Наші спеціальності

Зміст статті

Студенти спеціальності «Історія та археологія» вивчають:

- основи археологічних знань;

- світову археологію;

- археологію України;

- методику польових археологічних досліджень;

- основи антропології;

- джерелознавство з історії України;

- історію первісного суспільства;

- музеєзнавство;

- краєзнавство;

- спеціальні історичні дисципліни (хронологія, нумізматика, геральдика тощо);

- комплекс історичних дисциплін (давня, нова, новітня історії України та світу);

- комплекс дисциплін культурологічного спрямування (історія української культури, культури Європи, культури Сходу);

- комплекс загальних дисциплін (основи наукових досліджень, інформатика, філософія, іноземна мова) тощо.

 

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

- археолог;

- історик, консультант з питань історії;

- експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів;

- антрополог;

- архівіст,  археограф, етнолог, палеограф;

- вчитель-стажист середнього навчально-виховного закладу.

 

Можуть працювати:

  • у державних структурах та відомствах, установах (держадміністрації, відділах історико-культурної спадщини);
  • у відділах археологічної інспекції;
  • у музейних та архівних установах;
  • у наукових і дослідницьких інститутах з вивчення історичного минулого України та людства;
  • у навчальних закладах.

Протягом навчання студенти проходять ознайомчу, польову археологічну, архівну та музейну та асистентські практики, є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами Польщі, Чехії, та інших країн.