Науково-громадські об'єднання

Зміст статті

 Однією з найбільш престижних в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького є спеціальність «міжнародні відносини», викладання дисциплін якої забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. Чільне місце у наукових зацікавленнях викладачів посідають українсько-польські відносини, адже доктори історичних наук, професори Є. Сінкевич, В. Боєчко захистили дисертації із польської проблематики, а доктор історичних наук, професор В. Масненко є членом Польського історіографічного товариства.

У 2013 році доктор історичних наук Євген Сінкевич став honoris causa професором Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, він у 2015 і 2017 рр. викладав там в якості запрошеного професора. У 2017 р. Є. Сінкевич пройшов чотиримісячне стажування у провідних вищих навчальних закладах Республіки Польща, відповідно до нагороди імені Івана Виговського, яка є під патронатом Президента Республіки Польща. Також Є. Сінкевич у 2017-2018 н. р. був надзвичайним професором Інституту міжнародних відносин і політології Східноєвропейської вищої державної школи у Перемишлі. Він також є учасником міжнародних дослідницьких проектів, які реалізував і реалізовує Південно-східний науковий інститут у Перемишлі та університет Віадрина у Франкфурті на Одрі.

Інститут міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького активно співпрацює з Посольством Республіки Польща в Україні. Відповідно до підписаного з Південно-східним науковим інститутом у Перемишлі «Договором про співпрацю» для викладачів та студентів-міжнародників у лютому 2020 р. лекцію на тему «Поглиблення польсько-українського співробітництва на сучасному етапі» прочитав радник міністра закордонних справ Республіки Польща, директор Південно-східного наукового інституту в Перемишлі, доктор габілітований Станіслав Стемпєнь. Цілком логічним результатом такої співпраці та зусиль професорсько-викладацького колективу і студентського самоврядування стало створення «Українсько-польського наукового центру» відповідно до наказу ректора від 11 червня 2020 р. за №100а.

Україно-польський науково-історичний центр координує співпрацю інституту міжнародних відносин, історії та філософії з підрозділами Ягеллонського (м. Краків), Вроцлавського, Люблінського ім. Марії Кюрі-Склодовської університетів, Академії ім. Яна Длугаша та інш., що сприяє вивченню історичних та культурних зв’язків обох народів.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про україно - польський науковий історичний Центр

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

 

 Україно - польський науковий історичний Центр (далі Центр) створений як науково-дослідний підрозділ Інституту міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Центр створений та діє відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», статуту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та цього Положення.
 • Центр створено на громадських засадах та принципах добровільності.
 • Положення про Центр затверджує вчена рада університету.
 • Кординатора роботи центру своїм розпорядженням призначає ректор університету.

 

 1. Мета створення та напрями діяльності центру

 

 • Головною метою Центру є здійснення науково-дослідної діяльності з метою вивчення українсько-польських відносин, дослідження діяльності польської національної меншини в Україні та української національної меншини в Республіці Польща, заохочення викладачів до виконання спільних з польськими колегами проектів, зміцнення (за рахунок грантів) матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в університеті, підтримка талановитої студентської молоді та молодих науковців, допомога в задоволенні їхніх наукових інтересів та особистісної самореалізації.
 • Основні напрями діяльності Центру.

Науковий:

 • заохочення та підтримка науково-дослідницької діяльності та співпраці науковців університету і науковців Республіки Польща;
 • створення банку наукових і науково-практичних програм (грантів, фундацій) із подальшою розробкою науково-дослідницьких з пріоритетних напрямів українсько-польських відносин, історії України та Польщі;
 • підтримка ідей проведення спільних українсько-польських конференцій;
 • популяризація науки в молодіжному середовищі та створення нового формату інтелектуального дозвілля молоді (спільно з Радою молодих учених університету);
 • проведення круглих столів, читання лекцій проведних фахівців з польсько-української проблематики;
 • реалізація програм стажувань, програм обміну між науковцями університету на вищих навчальних закладів Республіки Польща;
 • участь представників Центру в роботі Професорського клубу університету;

- співпраця з учасниками Малої академії наук.

Освітній:

 • розповсюдження інформації та консультування щодо програм академічного обміну студентів, міжнародних грантів на наукову діяльність та стипендій на навчання;
 • створення банку нових місць практики та стажування в Республіці Польща для студентів і науковців;
 • сприяння в розробці й апробуванні авторських методик і навчальних технологій, інноваційних методів, раціоналізаторських прийомів і форм роботи, моделей навчального та виховного процесів, управлінської діяльності в межах виконання навчальних (курсових, бакалаврських, магістерських) і наукових проектів та проходження практики;
 • організація літніх шкіл за окремими науковими напрямами чи проблемами.

 

Інформаційний:

 • здійснення консультативно-інформаційної підтримки викладачів та університетської молоді за різними напрямами наукової, соціальної, громадської та інших видів інноваційної діяльності;
 • інформування про діяльність Центру, популяризація його діяльності за допомогою засобів масової інформації, офіційного Сайту університету, студентського телебачення, інформаційного стенду Центру;
 • налагодження контактів з Посольством Республіки Польща в Україні, а також Черкаським культурно-національним товариством «Полонія»
 • налагодження співпраці з подібними центрами та громадськими організаціями в Україні та Республіці Польща.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ
  • Органами управління Центру є: ректор університету, координатор, співголови центру, консультативно-експертна рада.
  • Координатор (керівник) ради:
 • пропонує основні напрямки діяльності Центру;
 • подає необхідні документи організаційної діяльності Центру;
 • узгоджує склад груп для розроблення та реалізації окремих питань, проектів, програм тощо;
 • пропонує склад делегацій, які представляють Центр на наукових форумах та інших заходах;
  • Співголови центру:
 • сприяють залученню обдарованих студентів, аспірантів і молодих науковців до виконання науково-дослідницьких розробок, які фінансують за рахунок грантів та спонсорської допомоги;
 • сприяють інноваційно-патентній діяльності молодих вчених, висвітленню результатів науково-дослідницької роботи через наукові видання й електронні засоби масової інформації;
 • інформують вчених щодо конференцій, умов участі в національних і міжнародних конкурсах і грантах, адрес фондів підтримки молодих вчених тощо;
 • надають допомогу в публікації наукових статей та участі в наукових конференціях, що проводять в університеті та інших організаціях;
 • ініціюють і організовують в університеті проведення лекцій і науково-практичних семінарів провідних фахівців Польщі для молодих вчених;
 • сприяють розвитку міжвузівського співробітництва молодих вчених;

 

 1. Забезпечення діяльності

4.1. Ректорат, навчально-наукові інститути, факультети, науково-дослідний департамент, кафедри університету повинні всебічно сприяти діяльності та найповнішому інформаційному забезпеченню Центру.

 

Інтервʼю Євгена Сінкевича: https://uamoderna.com/war/vidchuttia-koly-tvoie-misto-stalo-dlia-tebe-chuzhym-napevno-bulo-nayhirshym-iz-vidchuttiv-spohady-nezvychaynoho-profesora-pro-okupatsiiu-khersona/  

 

Міжнародна наукова конференція «Взаємодія з минулим, активність у сьогоденні» (24-26 квітня 2023 р.): https://histfilos.cdu.edu.ua/hovyny/2495-vidbulasia-mizhnarodna-naukova-konferentsiia-vzaiemodiia-z-mynulym-aktyvnist-u-sohodenni.html