Hовини

 2.06.2022 р. відбулася презентація ОПП 014 Середня освіта (Історія), ОС «Магістр», в якій взяли участь здобувачі освіти за ОПП Історія, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія), члени кафедри історії України, кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, гарант освітньої програми, проф. Присяжнюк Ю. П., члени робочої групи з підготовки до акредитації ОПП: проф. Синявська Л. І., доц. Іржавська А. П., доц. Лисиця Л. Г., студенти Постоєнко В. С., Попов М. М. На захід було запрошено стейкхолдерів: директора департаменту освіти і науки Черкаської ОДА Данилевського В. В., директорку Черкаської гімназії №9 ім. О. М. Луценка, доц. Топчій І. В., директора Черкаської гімназії №31, доц. Шамару С. О., директорку Черкаської СШ I–ІII ступенів №28 Скорик Т. А., директорку Богуславецького НВК ім. М. Максимовича Москаленко Т. М., консультанта Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» ЧМР Трубіна Ю. Ю., одного з рецензентів ОПП «Історія», вчительку історії Городищенського економічного ліцею Бурлаку О. В.

  Відбулося обговорення та затвердження ОПП «Історія», спеціальності 014 Середня освіта (Історія) на 2022–2023 навчальний рік, освітнього ступеня «магістр» (зі змінами). Гарант ОПП, проф. Присяжнюк Ю. П. привітав та представив присутніх, докладно презентував учасникам зібрання зміст ОПП «Історія», ознайомив із думками (побажаннями) стейкхолдерів, які не змогли взяти участі в зібранні, але надіслали свої письмові відгуки щодо вдосконалення змісту ОПП «Історія». Коротко поінформував про попередні наради/зібрання, на яких відбулося обговорення ОПП, внесені завчасно пропозиції з її вдосконалення. Завідувач кафедри історії України, проф. Масненко В. В. наголосив на специфіці ОПП і звернув увагу на її оригінальність, солідне кадрове забезпечення щодо перспективи реалізації, затребуваності таких фахівців (учителів історії, істориків) на сучасному ринку праці, ознайомив присутніх із стилем роботи робочої групи, відповідно – кафедр, усього професорсько-викладацького складу ННІ, який забезпечує високий рівень роботи по цій ОПП. Членкиня робочої групи, доц. Іржавська А. П. зробила акцент на дотриманні принципів академічної доброчесності в сучасному навчальному процесі вищої школи, як вони враховані й будуть реалізованими, зокрема й у пропонованій ОПП «Історія». Відмітила, що в ЧНУ ім. Б. Хмельницького ця робота проводиться системно, про що свідчить теперішнє покращення якості роботи студентів над творчими (кваліфікаційними) проєктами, що засвідчує нинішня сесія. Директор, доц. Шамара С.О. зауважив, що у сучасному навчальному процесі потрібен не просто вчитель історії, а фахівець із широким кругозором, спроможний навчати не лише учнів, а й широкий громадський загал. Запропонував збільшити обсяг практики, аби студенти магістратури двічі проходили її в школі, це забезпечить ефективність підготовки вчителя історії. Учителька історії Бурлака О. В. підтримала презентовану освітню програму, вказавши на те, що вона добре продумана, збалансована, спрямована на якісну підготовку вчителя історії старших (профільних) класів. Звернувшись до здобувачів освіти, вказала на те, що на вчителеві історії лежить месіанська ноша просвітництва, надто в наші нелегкі часи. Консультант (методист) Трубін Ю. Ю. зробив слушні зауваження щодо змісту ОПП «Історія» – усі навчальні дисципліни, які будуть прочитані, а вони важливі й затребувані, мають бути максимально насиченими інформаційними (цифровими) технологіями (принцип такий: максимальне впровадження ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій) в освітній процес). З підтримкою даної програми і пропозиціями збільшити обсяги проходження педагогічної (виробничої) практики виступили здобувачі освіти за ОПП, студенти 4 курсу ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Попов Максим і Постоєнко Віталіна.

 

Робоча група з підготовки до акредитації ОПП 014 Середня освіта (Історія) ОС «Магістр»