економіці Кримського ханства (XV–XVII ст.): історична інтерпретація проблеми // Український селянин : Зб. наук. пр. – Черкаси : Черкаський національний університет, 2006. – Вип. 10. – С. 198–204.
 8. Івангородський К.В. Проблема ясиру в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства (XV–XVII ст.) // Україна соборна : Зб. наук. ст. – Вип. 4, Т. 2. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2006. – С. 3–12.
 9. Івангородський К.В. Етнічність у теоретичній інтерпретації поняття «етносоціальні процеси» як явище та феномен // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Українознавство. – К., 2004. – Вип. 8. – С. 50–53.
 10. Івангородський К.В. Проблематика реформи 1861 р. на сторінках часопису «Український селянин» за перше десятиліття ХХІ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. XVIII. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2011. – С. 41–52.
 11. Івангородський К.В. Теоретична інтерпретація і типологізація етносоціальних організмів // Матеріали до української етнології : Зб. наук. пр. / За ред. Г. Скрипник. – Вип. 8 (11). – К. : ІМФЕ, 2009. – С. 307–314.
 12. Івангородський К.В. Радянський історіографічний міф про Люблінську унію як «загарбання України» Польщею // Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / Pod red. A. Czyzewskiego, R. Stobieckiego, T. Toborka, L. Zaszkilniaka. – Warszawa ; Lodz, 2012. – S. 438–447.
 13. Івангородський К.В. Етносоціальне значення Православної Церкви в південних староствах Київського воєводства (XVI – перша половина XVII ст.) // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур / Рэд. кал. : Д. Караў, В. Масненка і інш. – Гродна : ЮрсаПрынт, 2013. – С. 188–196.
 14. Івангородський К.В. Цивілізаційний вимір етнічної історії східних слов’ян у сучасних східнослов’янських історіографіях // Українознавчий альманах. – Вип. 11 / Відп. ред. М. Обушний. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 84–87.
 15. Ивангородский К.В. Этническая история восточных славян догосударственного периода в современной белорусской историографии // Российские и славянские исследования : Сб. науч. тр. – Вып. VIII / Ред. кол: А. Сальков и др. – Минск : БГУ, 2013. – С. 239–250.
 16. Івангородський К.В. Концептуальне переосмислення етнічної історії східних слов’ян у пострадянских історіографіях // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Гол. ред. В. Смолій. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2014. – Вип. 24. – С. 6–22.
 17. Ивангородский К.В. Историографический анализ этногенеза восточных славян в трудах современных украинских ученых: краткий обзор // Европа в Средние века и Раннее новое время : Общество. Власть. Идеология / Отв. ред. В. Пузанов. – Ижевск : АНО ИИКИ, 2014. –­ С. 22–27.
 18. Ивангородский К.В. Этническая история восточных славян домонгольского периода в современных украинских исследованиях // Белоруссия и Украина: история и культура: Сб. статей / Гл. ред. Б. Н. Флоря. – Вып. 5. – М. : Институт славяноведения РАН, 2015. – С. 439–483.
 19. Івангородський К.В. Сучасна білоруська національна історіографія у сприйнятті істориків з Білорусі // Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. / Гол. ред. В. Смолій. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2016. – Вип. 26.
 20. Івангородський К.В. Сучасна історична наука в Білорусі з погляду білоруських істориків // Славістична збірка / За ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – Вип. 2. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ, 2016. – С. 247–258.

МАЗУР ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидатка історичних наук, доцентка

Мазур О.

Народилася 8 серпня 1975 р. в м. Черкаси, кандидатка історичних наук (2006 р.), доцентка (2011 р.).

Середню освіту здобула в Черкаській середній школі №22, закінчивши її з відзнакою. В 1994 р. отримала диплом молодшого спеціаліста в Черкаському державному музичному училищі ім. С. Гулака-Артемовського, опанувавши спеціальність викладача, керівника та диригента оркестру. Вищу освіту здобула в Черкаському державному університеті імені Б.Хмельницького. За результатами навчання на історичному факультеті в 2000р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Історія та основи правознавства».

 В 2004 р. закінчила аспірантуру в Черкаському державному університеті ім. Б. Хмельницького; а в 2006 р., захистивши дисертацію на тему: «Продовольча програма 1982 року в Україні: плани та реалії»,  здобула науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «Історія України». В 2011 р. отримала вчене звання доцента.

Віхами трудової біографії стали: праця вчителем у Черкаській дитячій музичній школі №3 (1993-2001 рр.), викладацька та наукова діяльність у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького. З 2000-го року  пройшла в рідному університеті шлях від аспіранта (2000 -2004 рр.), викладача кафедри новітньої історії (2005-2006 рр.), старшого викладача  кафедри новітньої історії (2006-2007 рр.) до доцента кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ( 2007-2019рр.), а з 2019 р. й до сьогодні - доцента кафедри історії України.

На кафедрі історії України здійснює фахове викладання навчальних курсів: для бакалаврів «Історія та культура України», «Українська етнологія»; для магістрів «Аграрні відносини в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ ст.».

З 2007 р. працює викладачем історії України в Навчально-науковому центрі «Інституті післядипломної освіти та курсової підготовки» Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, успішно готуючи абітурієнтів до здачі ЗНО з історії України.

У колі її дослідницьких пріоритетів – аграрна історія України, соціально-економічні та політичні процеси новітньої історії України, історія культури Сходу, історичне краєзнавство.

 Має близько 30-ти наукових праць, в тому числі монографію, навчально-методичні посібники. Є членом Наукового товариства істориків-аграрників.

