Hовини

Студентська секція «круглого столу»

«ПЕРЕДВОЄННА ПОЛІТИЧНА КРИЗА 1939 РОКУ І ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»

 3 жовтня 2019 р.

Програма:

 

ХАЛІМОНЧИК Олександр Сергійович – магістрант другого року навчання ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Окупація Чехословаччини 1939 року

  

ДУЧЕНКО Вадим Анатолійович – магістрант другого року навчання ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Проблеми Тешинської Сілезії та Підкарпатської України у передвоєнний період.

 

ЖЕМБРОВСЬКА Анна Вікторівна – магістрантка першого року навчання ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Причини невдачі англійсько-французько-радянських переговорів влітку 1939 року.

  

ПОРПЛЕНКО Володимир Валентинович – магістрант другого року навчання ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Послаблення напруженості й урегулювання відносин між Німеччиною та СРСР (березень – серпень 1939 року.)

  

БОНДАРЧУК Ярослав Вікторович – магістрант другого року навчання ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Введення радянських військ у Західну Україну: визволення чи окупація?

  

КОНОНЕНКО Олександр Сергійович – студент 4 курсу ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Напад Німеччини на Польщу. Початок «дивної війни» на Заході і «дивне партнерство» на Сході.