Hовини

Напередодні сесії та з метою популяризації принципів академічної доброчесності у ЧНУ ім. Б. Хмельницького 5.12.2023 р. відбувся онлайн-тренінг з академічної доброчесності для студентів 1 курсу ННІ міжнародних відносин, історії та філософії.

Говорили про академічну доброчесність як про важливу складову внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

З’ясували, що академічна доброчесність має бути в основі інституційної культури ЗВО, а її значення для розвитку освіти полягає у забезпеченні чесного та справедливого середовища, де студенти навчаються і розвиваються на основі своїх здібностей.

Визначили роль кожного учасника освітнього процесу у забезпеченні академічної доброчесності, яка полягає в своєчасному та правильному виконанні своїх обов'язків, дотриманні етичних норм і принципів, а також сприянні створенню чесної та справедливої науково-освітньої атмосфери.

Тренінг провела голова Комісії з академічної доброчесності та корпоративної етики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доцентка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Анжела Іржавська.