Hовини

В 2020 році Черкаський національний університет ім. Б Хмельницького, ННІ міжнародних відносин історії та філософії уклали угоду про співпрацю з громадською організацією «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин» (Non-government organization «Scientific Society of Diplomacy and International Relations»). Підписання офіційної угоди, стало наслідком тісної співпраці науковців в дослідженні історії дипломатії та міжнародних відносин, організації просвітницьких заходів з популяризації зовнішньополітичної діяльності українських дипломатів, меценатів, представників діаспори. 

     

Безпосередньо діяльність Товариства має суспільний характер, полягає в сприянні всебічному вивченню історії української і світової дипломатії, діяльності українських дипломатичних та консульських установ, іноземних представництв в Україні, формування та розвитку міжнародних відносин, сприянні формуванню позитивного іміджу України в світі, належного поцінування особистого внеску видатних українських дипломатів і працівників консульської служби та зарубіжних дипломатів і консульських представників, які працювали в Україні, задоволення наукових та інформаційних потреб дослідників історії дипломатії та міжнародних відносин.

Напередодні різдвяних свят Товариство привітало викладачів та студентів  своїми останніми друкованими виданнями.  Щедрий подарунок вручила Голова Товариства проф. Матяш Ірина Борисівна, побажавши всій науковій громаді здоров’я, натхнення до подальших наукових розвідок та нових світоглядних проєктів.

 

Детальніше про видання:

 

Україна — Швейцарія: маловідомі сторінки історії та сучасність: науковий збірник / Упоряд. Ірина Матяш; Інститут історії України НАН України; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. Берн–Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 236 с

http://sshdir.org.ua/3721-2/

В науковому збірнику представлено дослідження українських і швейцарських науковців з історії діяльності швейцарських підприємців на території України, персоналій швейцарців в Україні та українських емігрантів у Швейцарії, становлення українсько-швейцарських відносин у 1918–1926 рр., діяльності Посольств України в Швейцарії та Швейцарії в Україні після відновлення державної незалежності України. В основі збірника тексти виступів учасників Історичної панельної дискусії «Швейцарсько-українська зустріч», організованої Посольством Швейцарії в Україні спільно з Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин…

 

Україна і Польща: Шляхами міждержавних взаємин : зб. наук. праць з нагоди 100-річчя встановлення польсько-українських дипломатичних відносин / наук. ред. І. Матяш; вип. ред. В. Собіянський; пер. з пол. К. Москалець. Київ : Видавництво «Горобець», 2019. 300 с.: іл.

http://sshdir.org.ua/ukrayina-i-polshha-shlyahamy-mizhderzhavnyh-vzayemyn-zb-nauk-prats-z-nagody-100-richchya-vstanovlennya-polsko-ukrayinskyh-dyplomatychnyh-vidnosyn-nauk-red-i-matyash-vyp-red-v-sobiyanskyj-per/

 

Матяш І. Іноземні представництва в Україні (1917–1919 рр.): державна місія та повсякденність / НАН України. Інститут історії України; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. ‒ Київ: Інститут історії України, 2019. ‒ 556 с.

http://sshdir.org.ua/matyash-i-inozemni-predstavnytstva-v-ukrayini-1917-1919-rr-derzhavna-misiya-ta-povsyakdennist-nan-ukrayiny-instytut-istoriyi-ukrayiny-naukove-tovarystvo-istoriyi-dyplomatiyi-ta-mizhnarodnyh-vidnosy/

В монографії на підставі широкого кола історичних джерел досліджено діяльність іноземних дипломатичних та консульських представництв в Українській Народній Республіці/Українській Державі під час Української революції 1917–1921 років. Висвітлено завдання, функції, форми організації та основні напрямки діяльності іноземних представництв. Проаналізовано особливості їх взаємодії з українською владою. Значну увагу приділено персоналіям іноземних представників.

 

Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості (2019 р.)

http://sshdir.org.ua/dyplomatychna-ta-konsulska-sluzhba-u-vymiri-osobystosti-2/

У виданні висвітлено питання дипломатичної історії України, наведено імена видатних постатей, які брали безпосередню участь у становленні української дипломатії. У глобальному вимірі міжнародного життя кожен представник дипломатичної служби, незалежно від величини особистого внеску та займаної посади, має своїм завданням обстоювання дипломатичними засобами незалежності держави з гордим ім’ям Україна, дипломатичне визнання її міжнародним співтовариством, узгодження державних кордонів і територіальної цілісності. Книга стане в пригоді історикам дипломатичної служби, зовнішньополітичної діяльності України та загалом усім, хто цікавиться історією становлення та розвитку держави.

Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості (2016 р.)

В серії “Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична” (вип. 13) вийшло видання  “Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості”, що започатковує серію видань, присвячених українським дипломатам і консулами та зарубіжним дипломатам і консулами, які працювали в Україні. В перспективі передбачається підготовка біографічного довідника в сфері дипломатичної та консульської служби. Підготовку матеріалів видання здійснено за участі Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. Серед його авторів члени Товариства: Лілія Білоусова, Степан Віднянський, Ігор Жалоба,  Віктор Матвієнко, Ірина Матяш, Олег Машевський, Олег Павлишин, Інна Хоменська, Вячеслав Ціватий.

 

Якімова А. Болгарський період життя професора Михайла Драгоманова: монографія / ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Київ, 2019. 280 с.

http://sshdir.org.ua/yakimova-a-bolgarskyj-period-zhyttya-profesora-myhajla-dragomanova-monografiya-imfe-im-m-t-rylskogo-nan-ukrayiny-kyyiv-2019-280-s/

У монографії висвітлюється основні аспекти діяльності відомого українського вченого Михайла Драгоманова у Вищій школі в Софії продовж 1889-1895 років. Наголошується на внеску професора у становлення першого болгарського університету та першого наукового фольклорного видання “Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”, у розвиток українсько-болгарських наукових та культурних зв’язків. Звертається увага на творчу спадщину М. Драгоманова в Болгарії та вшанування його пам’яті. 

 

Дослідження Володимира Старосольського «DAS MAJORITÄTSPRINZIP»/«ПРИНЦИП БІЛЬШОСТІ»/Переклад з німецької мови Констянтина Поліщука; вступна стаття Станіслава Стемпеня; автор проекту і впорядник Михайло Петрів.- Львів: Вид-во» Літопис», 2018.- 312с.

http://sshdir.org.ua/doslidzhennya-volodymyra-starosolskogo-das-majoritatsprinzip-pryntsyp-bilshosti/

Володимир Старосольський – український адвокат, теоретик держави і права, громадсько-політичний та науково-освітній діяч, автор досліджень у сфері права, соціології, політології та націології. Фундаментальне дослідження «DAS MAJORITÄTSPRINZIP»/«ПРИНЦИП БІЛЬШОСТІ» є визначним внеском автора у світову правову думку і за твердженням професора Едмунда Бернатціка є першим систематичним опрацюванням із зазначеної проблематики.

Переклад праці «DAS MAJORITÄTSPRINZIP»/«ПРИНЦИП БІЛЬШОСТІ» здійснив Костянтин Поліщук, кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор проекту видання і упорядник адвокат Михайло Петрів.

 

Збірник архівних документів “Світовий тріумф “Щедрика” – 100 років культурної дипломатії України”

http://sshdir.org.ua/zbirnyk-arhivnyh-dokumentiv-svitovyj-triumf-shhedryka-100-rokiv-kulturnoyi-dyplomatiyi-ukrayiny/

Збірник архівних документів «Світовий тріумф “Щедрика” – 100 років культурної дипломатії» видано за підсумками проведених джерелознавчих студій з історії культурної дипломатії України, ініційованих Українським центром культурних досліджень при Міністерстві культури України за підтримки Українського культурного фонду. У книзі вперше оприлюднюються вибрані документи з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, що ілюструють історію тріумфальних гастролей Української Республіканської Капели (Українського Національного Хору) під орудою диригента Олександра Кошиця упродовж 1919-1924 років у країнах Західної Європи,Північної та Південної Америки, завдяки яким світові став відомий «Щедрик» Миколи Леонтовича. Гастролі Капели, як державної репрезентативної інституції Української Народної Республіки, ініційовані Главою Директорії УНР Симоном Петлюрою з метою промоції української культури і позитивного іміджу України в світі. Проект реалізований у співпраці з Центральним державним архівом вищих органів влади і управління України і спрямований на просування іміджевої спадщини Української Народної Республіки в галузі культурної дипломатії