Hовини

презентація інструментарію Акад. доброчес.

23 вересня голова Комісії з академічної доброчесності та корпоративної етики ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доцентка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Анжела Іржавська взяла участь в онлайн-презентації «Інструментарій для дослідження академічної доброчесності та якості освіти у ЗВО», який підготувала і провела українська команда  Academic IQ від Американських Рад з міжнародної освіти.

Представлена розробка є набором інструментів та механізмів для проведення моніторингу системи якості освіти та академічної доброчесності (анкета самооцінювання для адміністрації ЗВО, анкети для викладачів та студентів; інструкція для організації та проведення фокус-групових досліджень;  інструмент «Матриця-Світлофор»: документ, який дозволяє порефлексувати на позитивні чи негативні процеси та практики в ЗВО, а також знайти точки для покращення.

Усі інструменти були апробовані 60-тьма українськими ЗВО, які брали участь у проєкті протягом двох років.

https://academiq.org.ua/novyny/instrumentarii/

Анжела Іржавська

23.09.22. вебінар

анкетування з академ. добр.