Наші спеціальності

Зміст статті

Студенти спеціальності «Середня освіта (Історія)»  вивчають:

 • актуальні теоретико-методологічні засади історичної науки: постмодернізм, новітню гуманітаристику, постгуманістику та ін.;
 • низку науково перспективних напрямків сучасної історіографії – інтелектуальна історія, соціокультурна (соціоментальна) історія, історія селянства, регіональна історія (краєзнавство) та ін.; 
 • історію України та всесвітню історію (поглиблено, авторські курси провідних учених); 
 • оригінальну сучасну українську та зарубіжну історіографію;
 • нормативно-правові та психологічні аспекти сучасної педагогічної практики викладання історії;
 • методологію та методику викладання історичних дисциплін у середній та вищій школі;
 • інноваційні методи та технології формування загальних і професійних компетентностей учнів/студентів (зокрема в умовах дистанційного навчання);
 • іноземні мови (англійська та ін.).

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

 • учителів середньої школи;
 • викладачів (професорів) вищої школи; 
 • організаторів навчально-методичної та виховної роботи;
 • наукових співробітників музеїв, архівів та ін.;
 • наукових консультантів (за профілем);
 • методистів;
 • виборних керівників в адміністративних структурах освіти, науки, культури та ін.

Можуть працювати:

 • у системі державної освіти (вчителем, методистом, заступником директора школи (гімназії, ліцею), директором школи);
 • у системі приватної освіти (вчителем, методистом, заступником директора школи (гімназії, ліцею), директором школи);
 • у музеях, архівах, бібліотеках та ін.;
 • у структурах державного управління освіти, науки, культури;
 • у вищих навчальних закладах України (за профілем та на виборних адміністративних посадах);
 • у системі освіти європейських країн (за умови належного опанування іноземними мовами).

Протягом навчання студенти проходять ознайомчу, виробничо-викладацьку, переддипломну практики в провідних середніх і вищих навчальних закладах України, а також у закордонних установах Польщі, Чехії, є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами цих та інших країн.