Hовини

Студентка спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОС «Магістр» Катерина Чистякова успішно пройшла двомісячний освітній курс «Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах: багатовимірна імерсивна модель».

Навчання проходило у рамках проєкту «AICE - With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe».

Освітній курс запроваджено командою СумДУ, що реалізується в рамках міжнародного проєкту AICE за напрямом «Жан Моне» Програми Erasmus+.

Проєкт присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначення ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища. За результатами навчання учасники курсу склали іспит та отримали сертифікати.

На думку студентки, опанувати даний онлайн-курс та успішно пройти тестування їй допомогли знання, отримані в ННІ міжнародних відносин, історії та філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького під час вивчення дисципліни «Академічна доброчесність в професійній сфері історика» (викладачка – доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Іржавська А. П.).