Hовини

Шановні абітурієнти!

Конкурс сертифікатів та зарахування на місця державного замовлення – з 1 до 5серпня.

Конкурс вступників на навчання за контрактом проводиться з 1 до 8 серпня 2017 року.

 

Кількість місць на держзамовлення:

БАКАЛАВР:
Історія та археологія - 10;
Середня освіта (історія) - 15; (5 - заочна форма навчання);
Філософія - 10;

МАГІСТАТУРА:

Історія та археологія - 9;
Середня освіта (історія) - 16; (6 - заочна форма навчання);
Філософія - 3; (1 - заочна форма навчання)
 

Навчально-науковий інститут історії і філософії проводить набір на денну, заочну форми навчання за такими напрямами підготовки:

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ) – (освітній ступінь «бакалавр», «магістр»);

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ – (освітній ступінь «бакалавр», «магістр»)

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ – (освітній ступінь «бакалавр»)

ФІЛОСОФІЯ – (освітній ступінь «бакалавр», «магістр»);

на перший курс проводиться за сумою балів, зазначених у сертифікатах з трьох предметів:

На спеціальність «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)»; «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ; «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»:

1)      Історія України –  профільний;

2)      Українська мова і література – непрофільний;

3)      за вибором абітурієнта: Географія або Іноземна мова - непрофільний.

На спеціальність «ФІЛОСОФІЯ»:

1)      Історія України - профільний;

2)      Українська мова і література - не профільний;

3)      за вибором абітурієнта: Географія або Іноземна мова.

При рівній кількості балів, переважне право на зарахування надається абітурієнтам, які мають вищий бал з профільних предметів.

Кількість балів з непрофільних предметів має бути не нижчою 124. Як виняток до участі у конкурсному відборі можуть допускатися вступники, які мають сертифікат з кількістю балів з одного непрофільного предмета нижче 124, за умови якщо кількість балів з профільного предмета становить не нижче 170 балів.