Hовини

Студенти ІV курсу ННІ історії і філософії відвідали відкритий семінар "Новітні технології викладання історії", який відбувся 27 вересня 2017 р. у Черкаській міській гімназії №9 ім. О.М. Луценка. Прикметно, що своїм досвідом із майбутніми колегами поділився випускник нашого інституту 2007 р., а нині вчитель гімназії Стецюк Андрій Сергійович. У ході семінару студенти отримали корисні методичні рекомендації щодо використання інтерактивної дошки, яка допомагає урізноманітнити заняття, зробити їх яскравими і захоплюючими. Окремо було наголошено на формуванні комунікативної компетенції майбутніх вчителів, від якої залежить ефективність спілкування зі школярами. Не менш важливим є принцип особистісно орієнтовного навчання, метою якого  є виявлення суб'єктного досвіду кожного учня та надання психолого-педагогічної допомоги в становленні його індивідуальності, в життєвому самовизначенні, самореалізації.  Андрій Сергійович також розкрив сутність поняття педагогіки співробітництва, яка є особливо актуальною в умовах модернізації української освіти.