Наші спеціальності

Зміст статті

Студенти бакалаврського освітнього рівня спеціальності «Середня освіта (Історія)» вивчають:

 • історію первісного суспільства; 
 • основи археології;
 • історію Стародавнього та Середньовічного Сходу,  Греції і Риму; 
 • історію Азії, Африки, Західної Європи, Латинської та Північної Америки; 
 • історію України від найдавніших часів до сьогодення; 
 • українську і світову історичну географію та етнологію;
 • історію і цінності світової і, зокрема, європейської цивілізації; 
 • історію міжнародних відносин;
 • історію світової і української культури, релігії і церкви;
 • іноземні мови (англійська, німецька, польська та ін.);
 • новітні інформаційні технології і та комп’ютерну техніку; 
 • педагогічну майстерність тощо.

 

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

 • вчитель загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, коледжів;
 • викладач професійного навчально-виховного і навчально-технічного закладу, вищого навчального закладу;
 • організатор позакласної та позашкільної роботи;
 • історик-дослідник;
 • науковий співробітник;
 • фахівець із функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; 
 • керівник освітніх закладів та установ;  
 • працівник органів державної влади та правоохоронних структур;
 • аналітик у засобах масової комунікації;
 • архівіст;
 • працівник музею, екскурсовод.

 

Можуть працювати:

 • у закладах вищої освіти, загальних середніх та середніх спеціальних навчальних закладах;
 • в засобах масової інформації;
 • органах влади та органах місцевого самоврядування;
 • у громадських організаціях;
 • в історико-культурних заповідниках, архівах та музеях;
 • правоохоронних структурах;
 • у наукових і дослідницьких інститутах вивчення вітчизняної та світової історії;
 • в аналітичних центрах;
 • у політичних партіях.

 

Протягом навчання студенти проходять археологічну (в Україні та за її межами), музейну, архівну та педагогічну  практики.