Наші спеціальності

Зміст статті

Студенти спеціальності «Архівознавство» вивчають:

 

 • Археографія
 • Архівні документальні ресурси
 • Архівознавство
 • Використання Національного фонду України
 • Європейський вибір України
 • Історіографія архівознавства
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Національні проблеми сучасного світу
 • Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації
 • Формування національного архівного фонду

 

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

 • Архівознавця;
 • Музеєзнавця;
 • Організатора діловодства (в різних установах);
 • Референта;
 • Фахівця з документально-інформаційної комунікації.

Можуть працювати:

 • Архівних установах;
 • В інформаційно-аналітичних інституціях;
 • Друкованих та електронних засобах масової інформації;
 • Інформаційних установах;
 • Очолювати діловодні підрозділи приватних корпорацій;
 • У бізнес-архівах;
 • У громадських організаціях;
 • У закладах культури;
 • У навчальних закладах усіх рівнів;
 • У науковій сфері;
 • У органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • У організаційно-управлінській сфері;
 • У партіях.

 

Протягом навчання студенти проходять ознайомчу, асистентську архівну практику, є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами Польщі, Чехії, та інших країн.

 

ОС «Магістр» Cпеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня  програма ЕТНОЛОГІЯ

 

 

Етнологія – це самостійна гуманітарна наука, покликана вивчати різноманітні аспекти життєдіяльності українського та інших народів, які мають стосунок до нашої минувшини. При цьому основними об’єктами наукового студіювання є духовна та матеріальна культура, повсякденне життя та побут народів, їхнє походження, мовні особливості, фольклор, світоглядні та міфологічні уявлення, традиції, звичаї, обряди і багато інших складових етнічного буття..

Очільник етнологічної наукової школи – професор Віталій Масненко – ще в 1992 р. першим на Черкащині розробив і почав викладати курс «Етнографія України». 

Студенти-етнологи ОС «Магістр», вивчають етнологічні дисципліни: «Етнічна культура зарубіжних українців», «Етнічні образи українців в уявленнях сусідніх народів», «Культура та побут міського населення України», «Міграційні процеси в Україні: теорія, історія, сучасність», «Історична етнологія України» тощо, які викладають професори О.О. Драч, Ю.П. Присяжнюк, Л.І. Синявська та доцент К.В. Івангородський.

Крім того студенти практично всіх навчально-наукових інститутів і факультетів вивчають курси «Етнографія України» та «Етнологія», які викладають професор В. Ф. Боєчко та доцент А.І. Темченко.

 

Випускник напряму «Історія та археологія» зі спеціалізацією «Етнологія» відноситься до категорії «Професіонали в галузі філософії, історії та політології» і може працювати за фахом:

 

 • етнолог;
 • викладач в університетах та інших закладах вищої освіти;
 • історик у сфері суспільних відносин;
 • аналітик-консультант з питань етнології та соціальної антропології;
 • консультант з питань історії та етнології;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • науковий співробітник-консультант у сфері етнології та соціальної антропології;
 • аналітик консолідованої інформації в етнологічній сфері;
 • фахівець з релігієзнавства;
 • фахівець із генеалогії.

Установи та заклади в яких можуть працювати випускники:

 • заклади вищої освіти;
 • музеї;
 • національно-культурні заповідники;
 • школи;
 • бібліотеки.

 

Абітурієнти, які здобули освітній ступінь бакалавра, та бажають продовжити навчання на освітні програмі «Етнологія» мають скласти ЄВІ з іноземної мови, пройти співбесіду та скласти іспит з фаху (Історія).