Наші спеціальності

Зміст статті


Студенти спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  вивчають:

 • історію і теорію міжнародних відносин; 
 • сучасні тенденції та актуальні проблеми міжнародних відносин;
 • міжнародне приватне та публічне право; 
 • міжнародні економічні відносини; 
 • зовнішню політику країн світу; 
 • дипломатичну та консульську служби; 
 • іноземні мови (англійська, німецька, польська та ін.);
 • дипломатичний протокол та етикет; 
 • міжнародну інформацію та інформаційно-аналітичну діяльність у міжнародних відносинах тощо.

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур’єр; 
 • експерт із зовнішньополітичних питань; 
 • політичний оглядач;
 • секретар дипломатичного агентства; 
 • консультант із зовнішньополітичних питань; 
 • співробітник органів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності при державних адміністраціях; 
 • експерт, референт чи консультант установ, де здійснюється міжнародна діяльність.

Можуть працювати:

 • у дипломатичних представництвах (референт, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства);
 • у державних структурах та відомствах, установах (держадміністрації, міжнародні відділи профільних міністерств тощо);
 • у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи тощо);
 • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
 • у наукових і дослідницьких інститутах з вивчення міжнародних відносин і зовнішньої політики держав світу.

Протягом навчання студенти проходять мовно-перекладацьку, ознайомчу, асистентську  практики при державних адміністраціях України, а також в міжнародних організаціях і закордонних установах, є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами Польщі, Чехії, та інших країн.

 

 


Студенти бакалаврського освітнього рівня спеціальності «Середня освіта (Історія)» вивчають:

 • історію первісного суспільства; 
 • основи археології;
 • історію Стародавнього та Середньовічного Сходу,  Греції і Риму; 
 • історію Азії, Африки, Західної Європи, Латинської та Північної Америки; 
 • історію України від найдавніших часів до сьогодення; 
 • українську і світову історичну географію та етнологію;
 • історію і цінності світової і, зокрема, європейської цивілізації; 
 • історію міжнародних відносин;
 • історію світової і української культури, релігії і церкви;
 • іноземні мови (англійська, німецька, польська та ін.);
 • новітні інформаційні технології і та комп’ютерну техніку; 
 • педагогічну майстерність тощо.

 

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

 • вчитель загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, коледжів;
 • викладач професійного навчально-виховного і навчально-технічного закладу, вищого навчального закладу;
 • організатор позакласної та позашкільної роботи;
 • історик-дослідник;
 • науковий співробітник;
 • фахівець із функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; 
 • керівник освітніх закладів та установ;  
 • працівник органів державної влади та правоохоронних структур;
 • аналітик у засобах масової комунікації;
 • архівіст;
 • працівник музею, екскурсовод.

 

Можуть працювати:

 • у закладах вищої освіти, загальних середніх та середніх спеціальних навчальних закладах;
 • в засобах масової інформації;
 • органах влади та органах місцевого самоврядування;
 • у громадських організаціях;
 • в історико-культурних заповідниках, архівах та музеях;
 • правоохоронних структурах;
 • у наукових і дослідницьких інститутах вивчення вітчизняної та світової історії;
 • в аналітичних центрах;
 • у політичних партіях.

 

Протягом навчання студенти проходять археологічну (в Україні та за її межами), музейну, архівну та педагогічну  практики.

 


Студенти спеціальності «Історія та археологія» вивчають:

- основи археологічних знань;

- світову археологію;

- археологію України;

- методику польових археологічних досліджень;

- основи антропології;

- джерелознавство з історії України;

- історію первісного суспільства;

- музеєзнавство;

- краєзнавство;

- спеціальні історичні дисципліни (хронологія, нумізматика, геральдика тощо);

- комплекс історичних дисциплін (давня, нова, новітня історії України та світу);

- комплекс дисциплін культурологічного спрямування (історія української культури, культури Європи, культури Сходу);

- комплекс загальних дисциплін (основи наукових досліджень, інформатика, філософія, іноземна мова) тощо.

