Студенту

РОЗКЛАД ПОВТОРНОГО ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНІВ ВИКЛАДАЧУ

студентів денної форми навчання за 1 семестр 2020-2021 навчального року

 
         
№ п/п Повна назва дисципліни Учене звання, ініціали,
прізвище викладача
Дата проведення Час початку
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Етнологія доц. Гальченко С. І. 26.01.2021 14.00
2 Основи археології проф. Морозов А. Г. 27.01.2021 13.00
3 Історія первісного суспільства доц. Лисиця Л. Г. 28.01.2021 13.00
4 Історія стародавнього Сходу доц. Тітіка О. О. 29.01.2021 13.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Етнологія доц. Гальченко С. І. 26.01.2021 14.00
2 Основи археології проф. Морозов А. Г. 27.01.2021 13.00
3 Історія первісного суспільства доц. Лисиця Л. Г. 28.01.2021 13.00
4 Історія стародавнього Сходу доц. Тітіка О. О. 29.01.2021 13.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Вступ до спеціальності «міжнародні відносини» проф. Чабан А. Ю. 27.01.2021 13.00
2 Дипломатична та консульська служба проф. Чабан А. Ю. 27.01.2021 14.00
3 Іноземна мова за проф. спрямуванням ст. викл. Киба Л. М. 28.01.2021 13.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Історія середніх віків та раннього н.ч. доц. Гальченко С. І. 27.01.2021 10.00
3 Спеціальні історичні дисципліни проф. Перехрест О. Г. 28.01.2021 10.00
4 Філософія за галуззю проф. Марченко О. В. 28.01.2021 14.00
5 Загальна психологія доц. Раджабова С. Ш. 29.01.2021 10.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Спеціальні історичні дисципліни проф. Перехрест О. Г. 19.01.2021 09.00
2 Філософія за галуззю проф. Марченко О. В. 28.01.2021 14.00
3 Археологія ст. викл. Абразумова О. М. 23.01.2021 09.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Історія міжнародних відносин  доц. Гальченко С. І. 27.01.2021 14.00
2 Зовнішня політика України          доц. Захарченко М. В. 28.01.2021 10.00
3 Філософія за галуззю проф. Марченко О. В. 28.01.2021 14.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _Г__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Історія міжнародних відносин  доц. Гальченко С. І. 27.01.2021 14.00
2 Зовнішня політика України          доц. Захарченко М. В. 28.01.2021 10.00
3 Філософія за галуззю проф. Марченко О. В. 28.01.2021 14.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
2 Загальна психологія доц. Раджабова С. Ш. 29.01.2021 10.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Новітня історія України проф. Морозов А. Г. 26.01.2021 10.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Міжнародне приватне право доц. Постригань Т. Л. 28.01.2021 12.00
2 Іноземна мова за проф. спрямуванням ст. викл. Киба Л. М. 28.01.2021 13.00
3 Зовнішня політика країн Північної Америки ст.викл. Ратніков М. І. 29.01.2021 10.00
4 Історія міжнародних відносин доц. Овчаренко О.І. 29.01.2021 13.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _Г_ Спеціальність _033_Філософія_
2 Німецька філософія Нового часу доц. Процишин В. М. 28.01.2021 13.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Історія СРСР доц. Сухушина О. В. 27.01.2021 13.00
2 Історія західних та південних слов’ян  доц. Сухушина О. В. 28.01.2021 10.00
3 Новітня історія Західної Європи та Північної Америки доц. Овчаренко О.І. 28.01.2021 13.00
4 Шкільний курс історії  та методика його викладання проф. Земзюліна Н. І. 29.01.2021 10.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Археологія України проф. Морозов А. Г. 29.01.2021 10.00
Курс _4_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1 Іноземна мова за проф. спрямуванням ІІ ст. викл. Левицька Л.А./викл. Пизель Петр 27.01.2021 10.00