Наші спеціальності

Зміст статті

Студенти освітньої програми  «Соціогуманітарна аналітика та основи логотерапії»  вивчають:

 • теорію проведення сучасних соціогуманітарних досліджень; 
 • методи та технології аналітичного опрацювання інформації соціального, морально-етичного, особистісно-екзистенційного, релігійного, художньо-естетичного характеру;
 •  принципи та норми експертно-консультативної діяльності в соціогуманітарній сфері; 
 • методику викладання філософських дисциплін у вищій школі;
 • основи психологічного консультування; 
 • філософію та практику екзистенційного аналізу та логотерапії; 
 • теорію аргументації; 
 • іноземні мови;

Випускники програми можуть обіймати посади: (згідно класифікатора професій):

- аналітика комунікацій (2149.2);

- експерта із суспільно-політичних питань (2443.2);

- експерта із соціальної відповідальності (2412.2);

- консультанта (в апараті органів державної влади, виконкому) (2419.3)

- консультанта психолого-медико-педагогічної консультації (2340);

- професіонала з корпоративного управління (2413.2);

- професіонала з розвитку персоналу (2412.2);

- радника (органи державної влади) (2419.3);

  - вищої посадовоі особи громадських і самоврядних організацій (114);

- менеджера (управителя) у соціальній сфері (1483);

- викладача університетів та вищих навчальних закладів (231);

- професіонала в галузі філософії, історії та політології (2443);

- професіонала в галузі інформації та інформаційного аналізу(2433),

Можуть працювати:

 • в аналітично-інформаційних агенціях,
 • освітніх установах,
 • у державних структурах, відомствах та установах (держадміністрації, відділи гуманітарної політики та профільні міністерства, етичні комітети тощо);
 • у закладах культури та мистецтва;
 • центрах соціальних служб для сім'ї та молоді;
 • центрах соціальної реабілітації;
 • у приватних структурах, які здійснюють діяльність у соціогуманітарній сфері (мистецькі агенції, експертно-консультативні групи тощо);
 • у бізнес-структурах та коучингових агенціях.

Протягом навчання студенти проходять викладацьку та фахову виробничу практику, а також є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами Польщі, Чехії, та інших країн.