Виконує ряд доручень на громадських засадах. З 2013 по 2018 рр. була керівником виробничої педагогічної практики в ННІ міжнародних відносин, історії і філософії, виконує обов’язки куратора академічної групи.

Google Scholar

ORCID

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні праці:

Монографія:

Мазур О. О. Продовольча програма 1982 року в Україні: плани та реалії. / О. О. Мазур. – Черкаси : ФОП О. Ф. Нечитайло «Поліграфічний центр», 2016. – 148 с.

Навчально-методичні посібники:

Мазур О.О. Історія культури Сходу : навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. / О. О. Мазур. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – 119 с.

Мазур О. О. Історія України: Навчально-методичний посібник для викладачів та слухачів підготовчих курсів. / О. О. Мазур. – Черкаси: ФОП О.Ф. Нечитайло «Поліграфічний центр», 2016. – 98с.

Мазур О.О Новітня Історія України (ХХ – початок ХХІ століття): навчально-методичний посібник для викладачів та слухачів підготовчих курсів / О. О. Мазур, А. П. Іржавська. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012. – 96с.

Статті у фахових виданнях:

 Мазур О.О. Розвиток цукробурякового виробництва в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О.Мазур // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А.Смолій, О. І.Гуржій, А. Г.Морозов та ін. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 10. – С. 160-162.

Синявська Л. І., Мазур О. О. Використання методу усної історії при вивченні теми «Україна в роки Другої світової війни. Остарбайтери» у шкільному курсі історія України / Л. І. Синявська, О. О. Мазур // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін. – 2017. – №4. – СумДПУ. – С. 134-137.

Mazur O. Negative environmental impact of intensive industrialization agriculture of ukraine in 1960 – 1980s / О. О. Мазур // Гуманітарний вісник: всеукр. збірн. наук. праць / М-во освіти і науки Укр., Черкаський державний технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – Серія : Історичні науки. – С. 17-22.

Мазур О. О. Збереження генофонду сільськогосподарських тварин у системі продовольчої безпеки України / О. О. Мазур // Вісник Черкаського університету: Серія “Історичні науки” – №9 (262). 2013 – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 131–135.

Мазур О. О. Трансформування системи землекористування та тенденції розвитку рослинництва в Україні в 60-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст. / О. О.Мазур // Вісник Черкаського університету: Серія “Історичні науки ” – №9 (302). 2014 – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 135–140.

 Мазур О. О. Становлення селекції та насінництва цукрових буряків в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О.Мазур // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7. – 268–270.

Мазур О. О. Застосування нових форм організації праці в аграрному виробництві України в другій половині 1980-х років / О. О.Мазур // Економічні аспекти функціонування підприємства: стан, проблеми, перспективи: Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 12 березня 2014 р. – Черкаси: вид-во Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 213–217.

 Мазур О.О. Формування нової системи землекористування в Україні в період Столипінської аграрної реформи (1906 – 19013 рр. ) / О.О.Мазур // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А.Смолій, О. І.Гуржій, А. Г.Морозов та ін. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2014 - 2015. – Вип. 8 - 9. – С. 171-175.

Мазур О. О. Стан цукрової промисловості України в роки Першої світової війни / О. О. Мазур // Перша світова війна й Україна ( до 100-річчя початку Великої війни) : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, Київ-Черкаси, 25-26 вересня 2014 р. / редкол. : В. А. Смолій та ін. – К. : Інститут історії України, 2014. – С. 115 - 118.

 Мазур О.О. Інтенсифікація молочного тваринництва в Україні другої половини ХХ ст./ О. О. Мазур // Вісник Черкаського університету : Серія “Історичні науки” – Вип. 202 – Частина IV - Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – С. 84 - 90.

Мазур О.О. Проблеми розвитку тваринництва України напередодні запровадження Продовольчої програми 1982 р. / О. О. Мазур // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. - Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С.274 – 276

Мазур О.О. Історія України з найдавніших часів до 1914 року: Навчально-методичний посібник для викладачів та слухачів підготовчих курсів / О. О. Мазур – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 128с.

 Історичні етапи управління аграрною наукою України (1940-1960 рр.) / С. М. Рижук, З. П. Кірпаль, О. О. Мазур // Історичні науки і біографістика. – 2010. – Вип.2. – С. 37-41.

Мазур О. О. Агротехнологічні аспекти причин невиконання Продовольчої програми 1982 року в Україні / О. О. Мазур // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2010. – Вип.4. – С. 114-119.

Лубко І. М., Мазур О. О. Український варіант реалізації програми М. Хрущова по збільшенню виробництва тваринницької продукції // І. М. Лубко, О. О. Мазур // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А.Смолій, О. І.Гуржій, А. Г.Морозов та ін. – Черкаси, 2007. – С. 354-361.

Мазур О. О. “Чорна прірва” Продовольчої програми / О.О. Мазур, І. М. Лубко // Питання аграрної історії України та Росії (Збірник наукових праць шостих наукових читань, присвячених пам’яті професора Д.П.Пойди). – Дніпропетровськ, 2006. – С. 53-57.

Мазур О. О. Українське село в другій половині 60-х – 80-х роках ХХ ст. / О. О. Мазур // Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції / Упор. Страшко Є. М. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – С. 139-141.

 Мазур О. О. Структурна диспропорція сільськогосподарського виробництва України у 80-х роках ХХ ст. / О. О. Мазур // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – Т. 37. – Вип.24. – С. 55-59.

Мазур О. О. Роль особистого підсобного господарства у вирішенні продовольчої проблеми 80-х років ХХ ст. в Україні / О. О. Мазур // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка накових досліджень 2004”. Історія України. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т.7. – С. 44-45.

Мазур О. О. Причини провалу широкомасштабних зусиль зі швидкого підйому сільського господарства України в 80-х роках ХХ ст. / О. О. Мазур // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2004.- Вип.61. – С. 157-160.

Мазур О. О. Спроба інтенсифікації сільського господарства України на початку 80-х років ХХ ст. / О. О. Мазур // Український селянин. – Черкаси, 2004. – Вип.8. – С. 311-313.

 Мазур О. О. Причини загострення продовольчого питання в Україні в кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст. / О. О. Мазур // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – Т.27. – Вип.14. – С. 136-140.

МИХАЙЛЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат історичних наук, доцент

Михайлюк Ю.М.

Народився 4 квітня 1972 р. в с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Здобув середню освіту в місцевій школі, закінчивши її з золотою медаллю. Вищу освіту опанував у Черкаському державному педагогічному інституті ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією. За результатами навчання на факультеті української філології здобув диплом з відзнакою за спеціальністю «українська мова і література та історія» (1995 р.).

Працював учителем історії в Черкаській загальноосвітній школі-гімназії № 20 (1995–1996 н.р.). Подальшу трудову діяльність продовжив у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (1996 – 2001 рр. – асистент кафедри історії України; 2001 – 2007 рр. – старший викладач кафедри історії та етнології України; з 2007 р. й до сьогодні – доцент кафедри історії України).

В університеті обіймав посади заступника декана історичного факультету ЧНУ з виховної роботи (1996–1998 н. рр.); заступника декана історичного (історико-юридичного) факультету ЧНУ з навчальної роботи (1999–2000 н.р.; 2003–2007 н.р.); заступника директора ННІ історії і філософії з наукової роботи (2007 – 2012 н. рр.).

Без відриву від викладацької праці в 2001 р. закінчив аспірантуру й здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «історія України» (2006 р., тема дисертації «Державне управління та громадське самоврядування на південній Київщині в 60-х рр. ХІV – 60-х рр. ХVІ ст.») та вчене звання доцента (2008 р.). Упродовж 2012–2015 р. навчався в докторантурі й нині працює над завершенням дисертаційного дослідження.

Здійснює фахове викладання навчальних курсів «Історія України» (для студентів спеціальностей «правознавство» та «філософія»), «Давня та середньовічна історія України» та «Історія Великого князівства Литовського» (для студентів відповідно 1 і 3 курсів спеціальності «історія»), «Суспільно-політичне життя на Великому кордоні» (для студентів ОКР «спеціаліст» спеціальності «історія») та «Україна в контексті розвитку європейської цивілізації в добу середньовіччя та нового часу» (для студентів ОКР «магістр» спеціальності «історія»). Для методичного забезпечення зазначених курсів розробив і систематично удосконалює й оновлює відповідні навчально-методичні комплекси дисциплін. Також розробив повні комплекти лекцій-презентацій з усіх указаних навчальних дисциплін.

У колі його дослідницьких пріоритетів етносоціальні, соціально-економічні та політичні процеси середньовічної історії України, соціальна історія та історіографія Великого князівства Литовського, історичне краєзнавство.

Має понад 70 наукових праць, в тому числі три монографії (дві з них у співавторстві), навчально-методичний посібник «Давня та середньовічна історія України». Член Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Осередку НТШ у Черкасах, топонімічної комісії при черкаському міськвиконкомі.

Google Scholar

ORCID

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 Основні праці:

Монографії:

Південна Київщина в 60-х рр. XIV – 60-х рр. XVI ст.: державне управління та громадське самоврядування / Ю.М. Михайлюк. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С. Г., 2011. – 348 с., іл.

(У співавторстві) Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців. Колективна монографія / Керів. автор. кол. та ред. В.В. Масненко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 200 с.

Навчально-методичні посібники:

Давня та середньовічна історія України. Навчально-методичний посібник для студентів-істориків / Ю.М. Михайлюк. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 108 с.

 Статті:

Сільська громада Середнього Подніпров’я XIV – XVI ст.: традиції і специфіка / А.Г. Морозов, Ю.М. Михайлюк // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 74 – 79 (автору належать С. 76-79).

Волосний устрій Південної Київщини у литовську добу / Ю.М. Михайлюк // Україна Соборна: Збірник наукових статей. – Вип. 4. – Т. 2. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 240 – 245.

Органи самоврядування у Черкасах і Каневі в кінці XV – 60-х рр. XVI ст. / Ю.М. Михайлюк // Український селянин: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2006. – Вип. 10. – С. 204 – 206.

Етносоціальний склад міських громад Черкас і Канева у першій половині XVI століття / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Сер., Історичні науки.  – Черкаси, 2006. – Вип. 90. – С. 49 – 54.

Старостування Дмитра Вишневецького у Черкасах і Каневі: міф чи реальність / Ю.М. Михайлюк // Література та культура Полісся. Вип. 37: Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок / Відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – С. 86 – 90.

Черкаський і Канівський замки в контексті державної політики Великого князівства Литовського / Ю.М. Михайлюк // Український селянин: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2008. – Вип. 11 (Матеріали VII Міжнародного симпозіуму з проблем аграрної історії, присвяченого 90-ій річниці Української Держави П. П. Скоропадського). – С. 201 – 205.

