Науково-громадські об'єднання

Зміст статті

 

На початку лютого вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького було прийнято рішення про створення україно-польського науково-історичного центру. Керівником Центру призначено професора кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Сінкевича Евгена Григоровича.

Україно-польський науково-історичний центр координує співпрацю інституту міжнародних відносин, історії та філософії з підрозділами Ягеллонського (м. Краків), Вроцлавського, Люблінського ім. Марії Кюрі-Склодовської університетів, Академії ім. Яна Длугаша та інш., що сприяє вивченню історичних та культурних зв’язків обох народів.

На переконання ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександра Черевка, вивчення історії буде об’єктивним, якщо воно починатиметься в середовищі науковців і підкріплюватиметься експертними висновками. В історії України й Польщі багато спільного, але немало й «білих плям», які потребують детального вивчення. 

Делегація польських науковців у складі засновника й директора Південно-Східного наукового інституту (Перемишль, Польща) Станіслава Стемпня та представника відділу Інституту національної пам’яті Польщі в Жешуві Яцека Магдоня відвідала Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Під час зустрічі з ректором Олександром Черевком був підписаний меморандум між Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького та Південно-Східним науковим інститутом про співпрацю.

У межах меморандуму сторони домовилися проводити спільні дослідження, здійснювати обмін публікаціями і науковою інформацією, організовувати спільні конференції, симпозіуми й семінари, співпрацювати шляхом академічних обмінів.

Це цілком відповідає загальнодержавному курсу, адже на початку року президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда домовилися спільно вшанувати пам’ять українських і польських військових, які в 1920 році разом боролися проти Червоної Армії.

В рамках міжнародного академічного обміну, Станіслав Стемпєнь та Яцек Магдонь провели відкриту лекцію «Європейська перспектива України» для студентів ННІ міжнародних відносин, історії та філософії. Обговорили політичні та культурні відносини між Польщею й Україною, які протягом тривалого періоду творили спільну державу і допомагали один одному писати власну історію.

— Політична українська нація є поліетнічною. Тому необхідно писати історію не з точки зору конфлікту, а з точки зору взаємодії і компліментарності, — зазначив пан Станіслав.

Присутні студенти та викладачі інституту міжнародних відносин, історії та філософії мали змогу поставити запитання польським гостям, зокрема про те, що об’єднує та роз’єднує Україну й Польщу; про сучасну оцінку українськими й польськими істориками Гадяцької угоди тощо.

Подібні відкриті лекції за участі польських істориків для студентів ЧНУ будуть організовуватися і в майбутньому, зазначив керівник Центру, професор  Евген Сінкевич.

 

Лютий 2020

Керівник Центру україно-польських історичних досліджень ЧНУ ім. Б.Хмельницького проф. Є.Сінкевич взяв участь у презентації в Музеї історії Майдану (будівля Профспілок, м.Київ) книги "Польська солідарність з майданом". На презентації виступили міністр культури (2014-2019) Євген Ніщук, заступник президента м. Любліна з гуманітарних питань  Кшиштоф Становський, учасники революції гідності.   

Березень 2020

 Із 5 по 8 березня керівник Центру україно-польських історичних досліджень  ЧНУ ім. Б.Хмельницького Євген Сінкевич взяв участь у конгресі європейських дослідників історії Польщі та Німеччини і польсько-німецьких відносин, що відбувся в університеті ім. Мартіна-Лютера Галлє-Віттенберг ФРН. На конгрес прибуло понад 250 учасників. Попередньо вийшли тези виступів науковців,  а за результатами роботи буде надруковано збірник матеріалів.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про україно - польський науковий історичний Центр

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

 

 Україно - польський науковий історичний Центр (далі Центр) створений як науково-дослідний підрозділ Інституту міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Центр створений та діє відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», статуту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та цього Положення.
 • Центр створено на громадських засадах та принципах добровільності.
 • Положення про Центр затверджує вчена рада університету.
 • Кординатора роботи центру своїм розпорядженням призначає ректор університету.