 

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

- археолог;

- історик, консультант з питань історії;

- експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів;

- антрополог;

- архівіст,  археограф, етнолог, палеограф;

- вчитель-стажист середнього навчально-виховного закладу.

 

Можуть працювати:

 • у державних структурах та відомствах, установах (держадміністрації, відділах історико-культурної спадщини);
 • у відділах археологічної інспекції;
 • у музейних та архівних установах;
 • у наукових і дослідницьких інститутах з вивчення історичного минулого України та людства;
 • у навчальних закладах.

Протягом навчання студенти проходять ознайомчу, польову археологічну, архівну та музейну та асистентські практики, є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами Польщі, Чехії, та інших країн.

 

  

 


 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

033 – ФІЛОСОФІЯ

Час визначатись з пріоритетами…

 

Перспективні напрями наукової та практичної спеціалізації:

-аналітика та експертно-консалтингова діяльність вт соціально-політичній та духовно-практичній сфері;

-викладацька та науково-дослідницька робота;

-life coaching;

-управління соціальними комунікаціями та людськими ресурсами (HR – менеджмент);

-соціологічні дослідження та маркетинг;

-мистецтвознавство та арт-менеджмент.

Університет гарантує:

-навчання за оригінальними навчальними планами, які відповідають усім сучасним освітнім вимогам;

-практику у провідних освітніх закладах та підприємствах галузі культури;

-спілкування з кращими фахівцями-філософами, політиками та діячами культури;

-участь в культурних та соціально-просвітницьких проектах та программах;

-свободу в самореалізації та перебуванні в креативному середовищі.

 

Формула спеціальності:

Ф і л о с о ф і я: антропологія (людинознавство) + соціологія (суспільствознавство) +

+ культурологія + політологія + психологія + маркетинг

 
Навчальний план передбачає вивчення близько 60 дисциплін, зокрема:

-філософська антропологія;

-культурологія;

-соціальна філософія та соціологія;

-історія філософії;

-політологія та філософія політики;

-логіка та евристика;

-практична аргументація;

-етика та філософія моралі;

-естетика та філософія мистецтва;

-релігієзнавство та філософія релігії;

-психологія;

-філософія та етика бізнесу;

-філософія управління соціокультурними процесами;

-конфліктологія;

-основи маркетингу;

-теорія та практика спілкування.
 

Перспективи професійної кар’єри:

Випускники є фахівцями у виконанні посадових обов’язків:

аналітика та експерта в культурно-мистецькій, етичній та релігійній сфері;

-експерта-консультанта в органах влади, політичних партіях і громадських організаціях;

-тренера (коуча) з особистісного розвитку;

-викладача навчального закладу;

-наукового співробітника;

-соціолога (політолога);

-радника (помічика) депутата;

-керівника арт-проектів та програм;

-експерта з соціальних комунікацій;

 -НR- та РR–менеджера.

 

Основна перевага філософа на ринку праці –

креативність  та вміння критично мислити

 

Спеціальність «Філософія» (денна та заочна форми навчання)

Термін навчання:

бакалавр – 4 роки;                        магістр – 1,5 років.

 

Прийом на бакалаврат за спеціальністю «Філософія» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Абітурієнти подають сертифікат про складання таких дисциплін:

-історія України;

-українська мова та література;

-за вибором абітурієнта (іноземна мова або математика).

 

Консультації з питань вступу, правил прийому до університету надає

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за адресою: б-р Шевченка, 81, навчальний корпус № 1

 Телефони: (067) 83 09 612, (063) 80 32 971, (0472) 50 25 27

Чекаємо на Вас за адресоюм.Черкаси, бульвар Шевченка, 81, ауд. 519, кафедра філософії та релігієзнавства.

