Студентські гуртки

Зміст статті

Міждисциплінарна соціогуманітарна лабораторія

 

Метою діяльності  Міждисциплінарної соціогуманітарної лабораторії є:

 • Розвинути міждисциплінарну основу вивчення сучасної візуальної культури.
 • Створити умови для інтеграції сучасних арт-практик та наукових дисциплін, що дозволить оволодіти навичками опису та аналізу візуальних образів, отримати інструментарій для використання візуального матеріалу в інтердисциплінарних дослідженнях та для проведення соціального експерименту.
 • Забезпечити формування розширених можливостей естетичного сприймання та візуального мислення.
 • Дослідити засоби поглиблення історизму візуального мислення, відчуття зв᾿язку поколінь, спадковості традицій у часі.

Проекти дають можливість адаптувати нові знання до динамічних змін сучасної культури, працювати в індустрії творчості в умовах нової парадигми споживання і виробництва, включають нові сфери – моду, телебачення, дизайн, медіа-мистецтва, урбаністичні простори, створюють проблемне поле для інтерпретації візуальних артефактів і концепцій візуального. Основними активами стають бренд, імідж, стиль, соціальне проектування.

Програма побудована на взаємній детермінації

матеріалів навчальних курсів «Естетосфера візуальної культури», «Філософія культури», «Філософія психоаналізу», «Естетична культура особи та шляхи її формування», «Етика», «Естетика», «Історія та теорія зарубіжної культури», «Історія української культури»

та лабораторій з соціально-орієнтованих практик «Мистецтво та естетичне сприймання», «Черкащина: відома і невідома історія», «Кіноклуб Центру гендерних досліджень і комунікацій», «Гендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність», «Філософія художньої творчості як школа візуальної герменевтики: творчі зустрічі, інтерв᾿ю, персональні виставки».

У рамках напряму проводяться конференції, наукові семінари, самоосвітні заходи, виставкові та соціально-орієнтовані проекти, тренінгові заходи.

На основі спільних проектів з Черкаським обласним художнім музеєм студентами було організовано та проведено соціально-орієнтовані молодіжні заходи «Картонна коробка-1» (2012), «Грані часу» (2013), «Бабусина скриня» (2014), «Україна моїми очима» (2014), «Антилюдина або «Картонна коробка -2» (2015), «Я-традиція» (2016); «Залежність» (2017); в простір університету впроваджуються виставкові проекти «Жіноча суб᾿єктивність» (Т.Сосуліна), «Філософія любові» (Є.Васильченко); проводяться творчі зустрічі з художниками М.Гладьком, В.Цимбалом, О.Шепеньковим, М.Дзвоником та ін.

Участь у проектах дає можливість формувати та вдосконалювати проектне мислення, формулювати смисли культури візуальними засобами, створювати умови для соціального експерименту.

Результати є можливість висвітлити на сторінках  Музейного альманаху (1-7 випуск) та Матеріалах Всеукраїнської конференції з візуальної культури, яка традиційно проводиться раз на два роки у спільному форматі з фестивалем графічного дизайну та сучасного мистецтва. Конференції присвячено актуальним проблемам сучасної візуалогії, її філософським, психологічним, мистецтвознавчим аспектам; спрямовано на формування візуальної грамотності, компетентності та проектного мислення.

«Візуальність в умовах соціокультурних трансформацій» (2009)

«Візуальність у контексті культурних практик» (2011)

«Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти» (2013)

«Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти» (2015)

«Музей як візуальний текст культури» (2017)

Участь у програмі дає можливість здобути навички для роботи як в практичній сфері культури (креативний менеджмент, арт-куратор, керівник соціально-орієнтованого проекту, спеціаліст з питань культурної політики) так і в галузі вивчення теоретичних аспектів розвитку візуальної культури та семіотичних форм її існування.

Теми, які замовляються для обговорення можуть також відображати культурні пріоритети країн прийому (студенти з яких навчаються в нашому вузі).

Програма забезпечується кафедрою філософії та релігієзнавства ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Модератори Міждисциплінарної соціогуманітарної лабораторії:

к. філос. н., доцент кафедри філософії та релігієзнавства О. А. Пушонкова

к. і. н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки М. В. Захарченко

 

«Логотерапія мистецтвом» - новий напрям, що дає можливість продовжити ознайомлення з культурними, філософськими, психологічними концептами, такими як: «життєвий шлях», «прокрастинація», «залежність», «філософія споживання», «псі-нарцисизм», «традиція» тощо. Особливістю напряму є те, що розкриття змісту цих концептів відбувається через мистецтво, яке дає відповіді на багато питань, або формулює нові, по-справжньому важливі для нас питання.

Логотерапія мистецтвом - це практика самопізнання в умовах перманентного карантину, у якому ми усі перебуваємо.

Куратор напряму "Логотерапія мистецтвом" - Оксана Пушонкова.

Заходи інтерактивної просвітницької платформи Черкаського обласного художнього музею традиційно відвідують студенти ННІ історії, міжнародних відносин і філософії. Деякі з них запропоновано і організовано студентами ("Дзеркала" (травень, 2019), "Геніальність і злодіяння" (жовтень, 2019), «Жарти в культурних практиках: межі допустимого або філософія смішного на пострадянському просторі» (лютий, 2019).

Рубрика оновлюється раз на тиждень. Кожного разу ми звертаємося до різних понять: "ескапізм", «соціальна мімікрія», «цнота і цнотливість», «дружба», «прощення» тощо. Зазвичай студенти пропонують нові теми і їх візуальні рішення. У такий спосіб вчимося переживати і розкривати сенси через мистецтво!

Детальніше про наші заходи на сайті ЧОХМ у рубриці "Логотерапія мистецтвом".

 Перелік тем зустрічей за 2019\2020 рр.:

 1. Ескапізм або практики втечі у добу перманентного карантину 
 2. Фігура жертви у суспільстві споживання (за мотивами розвідок Рене Жерара та у творчості Володимира Яковця) 
 3. Обійми: грані дотику 
 4. Кубик Рубіка: у мистецьких пошуках алгоритму Бога 
 5. Про автентичність або "код" козака Мамая 
 6. Чуттєвість. Чоловіче і жіноче в фантастичних образах О. Отнякіної-Бердник
 7. «Неофольк» М.Маценка або чуттєві виміри абстракції 
 8. Дім. Український всесвіт Івана Кулика
 9. Сучасний художник. Хто він?
 10. Ефект задавнення. «Король з синім левом» Бориса Егізаряна
 11. Квітотерапія. У чому таємнича сутність квітки?
 12. Практики «спільного мислення».Діалогічні виставкові проєкти 
 13. Річ і Людина в «суспільстві споживання» (до філософії візуальних образів Івана Марчука)
 14. Національна географія Олега Тістола