 

 1. Мета створення та напрями діяльності центру

 

 • Головною метою Центру є здійснення науково-дослідної діяльності з метою вивчення українсько-польських відносин, дослідження діяльності польської національної меншини в Україні та української національної меншини в Республіці Польща, заохочення викладачів до виконання спільних з польськими колегами проектів, зміцнення (за рахунок грантів) матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в університеті, підтримка талановитої студентської молоді та молодих науковців, допомога в задоволенні їхніх наукових інтересів та особистісної самореалізації.
 • Основні напрями діяльності Центру.

Науковий:

 • заохочення та підтримка науково-дослідницької діяльності та співпраці науковців університету і науковців Республіки Польща;
 • створення банку наукових і науково-практичних програм (грантів, фундацій) із подальшою розробкою науково-дослідницьких з пріоритетних напрямів українсько-польських відносин, історії України та Польщі;
 • підтримка ідей проведення спільних українсько-польських конференцій;
 • популяризація науки в молодіжному середовищі та створення нового формату інтелектуального дозвілля молоді (спільно з Радою молодих учених університету);
 • проведення круглих столів, читання лекцій проведних фахівців з польсько-української проблематики;
 • реалізація програм стажувань, програм обміну між науковцями університету на вищих навчальних закладів Республіки Польща;
 • участь представників Центру в роботі Професорського клубу університету;

- співпраця з учасниками Малої академії наук.

Освітній:

 • розповсюдження інформації та консультування щодо програм академічного обміну студентів, міжнародних грантів на наукову діяльність та стипендій на навчання;
 • створення банку нових місць практики та стажування в Республіці Польща для студентів і науковців;
 • сприяння в розробці й апробуванні авторських методик і навчальних технологій, інноваційних методів, раціоналізаторських прийомів і форм роботи, моделей навчального та виховного процесів, управлінської діяльності в межах виконання навчальних (курсових, бакалаврських, магістерських) і наукових проектів та проходження практики;
 • організація літніх шкіл за окремими науковими напрямами чи проблемами.

 

Інформаційний:

 • здійснення консультативно-інформаційної підтримки викладачів та університетської молоді за різними напрямами наукової, соціальної, громадської та інших видів інноваційної діяльності;
 • інформування про діяльність Центру, популяризація його діяльності за допомогою засобів масової інформації, офіційного Сайту університету, студентського телебачення, інформаційного стенду Центру;
 • налагодження контактів з Посольством Республіки Польща в Україні, а також Черкаським культурно-національним товариством «Полонія»
 • налагодження співпраці з подібними центрами та громадськими організаціями в Україні та Республіці Польща.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ
  • Органами управління Центру є: ректор університету, координатор, співголови центру, консультативно-експертна рада.
  • Координатор (керівник) ради:
 • пропонує основні напрямки діяльності Центру;
 • подає необхідні документи організаційної діяльності Центру;
 • узгоджує склад груп для розроблення та реалізації окремих питань, проектів, програм тощо;
 • пропонує склад делегацій, які представляють Центр на наукових форумах та інших заходах;
  • Співголови центру:
 • сприяють залученню обдарованих студентів, аспірантів і молодих науковців до виконання науково-дослідницьких розробок, які фінансують за рахунок грантів та спонсорської допомоги;
 • сприяють інноваційно-патентній діяльності молодих вчених, висвітленню результатів науково-дослідницької роботи через наукові видання й електронні засоби масової інформації;
 • інформують вчених щодо конференцій, умов участі в національних і міжнародних конкурсах і грантах, адрес фондів підтримки молодих вчених тощо;
 • надають допомогу в публікації наукових статей та участі в наукових конференціях, що проводять в університеті та інших організаціях;
 • ініціюють і організовують в університеті проведення лекцій і науково-практичних семінарів провідних фахівців Польщі для молодих вчених;
 • сприяють розвитку міжвузівського співробітництва молодих вчених;

 

 1. Забезпечення діяльності

4.1. Ректорат, навчально-наукові інститути, факультети, науково-дослідний департамент, кафедри університету повинні всебічно сприяти діяльності та найповнішому інформаційному забезпеченню Центру.