Hовини

Грушевський Михайло

Художній музей презентував твори заслуженого художника України Максима Гладька, які започатковують проєкт "Державотворці України у портретних образах" та колекцію "Видатні постаті України". Це портрети Михайла Драгоманова, Михайла Грушевського, Вʼячеслава Липинського, Володимира Винниченка, Левка Лук’яненка, представників національної еліти і стовпів державотворення України. Проєкт триває.

Головним критерієм обрання постатей державотворців є питання: які ключові меседжі вони транслюють у наше сьогодення?

Українське державотворення проходило складний шлях. І воно завжди було невідʼємним від культури і мистецтва, від діяльності художників, письменників, поетів, тих культурних діячів, які своєю творчістю збагачували духовну культуру та формували «державницьке» мислення українців. В слові і образі вони зберігали сакральну сутність України і в кращі часи історії, і в найбільш скрутні.

Проте Україна як держава зʼявилася завдяки правникам і політикам, тим представникам національної еліти,  які своєю інтелектуальною працею, участю в державотворчих процесах здійснили, оприявнили нашу незалежність, відкрили шлях до духовної суверенності нації, посприяли визначенню цивілізаційного вектора України вже у нових реаліях історії.

Михайло Драгоманов

Пропонуйте до подальшого відтворення у проєкті постаті лідерів – символів свого часу, ідейних творців України, які формували майбутнє нашої держави, чиї часом пророчі думки стали скарбницею мудрості збереження, управління, взаємодії. Ретельне вивчення спадщини яких дасть відповіді на питання, які актуальні нині, в ХХІ столітті, коли триває російсько-українська війна.

Проєкт художника стане основою студентських  заходів на Інтерактивний просвітницькій платформі "Музей-Університет" протягом навчального року.

Оксана Пушонкова

Володимир Винниченко В'ячеслав Липинський Левко Лук’яненко