Hовини

2 грудня 2022 р. студенти 2 курсу ОС «Магістр» спеціальностей 014 Середня освіта. Історія; 032 Історія та археологія ННІ міжнародних відносин, історії та філософії взяли участь у тренінгу "Підготовка кваліфікаційної роботи з дотриманням принципів академічної доброчесності". Тренінг провела голова Комісії з академічної доброчесності та корпоративної етики ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доцентка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Анжела Іржавська.

Практики ознайомлення студентів Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, історії та філософії з принципами академічної доброчесності містять декілька складових, і одна з них – це тренінги,  під час яких розглядаються актуальні питання якісного та відповідального підходу до написання випускової роботи.

Найбільше питань в учасників викликають особливості перевірки кваліфікаційних робіт у сервісі Unicheck UA. Разом з викладачем учасники тренінгу з'ясовували, як уникнути текстових збігів, як правильно оформити роботу для антиплагітної перевірки, як дотримуватися правил академічного письма; як використовувати цитування; як скласти список літератури та джерел за новими вимогами; як дотримуватися принципів академічної доброчесності; як зорганізувати себе і написати кваліфікаційну роботу в умовах війни. Тренінг пройшов у комунікативному форматі з елементами взаємодії зі слухачами, обговоренням та дискутуванням, з’ясуванням найбільш проблемних аспектів підготовки випускових робіт.

Анжела Іржавська