Довідки за тел.: 37-55-57

 

Сайт кафедри:  http://philosophy.ck.ua/;

http://histfilos.cdu.edu.ua/instytut/kafedry/kafedra-filosofii-ta-relihiieznavstva.html

Facebookhttps://www.facebook.com/groups/philosophy.ck

 

 

 


Студенти спеціальності «Середня освіта (Історія)»  вивчають:

 • актуальні теоретико-методологічні засади історичної науки: постмодернізм, новітню гуманітаристику, постгуманістику та ін.;
 • низку науково перспективних напрямків сучасної історіографії – інтелектуальна історія, соціокультурна (соціоментальна) історія, історія селянства, регіональна історія (краєзнавство) та ін.; 
 • історію України та всесвітню історію (поглиблено, авторські курси провідних учених); 
 • оригінальну сучасну українську та зарубіжну історіографію;
 • нормативно-правові та психологічні аспекти сучасної педагогічної практики викладання історії;
 • методологію та методику викладання історичних дисциплін у середній та вищій школі;
 • інноваційні методи та технології формування загальних і професійних компетентностей учнів/студентів (зокрема в умовах дистанційного навчання);
 • іноземні мови (англійська та ін.).

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

 • учителів середньої школи;
 • викладачів (професорів) вищої школи; 
 • організаторів навчально-методичної та виховної роботи;
 • наукових співробітників музеїв, архівів та ін.;
 • наукових консультантів (за профілем);
 • методистів;
 • виборних керівників в адміністративних структурах освіти, науки, культури та ін.

Можуть працювати:

 • у системі державної освіти (вчителем, методистом, заступником директора школи (гімназії, ліцею), директором школи);
 • у системі приватної освіти (вчителем, методистом, заступником директора школи (гімназії, ліцею), директором школи);
 • у музеях, архівах, бібліотеках та ін.;
 • у структурах державного управління освіти, науки, культури;
 • у вищих навчальних закладах України (за профілем та на виборних адміністративних посадах);
 • у системі освіти європейських країн (за умови належного опанування іноземними мовами).

Протягом навчання студенти проходять ознайомчу, виробничо-викладацьку, переддипломну практики в провідних середніх і вищих навчальних закладах України, а також у закордонних установах Польщі, Чехії, є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами цих та інших країн.


Студенти спеціальності «Архівознавство» вивчають:

 

 • Археографія
 • Архівні документальні ресурси
 • Архівознавство
 • Використання Національного фонду України
 • Європейський вибір України
 • Історіографія архівознавства
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Національні проблеми сучасного світу
 • Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації
 • Формування національного архівного фонду

 

Випускники спеціальності можуть обіймати посади:

 • Архівознавця;
 • Музеєзнавця;
 • Організатора діловодства (в різних установах);
 • Референта;
 • Фахівця з документально-інформаційної комунікації.

Можуть працювати:

 • Архівних установах;
 • В інформаційно-аналітичних інституціях;
 • Друкованих та електронних засобах масової інформації;
 • Інформаційних установах;
 • Очолювати діловодні підрозділи приватних корпорацій;
 • У бізнес-архівах;
 • У громадських організаціях;
 • У закладах культури;
 • У навчальних закладах усіх рівнів;
 • У науковій сфері;
 • У органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • У організаційно-управлінській сфері;
 • У партіях.

 

Протягом навчання студенти проходять ознайомчу, асистентську архівну практику, є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами Польщі, Чехії, та інших країн.

 

ОС «Магістр» Cпеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня  програма ЕТНОЛОГІЯ

 

 

Етнологія – це самостійна гуманітарна наука, покликана вивчати різноманітні аспекти життєдіяльності українського та інших народів, які мають стосунок до нашої минувшини. При цьому основними об’єктами наукового студіювання є духовна та матеріальна культура, повсякденне життя та побут народів, їхнє походження, мовні особливості, фольклор, світоглядні та міфологічні уявлення, традиції, звичаї, обряди і багато інших складових етнічного буття..

Очільник етнологічної наукової школи – професор Віталій Масненко – ще в 1992 р. першим на Черкащині розробив і почав викладати курс «Етнографія України». 

Студенти-етнологи ОС «Магістр», вивчають етнологічні дисципліни: «Етнічна культура зарубіжних українців», «Етнічні образи українців в уявленнях сусідніх народів», «Культура та побут міського населення України», «Міграційні процеси в Україні: теорія, історія, сучасність», «Історична етнологія України» тощо, які викладають професори О.О. Драч, Ю.П. Присяжнюк, Л.І. Синявська та доцент К.В. Івангородський.

Крім того студенти практично всіх навчально-наукових інститутів і факультетів вивчають курси «Етнографія України» та «Етнологія», які викладають професор В. Ф. Боєчко та доцент А.І. Темченко.

 

Випускник напряму «Історія та археологія» зі спеціалізацією «Етнологія» відноситься до категорії «Професіонали в галузі філософії, історії та політології» і може працювати за фахом:

 

 • етнолог;
 • викладач в університетах та інших закладах вищої освіти;
 • історик у сфері суспільних відносин;
 • аналітик-консультант з питань етнології та соціальної антропології;
 • консультант з питань історії та етнології;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • науковий співробітник-консультант у сфері етнології та соціальної антропології;
 • аналітик консолідованої інформації в етнологічній сфері;
 • фахівець з релігієзнавства;
 • фахівець із генеалогії.

Установи та заклади в яких можуть працювати випускники:

 • заклади вищої освіти;
 • музеї;
 • національно-культурні заповідники;
 • школи;
 • бібліотеки.

 

Абітурієнти, які здобули освітній ступінь бакалавра, та бажають продовжити навчання на освітні програмі «Етнологія» мають скласти ЄВІ з іноземної мови, пройти співбесіду та скласти іспит з фаху (Історія).

 

  

 


Студенти освітньої програми  «Соціогуманітарна аналітика та основи логотерапії»  вивчають:

 • теорію проведення сучасних соціогуманітарних досліджень; 
 • методи та технології аналітичного опрацювання інформації соціального, морально-етичного, особистісно-екзистенційного, релігійного, художньо-естетичного характеру;
 •  принципи та норми експертно-консультативної діяльності в соціогуманітарній сфері; 
 • методику викладання філософських дисциплін у вищій школі;
 • основи психологічного консультування; 
 • філософію та практику екзистенційного аналізу та логотерапії; 
 • теорію аргументації; 
 • іноземні мови;

Випускники програми можуть обіймати посади: (згідно класифікатора професій):

- аналітика комунікацій (2149.2);

- експерта із суспільно-політичних питань (2443.2);

- експерта із соціальної відповідальності (2412.2);

- консультанта (в апараті органів державної влади, виконкому) (2419.3)

- консультанта психолого-медико-педагогічної консультації (2340);

- професіонала з корпоративного управління (2413.2);

- професіонала з розвитку персоналу (2412.2);

- радника (органи державної влади) (2419.3);

  - вищої посадовоі особи громадських і самоврядних організацій (114);

- менеджера (управителя) у соціальній сфері (1483);

- викладача університетів та вищих навчальних закладів (231);

- професіонала в галузі філософії, історії та політології (2443);

- професіонала в галузі інформації та інформаційного аналізу(2433),

Можуть працювати:

 • в аналітично-інформаційних агенціях,
 • освітніх установах,
 • у державних структурах, відомствах та установах (держадміністрації, відділи гуманітарної політики та профільні міністерства, етичні комітети тощо);
 • у закладах культури та мистецтва;
 • центрах соціальних служб для сім'ї та молоді;
 • центрах соціальної реабілітації;
 • у приватних структурах, які здійснюють діяльність у соціогуманітарній сфері (мистецькі агенції, експертно-консультативні групи тощо);
 • у бізнес-структурах та коучингових агенціях.

Протягом навчання студенти проходять викладацьку та фахову виробничу практику, а також є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами Польщі, Чехії, та інших країн.