Судова компетенція старост Черкаського і Канівського замків у XV – 60-х рр. XVІ ст. / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Сер., Історичні науки.  – Черкаси, 2008. – Вип. 133 – 134. – С. 50 – 54.

Власність міських громад Черкас і Канева в ХV – 60-х рр. ХVІ ст. / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Сер., Історичні науки.  – Черкаси, 2009. – Вип. 160 – 161. – С. 92 – 96.

Татарські набіги на землі Південної Київщини в останній чверті XV – першій половині XVI ст. / Ю.М. Михайлюк // Український селянин: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 136 – 139.

Протиборство черкаських і канівських міщан із місцевою владою та землевласниками за свої права у другій чверті XVI ст. / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Сер., Історичні науки. – Черкаси, 2010. – Вип. 192. – С. 30 – 34.

Діяльність місцевої влади щодо підтримання правопорядку в Черкаському й Канівському повітах (староствах) у литовську добу / Ю.М. Михайлюк // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2011. – Вип. 4. – С. 189–191.

Південна Київщина литовської доби через призму польської історіографії ХІХ – початку ХХІ століття / Ю.М. Михайлюк // Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2011. – С. 143–146.

Шляхта в суспільно-політичних процесах XV – першої половини XVI ст.: погляд Митрофана Довнар-Запольського / Ю.М. Михайлюк // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – 320 с. – С. 15–18.

Диференціація української шляхти литовського періоду з точки зору М. Довнар-Запольського та П. Клепатського / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2012. – № 23 (236). – С. 86 – 90.

Висвітлення історії українського міщанства литовської доби в науковій спадщині М. Довнар-Запольського / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2012. – № 29 (242). – С. 20 – 25.

Українське селянство в XV – першій половині XVI ст. у візії М. Довнар-Запольського та П. Клепатського / Ю.М. Михайлюк // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 13. – С. 33 – 36.

Соціальний аспект суспільно-політичних процесів на українських землях Великого князівства Литовського в працях М. Довнар-Запольського / Ю.М. Михайлюк // Беларусь, Расія, Україна: дыялог народаў і культур / склад Д.У. Караў, В.В. Масненка (Серыя “Гістарыяграфічныя даследованніˮ). – Гродна: ЮрсаПрынт, 2013. – С. 109–121.

Особистісний аспект політичного портрету еліти Великого князівства Литовського у викладі Д. Іловайського / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2013. – № 9 (262). – С. 34 – 42.

Соціальне становище та структура населення Великого князівства Литовського в оцінці Д. Іловайського / Ю.М. Михайлюк // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 24. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 282–297.

Позиція литовсько-руської еліти в контексті рецепції польських супільно-політичних тенденцій на теренах Великого князівства Литовського в оцінці Д. Іловайського / Ю.М. Михайлюк // Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny. – Częstochowa-Humań-Poznań: Wydawnictwo „Taurus”,  2013. – 281 s. – S. 153–161.

«Вищий стан» як соціальний складник українського суспільства литовської доби в оцінці Олександри Єфименко / Ю. М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2015. – № 9 (342). – С. 16–23.

Погляди Миколи Петрова на соціальні процеси у Великому князівстві Литовському через призму еволюції литовсько-руської знаті / Ю.М. Михайлюк // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (До 100-річчя з дня народження академіка Олександра Івановича Гуржія) / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 10. – 234 с. – С. 17–20.

Формування шляхетського стану в Великому князівстві Литовському в трактуванні Ф. Леонтовича / Ю.М. Михайлюк // Молодий вчений. Науковий журнал. – 2016. – Березень. – № 3 (30). – С. 325–329.

Засадничі концепти становлення соціальної історії як наукового напрямку в російській імперській історіографії ХІХ – початку ХХ ст. / Ю.М. Михайлюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2015. – № 22 (355). – С. 31–38.

Ґенеза східнословʼянської історіографії соціальної історії Великого князівства Литовського в дореформеній Російській імперії / Ю. Михайлюк // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – Вип. 26. – К.: Інститут історії України, 2016. – С. 295–310.

ПРИСЯЖЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

доктор історичних наук, професор

Присяжнюк Ю.П.

Народився 29 березня 1962 р. на Жашківщині Черкаської області. У 1988 році з відзнакою закінчив історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна, отримав кваліфікацію «вчитель історії та суспільствознавства». У 1996 році закінчив аспірантуру при Черкаському інженерно-технологічному інституті й наступного року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «історія України». Трудовий стаж розпочав у 1981 році, з 1993 року обіймав різні посади у вищій школі, спочатку в Черкаському інженерно-технологічному університеті, а з 2001 року – Черкаському державному університеті (нині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). У 2008 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України “Українське селянство Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як соціоментальна історична спільнота”. З 2009 р. обраний на посаду професора кафедри історії України, яку обіймає і дотепер. Є автором близько 270 наукових публікацій і понад 120 тез публіцистичного характеру.

Член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (з січня 2014 року по цей час).

Тривалий час є членом (відповідальним секретарем) редакційної колегії фахового видання “Вісник Черкаського університету. Серія: історія України”, відповідальним редактором серійного науково-популярного альманаху “Джерела духовності”, а також ексклюзивних видань “Черкащина інтелектуальна” та “Черкаське крайове товариство Українського козацтва”.

Викладає дисципліни: історія України, Нова історія України, середньовічна та ранньомодерна історія України в контексті європейської цивілізації, етнічна ментальність (українців), методика викладання історичних (фахових) дисциплін у вищих навчальних закладах.

