Hовини

Шановні колеги! 

До друку готується черговий випуск збірника наукових праць «Гуржіївські історичні читання»,  внесеного до Переліку фахових видань з історичних наук.

Структура видання передбачає публікації матеріалів за такими напрямами:

  • Історіографія, джерелознавство, теорія та методологія історичних досліджень;
  • Анторопологічний вимір історії;
  • Етносоціальні та демографічні процеси в історичному контексті;
  • Історія української культури та духовності;
  • Актуальні проблеми історії України;
  • Всесвітня історія

Текст статті (зі списками літератури і анотаціями), оформлений відповідно до чинних вимог стосовно публікацій у наукових фахових виданнях, а також відомості про автора, відскановану (або сфотографовану) квитанцію про оплату потрібно надіслати не пізніше 15 жовтня 2017 року на електронну адресу збірника: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оплату необхідно здійснити на картковий рахунок: 5168 7427 0300 9930 (у будь- якому терміналі «Приватбанку» або через систему «Приват24»).

Телефон для довідок: 067-938-17-76 – відповідальний секретар збірника наукових праць «Гуржіївські історичні читання» – Івангородський Костянтин Васильович.

Орієнтовний вихід збірника друком – грудень 2017 року (розсилку засобом післяплати гарантуємо).

Вимоги до публікації

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ПЛАНУЄТЬСЯ ВКЛЮЧИТИ НАШУ ЗБІРКУ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗ, ЯКІ ВИСУВАЮТЬ ДОСИТЬ ВИСОКІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТЕКСТІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇХНЬОГО НАУКОВОГО АПАРАТУ !!!

Вартість публікації залежить від обсягу (сторінка тексту, оформлена відповідно до зазначених нижче вимог – 30 грн., плюс витрати на пересилку (за потреби).

Текст статті подається за такими параметрами: шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.

Публікація розпочинається з позначення УДК, на наступному рядку – ініціали та прізвище автора (саме у такому порядку), які друкуються жирними літерами у правому верхньому куті; через інтервал по центру жирним шрифтом, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (крім скорочень), подається назва публікації. Через інтервал після назви, подається коротка анотація українською мовою та ключові слова. Через інтервал, з абзацу починається основний текст статті. Основний текст форматується винятково по ширині; абзацний відступ – 10 мм.

Структура статті обов’язково передбачає наступні рубрики (виділяються в тексті статті з абзацного відступу жирним шрифтом):

Постановка проблеми. [Текст].

Аналіз останніх досліджень. [Текст].

Мета. [Текст].

Виклад основного матеріалу. [Текст].

Висновки. [Текст].

Посилання в тексті подаються в квадратних дужках (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві та підрядкові зноски); перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються у порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела або аркушу архівних справ (наприклад [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться розділовий знак.

Усі таблиці статті подаються окремим файлом у форматі Microsoft Excel. Виходячи з формату видання, прохання не подавати багато таблиць, а також таблиць великих за розмірами й обсягами.

Наприкінці подається Список використаної літератури, (в порядку згадування в тексті), оформлений у відповідності до чинного українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» – Режим доступу: http://zounb.zp.ua/resourse/GOST/index.html, а також слід дотримуватись «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»), а потім цей же список літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010, під заголовком References (див. Додаток 1)

Після списків літератури подається розгорнуте резюме статті англійською мовою – під заголовком Abstract (вимоги його оформлення див. Додаток 2).

До публікації обов’язково додаються «Відомості про автора» (подаються окремим файлом [назва файлу повинна бути такою: Iwanow_Author ; а назва файлу статті має бути із зазначенням міста: Iwanow_Kyiv ]).

У відомостях про себе автор зазначає: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, адреса, за якою буде зручно отримати авторський примірник (домашня, робоча, Нова Пошта), контактні телефони, e-mail.

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Неохайно оформлені, не витримані щодо вимог і отримані після вказаного терміну матеріали опубліковані не будуть.

Редколегія