Студентські гуртки

Зміст статті

Студентська науково-проблемна група "Актуальні питання історії світових війн"

З 2011–2012 навчального року при кафедрі всесвітньої історії та міжнародних відносин ЧНУ ім. Б. Хмельницького працює студентська науково-проблемна група «Актуальні питання історії світових війн». Керівник групи доцент кафедри О. І. Овчаренко. До участі в роботі групи були залучені як студенти, котрі працювали над тематикою кваліфікаційних і дипломних робіт з історії світових війн, так і ті студенти, які виявили до цього певний інтерес. Ряд студентів, учасників наукової проблемної групи, публікували наукові статті в збірнику матеріалів всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Родзинка».

Керівник проекту доцент О. І. Овчаренко виступав з лекціями на теми: «Підготовка вступної частини наукової роботи», «Визначення і аналіз основних проблем наукової теми», «Технічне оформлення наукової роботи». У роботі групи брали участь викладачі інших кафедр. Доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки О. В. Сухушина виступала в різні роки з такими доповідями: «Відбір документів та літератури до теми наукового дослідження», «Підготовка висновків наукового дослідження», «Методика аналізу історіографії і джерельної бази наукової проблеми». Як правило, напередодні наукової конференції молодих вчених «Родзинка» на засіданнях групи обговорюються теми доповідей учасників проблемної групи, а наприкінці навчального року керівником групи підводяться підсумки її роботи.

Значна частина доповідей студентів присвячені особливостям вступу і участі в Першій світовій війні країн Європи, Азії і Америки: «Боснійська криза 1908–1909 рр. і її наслідки», «Перша Балканська війна 1912–1913 рр. і її вплив на міжнародні відносини», «Друга Балканська війни 1913 рр. і її вплив на міжнародні відносини на Балканах», «Румунія в міжнародних відносинах 1914–1916 рр.», «Вихід із війни союзників Німеччини (Болгарії, Туреччини, Австро-Угорщини)», «Дипломатичні маневри Німеччини і Комп’єнське перемир’я», «Зовнішня політика США: від нейтралітету до вступу в Першу світову війну (1914–1917 рр.)», «Османська імперія в політиці великих держав (1907–1914 рр.)» та інші.