Студенту
РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКІВ
студентів денної форми навчання за 2 семестр 2019-2020 навчального року
№ п/п Повна назва дисципліни Учене звання, ініціали,
прізвище викладача
Дата проведення Час початку
Курс _1_ (бакалавр) Група _А_Спеціальність _014_Середня освіта (Історія)
1 Українська етнологія проф. Масненко В. В. 25.05.2020 14:30
2 Іноземна мова  ст.викл. Рибалка Л. В. 26.05.2020 14:30
3 Фізична культура ст.викл. Усатова І.А. 27.05.2020 14:30
4 Інформатика  ст.викл. Блакова О. А. 28.05.2020 14:30
Курс _1_ (бакалавр) Група _Б_ Спеціальність __032_Історія та археологія_
1 Українська етнологія проф. Масненко В. В. 25.05.2020 14:30
2 Іноземна мова  ст.викл. Рибалка Л. В. 26.05.2020 14:30
3 Фізична культура ст.викл. Усатова І.А. 27.05.2020 14:30
4 Інформатика  ст.викл. Блакова О. А. 28.05.2020 14:30
Курс _1_ (бакалавр) Група _В_ Спеціальність __291_Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації _
1 Іноземна мова  ст. викл. Киба Л. М. 21.05.2020 14:30
2 Історія міжнародних відносин доц. Тітіка О. О. 22.05.2020 14:30
3 Історія і культура України  ст.викл. Касян А. І. 25.05.2020 14:30
4 Інформац.-аналітична діял. у М. В. ст. викл. Ратніков М. І. 26.05.2020 13:00
5 Фізична культура ст. викл. Усатова І. А. 27.05.2020 13:00
6 Військ.-політ. проблеми у М. В. проф. Мельниченко В. М. 28.05.2020 14:30
7 Інформатика  ст.викл. Блакова О. А. 29.05.2020 14:30
Курс _1_ (бакалавр) Група _Г_ Спеціальність __033_Філософія_
1 Екологія ст.викл. Гречана О. А. 25.05.2020 13:00
2 Фізичне виховання ст.викл. Усатова І. А. 27.05.2020 13:00
3 Історія української культури доц. Пушонкова О. А. 28.05.2020 14:30
Курс _2_ (бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014_  _Середня освіта (Історія)_
1 Екологія ст.викл. Гречана О. А. 25.05.2020 14:30
2 Історія середньовічного Сходу доц. Іржавська А. П. 26.05.2020 14:30
3 Музеєзнавство проф. Фареній І. А. 27.05.2020 14:30
4 Фізичне виховання ст.викл. Усатова І. А. 28.05.2020 14:30
5 Історичні портрети політ. і держ. діячів  доц. Лисиця Л. Г. 29.05.2020 14:30
Курс _2_ (бакалавр) Група _Б_ Спеціальність _032_  _Історія та археологія_
1 Екологія ст.викл. Гречана О. А. 25.05.2020 14:30
2 Історія середньовічного Сходу доц. Іржавська А. П. 26.05.2020 14:30
3 Музеєзнавство проф. Фареній І. А. 27.05.2020 14:30
4 Фізичне виховання ст.викл. Усатова І. А. 28.05.2020 14:30
5 Історичні портрети політ. і держ. діячів  доц. Лисиця Л. Г. 29.05.2020 14:30
Курс _2_ (бакалавр) Група _В_ Спеціальність __291_Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації _
1 Екологія ст.викл. Гречана О. А. 25.05.2020 13:00
2 Іноземна мова (ІІ) ст.викл. Левицька Л. А./
викл. Пизель Петр
26.05.2020 14:30
3 Іноземна мова  ст. викл. Киба Л. М. 27.05.2020 14:30
4 Фізичне виховання ст. викл. Усатова І. А. 28.05.2020 13:00
5 Зовнішня політика кр. Зх. Європи проф. Сінкевич Є. Г. 29.05.2020 14:30
Курс _2_ (бакалавр) Група _Г_ Спеціальність __033_Філософія_
1 Латина  ст. викл. Бунь Т. М. 25.05.2020 14:30
2 Риторика  доц. Пушонкова О. А. 26.05.2020 14:30
3 Основи антропосоціогенезу доц. П`янзін С. Д. 27.05.2020 14:30
4 Фізичне виховання ст. викл. Усатова І. А. 28.05.2020 13:00
Курс _3_ (бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014_  _Середня освіта (Історія)_
1 Історія культури Сходу  доц. Захарченко М. В. 26.05.2020 14:30
2 Історія релігії і церкви в Україні  доц. Терещенко Т. В. 27.05.2020 14:30
3 Шкільний курс історії та мет. його викл. проф. Земзюліна Н. І. 28.05.2020 14:30
4 Правознавство  доц. Волошкевич Г. А. 29.05.2020 14:30
Курс _3_ (бакалавр) Група _Б__ Спеціальність _032_  _Історія та археологія_
1 Історія культури Сходу  доц. Захарченко М. В. 26.05.2020 14:30
2 Історія релігії і церкви в Україні  доц. Терещенко Т. В. 27.05.2020 14:30
3 Археологія України проф. Морозов А. Г. 28.05.2020 14:30
4 Правознавство  доц. Волошкевич Г. А. 29.05.2020 14:30
Курс _3_ (бакалавр) Група _В_ Спеціальність __291_Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації _
1 Теорія і практика перекладу  ст. викл. Кикоть В. М. 12.05.2020 14:30
2 Актуальні проблеми МВ у Африці та Лат. Ам. доц. Терещенко Т. В. 13.05.2020 14:30
3 Сучасні конлікти та їх врегулюання  проф. Сінкевич Є. Г. 14.05.2020 14:30
4 Іноземна мова (ІІ) ст.викл. Левицька Л. А./
викл. Пизель Петр
15.05.2020 14:30
Курс _3_ (бакалавр) Група _Г_ Спеціальність __033_Філософія_
1 Політична філософія доц. Видриган М.В. 25.05.2020 14:30
2 Цінності європейської цивілізації доц. П`янзін С. Д. 26.05.2020 14:30
3 Культура логічної аргументації доц. Астапова О. І. 27.05.2020 14:30
4 Психогенетика доц. Куліш І. М. 28.05.2020 14:30
Курс _4_ (бакалавр) Група _А__ Спеціальність _014_  _Середня освіта (Історія)_
1 Історія кр. пострадянського простору ст. викл. Мотуз В. К. 27.05.2020 14:30
2 Історіографія історії України проф. Фареній І. А. 28.05.2020 14:30
Курс _4_ (бакалавр) Група _Б_ Спеціальність _032_  _Історія та археологія_
1 Історія кр. пострадянського простору ст. викл. Мотуз В. К. 27.05.2020 14:30
2 Історіографія історії України проф. Фареній І. А. 28.05.2020 14:30
Курс _4_ (бакалавр) Група _В_ Спеціальність __033_Філософія_
1 Філософія і методологія науки доц. Кретов П. В. 01.06.2020 14:30
2 Філософські проблеми управління доц. Видриган М.В. 02.06.2020 14:30
3 Філософія свободи: соціальні виміри доц. Видриган М.В. 03.06.2020 14:30
4 Філософія психоаналізу доц. Пушонкова О. А. 04.06.2020 14:30
5 Філософія бізнесу доц. Братко К. В. 05.06.2020 14:30
Курс _1_ (магістр) Група _А_Спеціальність _014_Середня освіта (Історія)
1 Основи наукової комунікації іноз. мови ст.викл. Рибалка Л. В. 25.05.2020 14:30
2 Психологічні проблеми у ВШ проф.
Кукуленко-Лук`янець І. В.
26.05.2020 14:30
3 Меодика викладання історчних дисциплін  проф. Присяжнюк Ю.П. 27.05.2020 13:00
4 Історична наука/Кр. Пв.Європи в єврп. іст. проф. Масенкно В. В./
Кірєєва В. О.
28.05.2020 14:30
5 Вел. селянська революція/Військово-політичний диск. проф. Фареній І. А./
проф. Мельниченко В. М.
29.05.2020 14:30
Курс _1_ (магістр) Група _Б_Спеціальність _032_Історія та археологія
1 Основи наукової комун.іноз. мови ст.викл. Рибалка Л. В. 25.05.2020 14:30
2 Актуальні проблеми європейської археології проф. Морозов А. Г. 26.05.2020 14:30
3 Формування НАФ України/Етнополітологія доц.Клименко Т. А./
проф. Масненко В. В.
27.05.2020 13.00, 14:30
4 Історична наука: сучний світовий і укр. дискурс проф. Масненко В. В. 28.05.2020 14:30
5 Археографія/ Історія етнології доц. Захарченко М. В./
доц. Івангородський К. В.
29.05.2020 14:30
Курс _1_ (магістр) Група _В_Спеціальність _033_Філософія_
1 Основи наукової комун.іноз. мови ст.викл. Рибалка Л. В. 25.05.2020 14:30
2 Психологічні проблеми у ВШ проф.
Кукуленко-Лук`янець І. В.
26.05.2020 14:30
3 Біоетика та аналітика моральних пробл. сучасності доц. Процишин В. М. 27.05.2020 14:30
4 Новітня філософія науки доц. Кретов П. В. 28.05.2020 14:30
5 Філософські основи візуальної антропології доц. Пушонкова О. А. 29.05.2020 14:30
Курс _1_ (магістр) Група _В_Спеціальність _033_Соціогуманітарна аналітика та основи логотерапії_
1 Основи наукової комун.іноз. мови ст.викл. Рибалка Л. В. 25.05.2020 14:30
2 Психологічні проблеми у ВШ проф.
Кукуленко-Лук`янець І. В.
26.05.2020 14:30
3 Біоетика та аналітика моральних пробл. сучасності доц. Процишин В. М. 27.05.2020 14:30
4 Логічна аргументація та логотерапія доц. Астапова О. І. 28.05.2020 14:30
5 Антидискримінаційна експертиза доц. Шевченко З. В. 29.05.2020 14:30