Hовини

Відповідно до ст. 73 ЗУ "Про вищу освіту", Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державного і комунальної форм власності, затвердженого Постановою КМУ від 27.08.2010 № 796 та на підставі рішення ректорату університету (протокол 26 № 20.05.2020) вартість навчання студентів, які будуть зараховані у 2020/2021 навчальному році на перший курс на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, становитиме:

Найменування спеціальності

Бакалавр денна форма

Бакалавр заочна форма

Магістратура денна форма

Магістратура заочна форма

Вартість за семестр

Загальна сума за 4 роки

Вартість за семестр

Загальна сума за 4 роки

Вартість за семестр

Загальна сума за 4 роки

Вартість за семестр

Загальна сума за 4 роки

Середня освіта (Історія)

8000

64000

5600

44800

10500

31500

7350

22050

Історія та археологія

8100

64800

5670

45360

10500

31500

7350

22050

Філософія

8100

64800

5670

45360

10500

31500

7350

22050

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

8500

68000

5950

47600

0

0

0

0

 

Детальніше ознайомитися із наказом можна на сайті ЧНУ: https://cdu.edu.ua/informatsiya/abiturientam/vstup-2020/vartist-navchannia-2020.html