Hовини

20220702_182527

З 27 червня по 1 липня студенти 3-го курсу ННІ міжнародних відносин, історії та філософії проходили музейну практику.

Музейна практика займає вагоме місце в системі підготовки фахівців історичного профілю у Черкаському національному університеті, де студенти вивчають основи музеєзнавства. Практикою студентів традиційно керують професор Лариса Синявська, доцент Юрій Михайлюк.

Під час проходження практики студенти третього курсу ознайомлювалися зі специфікою роботи музею, фондами музею, напрямками фондової роботи, класифікацією та типологією музейних предметів. Згідно з темами і комплектами систематизували предмети за групами збереження, проаналізували експонати відповідно до періодизації й робили їх опис.

20220702_182501

Також окремо досліджували особливості зберігання музейних фондів, режим зберігання фондів, захист музейних фондів від механічних пошкоджень, завдання консервації та реставрації музейних предметів, систему збереження музейних фондів та особливості збереження музейних предметів в експозиції.

Отже, організація навчальної музейної практики дала можливість студентам-історикам набути практичні навички і вміння музейної справи – важливої структурної складової компонентів зберігання та дослідження культурної спадщини.

Лариса Синявська