Спеціалізована вчена рада

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького діє 7 спеціалізованих вчених рад спеціалізована вчена рада Д 73.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук зі спеціальностей:

07.00.01 – Історія України;

07.00.02 – Всесвітня історія; 

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.


 Детальніше тут: https://cdu.edu.ua/mij-universitet/naukova-j-inovatsijna-diyalnist/spetsializovani-vcheni-rady/istorychni-nauky-d-7305301.html