Hовини

22 березня у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулося пленарне засідання ХХVІІІ березневої наукової сесії Черкаського осередку Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Про вічні теми української історії говорили на базі навчально-наукового інституту історії і філософії.

Професор ЧНУ Юрій Присяжнюк актуалізував питання козацького волонтерського руху в умовах розгортання російської агресії на Донбасі (2014 - початок 2017 рр.).

Тему «Сучасні російські історичні міти як ідеологічне підґрунтя агресії проти України» розкрив Віталій Масненко, голова Осередку.

Селянський спротив колективізації та Голодомору крізь призму теорії «опору без лідера» Юліуса Амоса став темою доповіді студента-магістранта Олексія Компанійця.

Відомий грушевськознавець Віктор Гоцуляк дослідив Сучасні істографічні інтерпретації діяльності М. Грушевського як голови Центральної Ради.

Викладач Юрій Михайлюк висвітлив роль Черкащини в державно-політичній структурі Руської держави наприкінці ІХ - 40-х рр. ХІІ ст.

Олександр Карабін, аспірант, дослідив створення чехословацьких військових формувань на території України в роки Першої світової війни.

Аспірантка Анна Котиченко розповіла про діяльність українських парламентаристок у Другій Речі Посполитої щодо соціального забезпечення дітей. Також аспірантка Анна Каюк доповіла про розвінчання культу особи Й. Сталіна в публікаціях журналу «Огонек».

Куренівську трагедію 1961 року в сучасному переосмисленні представив увазі слухачів студент 3 курсу Дмитро Кличков.

Тема селянського самоврядування Правобережної України пореформеного періоду в радянській істографії привернула увагу аспіранта Андрія Касяна.

Студент 4 курсу Сергій Дяжур представив сучасну істографію руху Вільного козацтва 1917-1918 рр.

Черкаський осередок НТШ продовжує свою діяльність.
Джерело: cdu.edu.ua
Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького