Hовини
3 жовтня 2017 р. відбулося засідання гуртка кафедри історії України (керівник - проф. О. О. Драч) на тему: «ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННЯ − НОВИЙ НАПРЯМ ІСТОРІОПИСАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ПЕРСОНАЛІЇ». У ході засідання було обговорено наступні питання:
  1. Предмет «Історії повсякдення»: аналіз основних тенденцій української і зарубіжної історіографії.
  2. Становлення напряму історія повсякдення в західній історичній науці.
  3. Історія повсякдення у поглядах представників школи Аналів (Ф. Бродель).
  4. Методологія історії повсякдення: два підходи на Заході.
  5. Джерельна база історії повсякдення.
  6. Напрацювання в галузі історії повсякдення на теренах пострадянського простору.