Hовини

Шановні колеги та студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у Пленарному засіданні

ХХVІІІ СЕСІЇ ОСЕРЕДКУ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У ЧЕРКАСАХ,

яке відбудеться  22 березня 2017 р. (середа).

Початок засідання о 1430, корп. І, ауд. 514

 

 

ПРОГРАМА

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

22 березня 2017 року

 (Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького,

бульв. Шевченка, 81, корп. № 1 ауд. 514)

 Початок: 14.30

Голова: Віталій МАСНЕНКО

Секретар: Анна КОТИЧЕНКО

 

ДОПОВІДІ

 

Віталій МАСНЕНКО

Сучасні російські історичні міти як ідеологічне підґрунтя агресії проти України

 

Світлана ЗАЙЦЕВА

Ідея національно-етнічних особливостей української самосвідомості у творчості Тараса Шевченка

 

Олексій КОМПАНІЄЦЬ

Селянський спротив колективізації та Голодомору крізь призму теорії «опору без лідера» Юліуса Амоса

 

Юрій ПРИСЯЖНЮК

Козацький волонтерський рух в умовах розгортання російської агресії на Донбасі (2014 - початок 2017 рр.)

Засідання в секціях і комісіях

 

 

 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА СЕКЦІЯ

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ

 Дата проведення: 10 березня 2017 року

Час проведення: 14.30

Місце проведення: ЧНУ, корп. № 1, бульв. Шевченка, 81, ауд. 514.

Голова: Юрій МИХАЙЛЮК

Секретар: Анна КАЮК

 

 

Юрій МИХАЙЛЮК

Черкащина в державно-політичній структурі Руської держави наприкінці ІХ – 40-х рр. ХІІ ст.

 

Оксана ДРАЧ

Повсякдення жінок-інтелектуалок модерної доби в Україні: формування нових соціальних практик

 

Олександр ЛИТВИНЕНКО

Діяльність перших агрономічних товариств в Україні в перші десятиліття ХХ ст.

 

Юлія ІГНАТЕНКО

Фольклорний та мистецький “портрети” влади підросійської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (методологічні аспекти дослідження)

 

Василь ОТЗЕМКО

Громадянський портрет Кирила Стеценка очима сучасників

 

Олександр КАРАБІН

Створення чехословацьких військових формувань на території України в роки Першої світової війни

Лариса СИНЯВСЬКА

Діяльність З’їзду гірничопромисловців Півдня Росії під час Першої світової війни

 

Іван ДЕСЯТНІКОВ

Місцеві випуски грошових знаків на Черкащині у період Української революції 1917-1921 рр.

 

Надія ЗОЗУЛЯ

Традиції гайдамаччини у роки Холодноярської республіки.

 

Анна КОТИЧЕНКО

Діяльність українських парламентаристок у Другій Речіпосполитій щодо соціального забезпечення дітей

 

Анна КАЮК

Розвінчання культу особи Й. Сталіна в публікаціях журналу «Огонек»

 

Дмитро КЛИЧКОВ

Куренівська трагедія 1961 року: спроба сучасного переосмислення

 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

 ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА СЕКЦІЯ

ІСТОРІОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

 Дата проведення: 13 березня 2017 року

Час проведення: 14.30

Місце проведення: ЧНУ, корп. № 1, бульв. Шевченка, 81, ауд. 514.

Голова: Костянтин ІВАНГОРОДСЬКИЙ

Секретар: Володимир ШВЕЦЬ

 

 

Віктор ГОЦУЛЯК

Сучасні історіографічні інтерпретації діяльності Михайла Грушевського як голови Центральної Ради

 

Костянтин ІВАНГОРОДСЬКИЙ

Погляди Михайла Брайчевського на східнослов’янський етногенез

 

Андрій КАСЯН

Селянське самоврядування Правобережної України пореформеного періоду в радянській історіографії

Володимир ШВЕЦЬ

Військово-історична наука і М.О. Домонтович: “Огляд російсько-турецької війни 1877-1878 рр. на Балканському півострові”

 

Сергій ДЯЖУР

Сучасна історіографія руху Вільного козацтва 1917-1918 рр.

 

Юлія РІЗНИК

Дніпровська повітряно-десантна операція 1943 р.: суб’єктивні та колективні “спогади” та їхні різночитання

 

Сергій ШАМАРА

Політика та культура пам’яті в регіонах України (1990-ті – початок 2000-х років)

 

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

 ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА СЕКЦІЯ

ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ

 Дата проведення: 24 березня 2017 року

Час проведення: 14.30

Місце проведення: ЧНУ, корп. № 1, бульв. Шевченка, 81, ауд. 519.

Голова: Олексій МАРЧЕНКО

Секретар: Оксана ПУШОНКОВА

 

 

Олексій МАРЧЕНКО

Роль екзистенціалів в осмисленні буттєвої побудови Dasein в філософії М. Гайдеґґера

 

Олена АСТАПОВА-ВЯЗЬМІНА

Коріння некласичної логіки в творах представників Львівсько-Варшавської школи

 

Костянтин БРАТКО

Феноменологічний аналіз літературного твору в естетиці Р. Інгардена

 

Павло КРЕТОВ

Проблематика формування національної ідентичності в межах новітнього міфу України: символічний ландшафт свідомості та культури

Микола ВИДРИГАН

Проблема свободи в ідеологіях політичних партій Російської імперії початку ХХ ст.

 

Оксана ПУШОНКОВА

Європейська культурна самосвідомість на зламі ХІХ–ХХ ст.: зміна парадигми

Сергій П’ЯНЗІН

По цей бік нігілізму

 

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ

 ПРАВНИЧА СЕКЦІЯ

 Дата проведення: 27 березня 2017 року

Час проведення: 14.30

Місце проведення: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, ауд. 406.

Голова: Сергій ШАМАРА

Секретар: Ольга КОЛОСОВА

 

 

Ольга КОЛОСОВА

Цивільне процесуальне законодавство в контексті українських реформ

 

Людмила КУЗНЕЦОВА

Сучасні виклики в трудовому праві України

 

Олександр ЛИСЕНКО

Імплементація норм європейського права у діяльність органів правосуддя та прокуратури