Hовини

Співробітники кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького провели презентації дисциплін категорій «Історія» та «Культура» для першокурсників.

Студенти мали змогу детально ознайомитися зі змістом таких важливих історичних дисциплін як «Україна в історії Європи», «Історія України: цивілізаційний вимір», «Соціально-політична історія України». Опанування цих освітніх компонентів дозволить зміцнити громадянську позицію молоді в умовах опору російській агресії. Такий підхід також відповідає вибудовуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти ЧНУ та вимогам цілей освітньої та професійної підготовки майбутніх фахівців, формуванню їхніх фахових компетентностей.

Для плекання здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі цілісного розуміння історії запропоновані освітні компоненти «Історія української культури», «Етнокультура» та «Культура України в європейському контексті». Якісно наповненні навчальні курси мають на меті розширення знань про культурно-історичний досвід українського народу, його традиційну культуру, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності.

Завідувач кафедри історії України, професор Віталій Масненко зауважив, що всі дисципліни, які пропонує підрозділ, дають змогу студентам розуміти загальні та специфічні риси історичного і культурного розвитку України, Європи й світу та сприяють формуванню національної історичної пам’яті, що є необхідною запорукою української перемоги над рашистським агресором.

Джерело: cdu.edu.ua