Google Scholar

ORCID

Web of Science ResearcherID

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні праці:

 1. Присяжнюк Ю. Ментальність українського селянства в умовах капіталістичної трансформації суспільства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Юрій Присяжнюк // Укр. іст. журн. – 1999. – № 3. – С. 23 – 33.
 2. Присяжнюк Ю. Ринкова еволюції аграрних відносин в Україні (друга половина ХІХ – 1905 р.) / Юрій Присяжнюк, Леся Горенко // Укр. іст. журн. – 2000. – № 5. – С. 88 – 97.
 3. Присяжнюк Ю. Методологічний інструментарій сучасної історичної науки : актуалізація ролі досліджень / Юрій Присяжнюк // Міжнар. наук. конгр. “Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16–18 травня 2000 р. Доп. та повідомл. – Чернівці, 2000. – Т. 3. – С. 387 
 4. Присяжнюк Ю. “Праця” як цінність у колективній психології українських селян посткріпосницької епохи (на матеріалах Наддніпрянської України) / Юрій Присяжнюк // Україна модерна. – Л., 2001. – № 6. – С. 47 
 5. Присяжнюк Ю. Ментальність і соціальна поведінка українських селян у пореформений період (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Юрій Присяжнюк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С.213 – 228.
 6. Присяжнюк Ю. Ментальність українських селян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як історичний феномен та об’єкт сучасних досліджень / Юрій Присяжнюк // Polska i jej wschodni sasiedzi. – T. 3. – Rzeszów, 2003. – С. 107 
 7. Присяжнюк Ю. Українська освіта як традиційне явище в умовах модернізації (історико-антропологічне дослідження) : [монографія] / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, ПП Кандич С.Г., 2005. – 95 с.
 8. Присяжнюк Ю. Ментальність і ремесло історика. Методологічна парадигма селянствознавчих студій в Україні на зламі ХХ–ХХІ ст. : [монографія] / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, видавець ПП Кандич С.Г., 2006. – 122 с.
 9. Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України : соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : [монографія] / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, видавець ПП Кандич С.Г., 2007. – 640 с.
 10. Присяжнюк Ю. Історична свідомість та ментальність українських селян на зламі ХІХ–ХХ ст. / Юрій Присяжнюк // Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku / Pod redakcją J. Pisulińskiej, P. Sierżęgi, L. Zaszkilniaka. – Pzeszów: Widawnicnwo uniwersytetu Pzeszówskiego, 2008. – S.348 
 11. Присяжнюк Ю. “Незручний клас” у модернізаційних проектах : [форум] / Юрій Присяжнюк // Україна модерна (Безмежне село). – К., 2010. – Чис. 6 (17). – С. 17 – 23.
 12. Присяжнюк Ю. Сучасна історіографія пореформеного селянства / Юрій Присяжнюк, Вадим Бондар // Укр. іст. журн. – 2011. – № 2. – С. 180 – 201.
 13. Присяжнюк Ю. Історична пам’ять як проблема “одного покоління” (із досвіду націоналізації українського селянства) / Юрій Присяжнюк // Історія – ментальність – ідентичність. Вип. ІV: Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття [колективна монографія] / За ред. Л. Зашкільняка, Й. Пісуліньської, П. Сєрженги. – Л. : ПАІС, 2011. – С. 422 – 431.
 14. Присяжнюк Ю. Императивы взаимоотношений Украины и Беларуси рубежа ХХ–ХХI вв. в исторической памяти и общественном дискурсе / Юрій Присяжнюк // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур / Склад. Д.У. Караў, В.В. Масненка : [калектыўная навуковая работа]; серыя “Гістаряграфічня даследванні”. – Гродна : ЮрсаПрынт, 2013. – С. 378–384.
 15. Присяжнюк Ю. Українське селянство Правобережжя в Січневому повстанні 1863–1864 рр. / Юрій Присяжнюк // Польське національне повстання 1863–1864 рр. на Правобережній Україні : від міфів до фактів : [колективна монографія] / За ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 87–100.
 16. Присяжнюк Ю. Українське селянство Середньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Юрій Присяжнюк // Сільська фотографія Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ ст.” : [колективна монографія] / М. Бабак, О. Найден, В. Борисенко, М. Борисенко, Ю. Присяжнюк ; наук. ред. О.С. Найден, відп. ред. М.П. Бабак. – К. : ТОВ “Інтертехнологія-Черкаси”, 2014. – С. 169 – 175.
 17. Присяжнюк Ю. Жити правдою / Юрій Присяжнюк // Військо України. – 2015. – №9 (вересень). – С. 44 – 49.
 18. Присяжнюк Ю. Методичні рекомендації для учасників Малої академії наук України (секція історії України) / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 47 с.
 19. Образ Білорусі в історіографії та історичній пам”яті українців : [колективна монографія] / Керів. автор. кол. та ред. В.В. Масненко ; серія “Історіографічні студії”. – Вип. 3. – Черкаси : РВВ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 212 с.
 20. У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів [популярне видання] / Автори : А. Галушка, І. Гирич, І. Глизь, В. Масненко, І. Монолатій, Ю. Присяжнюк, С. Шамара, В. Шандра. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.

СИНЯВСЬКА ЛАРИСА ІВАНІВНА

докторка історичних наук, професорка

Синявська Л.І.

