Hовини

 Започатковуємо рубрику «Викладачі навчаються».

Отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації завершилося навчання к.і.н., доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Іржавської А. П. за програмою «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» (м. Суми, 22.03-26.03.2021 р.). Організатор програми: Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету: http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/

Програма допомогла:

зрозуміти особливості створення системи забезпечення академічної доброчесності у закладах освіти;

розібратися з нормативно-правовим забезпеченням впровадження принципів академічної доброчесності;

ознайомитися з інструментами забезпечення академічної доброчесності;

проаналізувати світовий досвід у розбудові системи академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

Анжела Іржавська, доцентка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин