Hовини

У ЧНУ ім. Б. Хмельницького акредитовано освітньо-професійну програму «Історія» спеціальності 014 Середня освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 6181).

Вітаємо здобувачів, викладачів ННІ МВІФ, гаранта освітньої програми – професора Ларису Синявську з успішною акредитацією.