Народилася 15 листопада 1972 р. на Черкащині. У 1980–1988 рр. навчалася у Черкаській загальноосвітній школі № 29. Цього ж року вступила до Уманського педагогічного училища ім. Т. Г. Шевченка, котрий закінчила у 1992 р. із відзнакою, опанувавши кваліфікацію вихователя в дошкільному закладі. Вищу освіту здобула в 1997 р. на історичному факультеті Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького зі спеціальності «Історія та українська мова і література».

У 1997–1999 рр. працювала вчителем історії Черкаської загальноосвітньої школи № 28. Впродовж жовтня 1999 – жовтня 2002 рр. перебувала в аспірантурі на кафедрі історії України, де і залишилася працювати після її закінчення.

В 2007 р. у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України з теми «Русифікаторська політика Російського самодержавства на території України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»: диплом від 17 січня 2008 р. засвідчений Вищою атестаційною комісією України. Учене звання доцента присвоєно рішенням Атестаційної колегії 1 липня 2011 р.

Під час роботи в університеті обіймала посади асистента, викладача, старшого викладача. Впродовж листопада 2008 р. – серпня 2013 р. обіймала посаду вченого секретаря наукової бібліотеки за сумісництвом. З 2009–2016 навчальні роки – доцент кафедри історії та етнології України (з вересня 2015 р. кафедра історії України) Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

У листопаді 2015 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України з теми «Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни»: диплом від 25 лютого 2016 р. засвідчений Атестаційною колегією. Учене звання професора присвоєно рішенням Атестаційної колегії 15 жовтня 2019 р. З вересня 2016 р. по теперішній час – професор кафедри історії України. Нагороджена почесними грамотами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (жовтень 2008 р., квітень 2015 р.).

Професор Л. І. Синявська здійснює фахове викладання навчальних курсів «Історія та культура України», «Україна в історії Європи», «Методика польових етнографічних досліджень» та керує навчальною музейною і виробничо-педагогічною практиками тощо.

У колі її дослідницьких пріоритетів – соціально-економічна історія України під час Першої світової війни, історичне краєзнавство. Опубліковано понад 150 наукових праць, у тому числі чотири монографії, низка покажчиків, кілька посібників, статті у закордонних і провідних фахових виданнях України. Виступала із доповідями та повідомленнями на багатьох міжнародних, всеукраїнських та обласних науково-краєзнавчих конференціях. Член редакційних колегій кількох наукових видань. Є постійним членом Наукового товариства істориків-аграрників та членом Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. В 2018 р. отримала диплом Обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича.

Google Scholar

ORCID

Web of Science ResearcherID

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Основні праці:

Монографії:

 1. Синявська Л. І. Русифікаторська політика Російського самодержавства на території України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Київ : «АРТ-ЕК», 2005. – 176 с.
 2. Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни. – Київ : Вид. ПП Лисенко М.М., 2014. – 476 с.
 3. Бандури пісня недоспівана… або суспільний виклик Михайла Злобинця / О. Силка, Л. Синявська. – Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2017. – 246 с.
 4. Реклама в пам’яті культур. Книга ІІ. Рекламні феномени Античності / авт. кол.: П. Ю. Саух, В. В. Чуприна, Н. М. Левицька, Л. І. Синявська, Л. К. Марареско, В.О. Вишняков. – Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2017. – 486 с.

Бібліографічні покажчики:

 1. Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді К 73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2004–2009 рр.) / уклад.: О. З. Силка, Л. І. Синявська. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 172 с. – (Серія: Історична).
 2. Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України Національної академії наук України (1991–2011 рр.) / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка, І. С. Азарх. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 440 с.
 3. «Український селянин» 2000–2010 рр.» : бібліографічний покажчик / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка, К. В. Івангородський. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 280 с. – (Серія: Історична).
 4. Вісник Черкаського університету. Частина 1: 1997–2007 рр. : бібліографічний покажчик / уклад.: О. З. Силка, Л. І. Синявська. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 382 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Музейна практика : навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.020302 «Історія» / Л. І. Синявська, О. З. Силка. – Черкаси : Вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2017. – 96 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Синявська Л. І. Вплив «особливих» органів Російської імперії на організацію роботи промислових підприємств України у 1914–1916 рр. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 243–253.
 2. Синявська Л. І. Вплив законів 1915 р. на економічну діяльність німецького населення в Україні // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2013. – № 29 (282). – С. 57–61.
 3. Синявська Л. І. Впровадження «ліквідаційних законів» щодо німецької спільноти у період Першої світової війни на Півдні України // Музейний вісник. – Запоріжжя, 2013. – № 13/2. – С. 330–337.
 4. Синявська Л. І. Вплив соціально-політичних відносин у Російській імперії на діяльність промислових підприємств Півдня та Сходу України у 1914–1916 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. ХХХІХ. – С. 70–75.
 5. Синявська Л. І. Вплив страйкового руху на організацію вуглевидобутку у Донбасі (1914–1917 рр.) // Чорноморський літопис. – Миколаїв, 2014. – Вип. 9. – С. 82–89.
 6. Синявська Л. І. Вплив фінансової діяльності уряду Російської імперії на розвиток підприємств важкої промисловості сходу й півдня України в 1914–1916 рр. // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 56–69.
 7. Синявська Л. І. Діяльність гірничо-видобувних підприємств сходу і півдня України у 1914–1916 рр. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ, 2014. – Вип. 23. Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). – С. 134–150.
 8. Синявська Л. І. Особливості виробничих відносин на підприємствах важкої промисловості України під час Першої світової війни // Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2014–2015. – Вип. 8–9. – С. 178–181.
 9. Синявська Л. І. Діяльність суднобудівних підприємств Сходу і Півдня України у 1917–1918 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. ХХХХ. – С. 60–67.
 10. Синявська Л. І. Фінансування роботи промислових підприємств на Сході й Півдні України в 1917–1918 рр. // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 61–74.
 11. Синявська Л. І. Розвиток металургійної промисловості Сходу та Півдня України у 1914–1916 рр. // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2014. – № 9 (302). – С. 98–105.
 12. Синявська Л. І. Фінансування суднобудівної промисловості України у 1911–1916 рр. // Краєзнавство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 111–120.
 13. Синявська Л. І. Забезпечення працівниками підприємств кам’яновугільної промисловості Сходу України в період Першої світової війни // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2015. – № 9 (342). – С. 112–116.
 14. Синявська Л. І. Діяльність металургійних підприємств Сходу і Півдня України у 1917–1918 рр. // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2016. – № 3–4. – С. 104–113.
 15. Syniavska L. Activity of metallurgical enterprises of the East and South of Ukraine during the First World War (August 1914 – February 1917) // Danubius. – Supliment, Galati, 2017. – Vol. XXXV:3. – P. 57–70. (Scopus).
 16. Синявська Л. І. Взаємини підприємців і найманих працівників в Україні у 1914–1918 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2017. – Вип. 18. – С. 234–254.
 17. Синявська Л. І. Історична і сучасна рецепція Білорусі очима українців // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. – Київ, 2017. – Т. 28 (67), № 1. – С. 32–39.
 18. Михайло Злобинець: золотоніський просвітник загальноукраїнського рівня (1883–1937 рр.) / О. Силка, Л. Синявська // Краєзнавство. – 2017. – № 1/2. – С. 127–142.
 19. Sinyavska L. Soviet historiography of reserches of the heavy industry of eastern Ukraine under the conditions of the First world war // Східноєвропейський історичний вісник. East European Historical Bulletin. – Вип. 7. Issue 7. – Дрогобич. Drohobych, 2018. – Р. 75–87. (Web of Science).
 20. Sinyavska L. Activity of Mykolayiv shipbuilding enterprises in 1914–1916 // Східноєвропейський історичний вісник. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk. – Вип. 10. Issue 10. – Дрогобич. Drohobych, 2019. – Р. 94–110. (Web of Science).

ТЕМЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

доктор історичних наук, професор

Темченко А. І.

Народився у 1968 р. у м. Черкаси.

У 1983 р. закінчив Черкаську середню школу № 15.

Випускник Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство» (1996).

У 1996-1997 рр. працював у Черкаській школі № 5. 1997-2003 – начальник відділу історії XIV-XVIII століть Черкаського обласного краєзнавчого музею. З 2003 року працює на кафедрі історії України ЧНУ. Кандидат історичних наук (2003), доцент (2005), доктор історичних наук (2021).

В університеті обіймає посаду начальника навчального відділу.

Коло наукових інтересів – соціальна антропологія, традиційна обрядовість та народознавство.

 

 

Google Scholar

ORCID

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основні праці:

Монографії:

 • А.І. Темченко Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми. – Черкаси : «ІнтролігаТОР», 2014. – 572 с.
 • А.І. Темченко Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи. – Черкаси : «ІнтролігаТОР», 2015. – 111 с.

 Публікації:

 1. Темченко А.І. Моделювальні властивості обряду у системі архаїчного світосприйняття // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 98-104.
 2. Темченко А.І. Діалог як інформаційна модель (на матеріалах традиційної культури) // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1 – С. 48-59.
 3. Темченко А. Космогонія і ритуал у традиційній лікувально-магічній практиці східних слов’ян (на матеріалі поліських замовлянь) // Проблеми археології Середнього Подніпров’я. До 15-річчя заснування Фастівського краєзнавчого музею. – Киїів-Фастів 2005. – С. 368-379.
 4. Темченко А. Міфологічна семантика числа сім (на матеріалі замовлянь) // Матеріали до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць. Вип. 8 (11) / Гол. Ред. Г.А. Скрипник, НАН ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2009. – С.89-92.
 5. Темченко А. Центр і периферія: динаміка творення обрядового простору // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / [гол. ред.. В. Смолій]. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011-2012 – Випуск 6. – С. 260-268.
 6. Темченко А. Історія вивчення традиційних замовлянь // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. Вип. 13 (16) / [гол. Ред. Г.Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2014. – С.9-71.
 7. Темченко А. Міфологема «три дівиці / три сестри / три пташки» в обрядових текстах українців (на матеріалі замовлянь) // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. Випуск 45. – К., 2015. – С.5-11.
 8. Темченко А. Семантика днів тижня: четвер у міфологічних уявленнях слов’ян (на матеріалі замовлянь) // Народна творчість та етнографія. – 2015. – № 3. – С. 28-34.
 9. Темченко А. Опозиція “уста / рот” в міфологічних уявленнях слов'ян (на матеріалі замовлянь) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. - Вип. 1. - Ч.3. - С. 78 — 83.
 10. Темченко А.И. Мифология рождения в обрядовых практиках восточных славян // Humanities and Social Sciences, III (11), Issue 67, 2015. - P. 40-43.
 11. Temchenko, A. The mythology of the body in the healing magic of the ukrainians // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. - Вип. 2. - Ч.1. - С. 183 - 186.
 12. Темченко А. Міфологія волосся в лікувальних практиках слов’ян // Народознавчі зошити. - № 1 (127), 2016. – С. 30-37.
 13. Темченко А. Ритм у лікувальних обрядових текстах: міфологія дискурсу і семантика образної системи // Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». – Черкаси. – 2016. - № 29 [362]. – С. 61-71.
 14. Темченко А. Звуконаслідування півня і ворона в обрядовій культурі слов'ян (на матеріалі лікувальних текстів)// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. - Вип. 1. - Ч.3. - С. 112— 118. 

