Hовини

У Навчально-науковому інституті міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулися захисти курсових робіт студентів 2 та 3 курсів.

Метою написання курсової роботи є формування здатності здобувачів застосовувати здобуті теоретичні знання з відповідних профільних дисциплін на практиці й самостійно осмислювати актуальні проблеми з історії, археології, міжнародних відносин, політології та філософії; уміння проводити відповідні експериментальні дослідження, чітко й логічно викладати свої думки й судження; удосконалювати науковий стиль викладу матеріалу; формулювати висновки, рекомендації, оформляти результати наукового дослідження.

Публічний захист курсових робіт дав можливість студентам продемонструвати свої знання та навички перед викладачами та однокурсниками. Це корисний досвід, що сприяє розвитку навичок публічного виступу та комунікаційних здібностей. Крім того, публічний захист допомагає студентам отримати конструктивний фідбек та поради з метою покращення їх робіт. Нарешті, цей процес сприяє створенню атмосфери взаємодії та співпраці в університетському середовищі.

Члени комісії об’єктивно оцінили науково-дослідницькі напрацювання здобувачів освіти, зазначили важливість і необхідність отриманих теоретичних знань і практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності.

Бажаємо здобувачам освіти успіхів у написанні майбутньої кваліфікаційної роботи та реалізації професійних задумів!