Студенту

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНІВ

студентів денної форми навчання за ІІ семестр 2020-2021 навчального року

 
         
№ п/п Повна назва дисципліни Учене звання, ініціали,
прізвище викладача
Дата проведення Час початку
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Давня та сердньовічна історія України доц. Михайлюк Ю.М. 27.05.2021 10.00
2 Історія Греції та Риму доц. Тітіка О. О. 03.06.2021 10.00
3 Українська етнологія проф. Масненко В. В. 10.06.2021 10.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Українська етнологія проф. Масненко В. В. 27.05.2021 10.00
2 Давня та середньовічна історія України доц. Михайлюк Ю.М. 03.06.2021 10.00
3 Історія Греції та Риму доц. Тітіка О. О. 10.06.2021 10.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікацї та регіональні студії
1 Країнознавство проф. Земзюліна Н. І. 27.05.2021 10.00
2 Інформаційно-аналітична діяльність у М. В. ст. викл. Ратніков М. І. 03.06.2021 10.00
3 Дипломатичний протокол та етикет проф. Чебан А. Ю. 10.06.2021 10.00
Курс _1_ (ОС бакалавр) Група _Г_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Теорія і практика аргументації  доц. Астапова О. І. 31.05.2021 10.00
2 Філософія Середніх віків та доби Відродження  доц. Кретов П. В. 07.06.2021 10.00
 
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Історія середніх віків та раннього н.ч. доц. Гальченко С. І. 27.05.2021 10.00
2 Історія середньовічного Сходу доц. Іржавська А. П. 03.06.2021 10.00
3 Педагогіка  доц. Лещенко І. Т. 10.06.2021 10.00
4 Нова історія України    проф.Присяжнюк Ю.П.     14.06.2021 10.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Історія середньовічного Сходу доц. Іржавська А. П. 27.05.2021 10.00
2 Історія середніх віків та раннього н.ч. доц. Гальченко С. І. 03.06.2021 10.00
3 Нова історія України    проф.Присяжнюк Ю.П.     10.06.2021 10.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікацї та регіональні студії
1 Історія міжнародних відносин доц. Кірєєва В. О. 24.05.2021 10.00
2 Міжнародна інформація  ст. викл. Ратніков М .І. 28.05.2021 10.00
3 Міжнародне публічне право проф. Мойсієнко В.М. 02.05.2021 10.00
4 Основи геополітики та геостратегії проф. Сінкевич Є.Г. 09.06.2021 10.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _Г__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікацї та регіональні студії
1 Міжнародна інформація  ст. викл. Ратніков М .І. 24.05.2021 10.00
2 Історія міжнародних відносин доц. Кірєєва В. О. 28.05.2021 13.00
3 Основи геополітики та геостратегії проф. Сінкевич Є.Г. 02.06.2021 10.00
4 Міжнародне публічне право проф. Мойсієнко В.М. 09.06.2021 10.00
Курс _2_ (ОС бакалавр) Група _Д_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Соціологія доц. Шевченко З.В. 31.05.2021 10.00
2 Загальна конфліктологія доц. П'янзін С. Д. 07.06.2021 10.00
 
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014__Середня освіта (Історія)__
1 Історія країн Азії, Африки та Лат. Америки доц. Іржавська А. П. 24.05.2021 10.00
2 Історія Росії доц. Звірковський І. В. 28.05.2021 10.00
3 Новітня історія України проф. Морозов А. Г. 02.06.2021 10.00
4 Історія Зх.  Європи та Пв. Америки н.ч.  доц. Кірєєва В. О. 09.06.2021 13.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група __Б_ Спеціальність _032__Історія та археологія_
1 Історія Росії доц. Звірковський І. В. 24.05.2021 10.00
2 Історія країн Азії, Африки та Лат. Америки доц. Іржавська А. П. 28.05.2021 10.00
3 Історія Зх.  Європи та Пн. Америки н.ч.  доц. Кірєєва В. О. 02.06.2021 10.00
4 Новітня історія України проф. Морозов А. Г. 09.06.2021 10.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _В__ Спеціальність _291_Міжнародні відносини, суспільні комунікацї та регіональні студії
1 Теорія і практика перекладу  доц. Токарчук В.О. 09.06.2021 10.00
2 Актуальні проблеми МВ у Африці та Лат. Америці  доц. Терещенко Т. В. 14.06.2021 10.00
3 Економіка та зовнішньо-політ. зв’язки України  доц. Опалько В. В. 18.06.2021 09.00
Курс _3_ (ОС бакалавр) Група _Г_ Спеціальність _033_Філософія_
1 Етика доц. Процишин В. М. 31.05.2021 10.00
2 Філософська антропологія  доц. Зайцева С. Л. 07.06.2021 10.00
3 Філософія історії  доц. П’янзін С. Д. 14.06.2021 10.00
 
Курс _1_ (ОС магістр) Група __А_ Спеціальність _014_Середня освіта (Історія)
1 Трансформація традиційного суспільства в модерні  доц. Кірєєва В. О. 01.06.2021 10.00
2 Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації  проф. Чабан А. Ю. 07.06.2021 10.00
3. Україна в роки Другої світової війни   проф. Перехрест О. Г. 14.06.2021 10.00
4. Наукова комунікація іноземною мовою ст.викл. Рибалка Л. В. 18.06.2021 10.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група _Б_ Спеціальність _032_Історія та археологія ОПП "Етнологія","Архівознавство"
1 Трансформація традиційного суспільства в модерні  доц. Кірєєва В. О. 01.06.2021 10.00
2 Україна в контексті розвитку сучасної світової цивілізації  проф. Чабан А. Ю. 07.06.2021 10.00
3 Україна в роки Другої світової війни   проф. Перехрест О. Г. 14.06.2021 10.00
4 Наукова комунікація іноземною мовою ст.викл. Рибалка Л. В. 18.06.2021 10.00
Курс _1_ (ОС магістр) Група __В_ Спеціальність _033 Філософія_ОПП "Філософія"_
1 Філософська проблеми семантики  доц. Астапова О. І. 01.06.2021 10.00
2 Філософія та етика ділового спілкування доц. Процишин В.М. 07.06.2021 10.00
3 Аналітика мистецтва контексті культури  доц. Пушонкова О. А. 14.06.2021 10.00
4 Наукова комунікація іноземною мовою ст.викл. Рибалка Л. В. 18.06.2021 10.00
Курс _1_ (ОС магістр ) Група _В__ Спеціальність _033_Філософія_ОПП "Соціогуманітарна аналітика..."
1 Аналітика мистецтва контексті культури  доц. Пушонкова О. А. 14.06.2021 10.00
2 Наукова комунікація іноземною мовою ст.викл. Рибалка Л. В. 18.06.2021 10.00