ХОМЕНКО ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

викладач

Народився 9 жовтня 1996 року в м. Городище Черкаської області.

У 2014 р. закінчив Городищенський економічний ліцей.

Вища освіта: 2018–2020 – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ступінь магістра зі спеціальності «Історія та археологія» (спеціалізація «Архівознавство»); з 2020 р. – аспірант кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 032 Історія та археологія (тема дисертації «Інтелектуальна спадщина В. М. Заїкина в розвитку української історичної науки першої половини ХХ ст.»)

2018–2022 – старший лаборант кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. з 2022 – викладач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

У 2020–2021 рр. – співвиконавець грантового проєкту Національного фонду досліджень України № 2020.02/0103 «Політика пам’яті та історична свідомість населення на окупованих Росією територіях України (ОРДЛО, АР Крим, Севастополь)»; з 2023 р. – молодший науковий співробітник фундаментального наукового дослідження «Протидія історичній політиці країни-агресора РФ у процесі деокупації українських територій» (№ держреєстрації 0123U101598).

Коло наукових інтересів – історія України ХІХ-ХХІ ст., історія повсякдення, історична біографістика, інтелектуальна історія, історіографія, політика пам’яті, культурна ідентичність.

Google Scholar

ORCID

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні публікації:

 1. Касян, А., Платмір, Я., Хоменко, Д. В. (2020). Особливості джерельного комплексу дослідження політики пам’яті на окупованих Росією територіях України. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки», 2. 14-25.
 2. Мазур, О., Хоменко, Д. (2023). Окупація Криму Росією за матеріалами газети «Свобода» (березень-квітень 2014 р.). Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 13/55. 194–208.
 3. Платмір Я., Хоменко, Д. (2021) Монументальна пропаганда як засіб гібридної війни (на прикладі тимчасово окупованих територій ОРДЛО Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки», 89-97.
 4. Платмір, Я., Хоменко, Д. В. (2021). Псевдонаукові конференції в ОРДЛО як засіб реалізації історичної політики держави-окупанта. Актуальнi питання гуманiтарних наук, Вип. 40, том 1. 33-40.
 5. Хоменко, Д. (2020) Наукові публікації В. Заїкина на сторінках часопису «Записки чина Св. Василія Великого». Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки», 43-49.
 6. Хоменко, Д. (2022). Документи архівної кримінальної справи історика В’ячеслава Заїкина як джерело до вивчення його біографії. Науково-практичний журнал «Архіви України», 2(331). 159-168.

 

Перелік навчальних дисциплін,

викладання яких забезпечує кафедра у 2023-2024 н.р.:

 1. Актуальні проблеми зовнішньої політики України (доц. Мазур О.О.)
 2. Вступ до публічної історії (доц. Михайлюк Ю.М.).
 3. Громадянська освіта в школі (доц. Мазур О.О.).
 4. Давня та середньовічна історія України (доц. Михайлюк Ю. М., доц. Івангородський К. В., доц. Мазур О.О.).
 5. Етнічна ментальність (проф. Присяжнюк Ю. П.).
 6. Етнокультура (проф. Темченко А.І.).
 7. Етнополітологія (проф. Масненко В. В.).
 8. Історична наука у контексті всесвітньої історії (проф. Масненко В.В.).
 9. Історична наука: сучасний світовий і український дискурс (проф. Масненко В. В.).
 10. Історія освіти в Україні в контексті європейських тенденцій (проф. Синявська Л. І.).
 11. Історія України: світ свідомості та ментальності (проф. Присяжнюк Ю. П.).
 12. Історія України: цивілізаційний вимір (доц. Мазур О.О.).
 13. Історія українського державотворення (проф. Присяжнюк Ю.П.)
 14. Історія української культури (доц. Івангородський К.В., доц. Мазур О.О.).
 15. Колективна історична пам'ять та усна історія (проф. Масненко В.В.).
 16. Культура України в європейському контексті (проф. Синявська Л. І., викл. Хоменко Д.В.)
 17. Менеджмент освіти (проф. Синявська Л.І.).
 18. Методика викладання історичних дисциплін у ЗВО (проф. Присяжнюк Ю. П.).
 19. Методика навчання історії в закладах профільної середньої освіти (проф. Присяжнюк Ю. П.).
 20. Міфологія соціального програмування (проф. Темченко А.І.).
 21. Ранньомодерна історія України (проф. Присяжнюк Ю. П., доц. Михайлюк Ю.М.).
 22. Регіональна історія України (проф. Синявська Л.І.).
 23. Річ Посполита в соціокультурному просторі Центрально-Східної Європи (доц. Івангородський К.В.).
 24. Соціально-політична історія України (доц. Івангородський К.В., доц. Михайлюк Ю.М.).
 25. Україна в «довгому» ХІХ столітті (проф. Присяжнюк Ю. П., викл. Хоменко Д.В.).
 26. Україна в історії Європи (проф. Масненко В.В., проф. Синявська Л.І., доц. Михайлюк Ю.М., викл. Хоменко Д.В.) .
 27. Українська етнологія (проф. Масненко В. В.).
 28. Формування української нації (проф. Масненко В. В.).