Hовини

Зверніть увагу! Опубліковано оновлений розклад роботи курсів підготовки до ЗНО з історії України на другий семестр. Наша спільнота ВК: https://vk.com/club130580223  

7.02.17

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

1)    Події Кримської війни 1853–1856 рр. на українських землях.

2)    Реформи 1860–1870-х роках і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці.

3)     Політика російського царизму щодо України.

4)     Розвиток громадівського руху. Журнал «Основа».

5)    Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства» (1873–1876 рр.). Братство тарасівців.

А Камченко

Б Хоменко

 

9.02.17

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст.

1)    Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель.

2)    Розвиток кооперативного руху.

3)    Трудова еміграція.

4)    Політизація національного руху та утворення перших політичних партій.

5)    Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта».

А Каракай

Б Шведін

14.02.17

Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

1)    Піднесення української культури.

2)    Розвиток освіти, науки, літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва.

3)    Українські підприємці -благодійники.

 

А Халімончик

Б Канюка

16.02.17

Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр.

1)    Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Консолідація української нації.

2)    Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

3)    Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти».

4)    Посилення національного гніту в 1907–1914 рр. Земельна реформа П.Столипіна та її вплив на Україну.

 

А Римар

Б Кузьменко

 

21.02.17

Західноукраїнські землі у складі Австро-угорської імперії у 1900-1914 рр.

1)    Становище промисловості та сільського господарства.      

2)    Радикалізація українського політичного руху. 

3)    Вплив греко - католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель.

 

А Кудріна

Б Дученко

23.02.17

Україна в Першій світовій війні

1)    Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни.

2)    Перебіг воєнних дій на українських землях.

3)    Діяльність австрійської та російської адміністрацій у Галичині та Буковині.

4)    Українські січові стрільці (УСС).

 

А Камченко

Б Хоменко

 

28.02.17

Українська революція

1)    Революційні події в Україні в 1917 – на початку 1918 р. Українізація армії.

2)     Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення українців.

3)    Універсали Української Центральної Ради (УЦР). Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. 

4)    Проголошення Української Народної Республіки (УНР).

5)    Проголошення радянської влади.

6)    Перша війна радянської Росії з УНР.

7)    Проголошення незалежності УНР.

 

А Каракай

Б Шведін

2.03.17

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1921 рр.)

1)    Брестський мирний договір між УНР та державами Четверного союзу.

2)    Конституція УНР. Гетьманський переворот. Українська Держава.

3)    Утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

4)    Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Акт Злуки УНР та ЗУНР.

5)    Прихід до влади Директорії.

6)    Друга радянсько-українська війна.

Окупація військами Антанти півдня України. Повстання М. Григор’єва.

7)    Денікінський режим в Україні.

8)    Більшовицький режим в Україні. Ухвалення Конституції УСРР 1919 р.

9)    Перший «Зимовий похід» Армії УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею.

10)  Польсько-радянська війна на території України. Другий «Зимовий похід» Армії УНР. Холодноярська республіка (1918-1922 рр.).

А Халімончик

Б Канюка

7.03.17

Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921–1929 рр.)

1)    Голод у південних губерніях УСРР.

2)    Антицерковна кампанія.

3)    Неп в УСРР.

4)    Входження УСРР до складу СРСР. Політика «коренізації» в УСРР («українізація»).

5)     Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих.

6)    Українське національне відродження 1920-х рр.

 

А Римар

Б Кузьменко

9.03.17

Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр. 

1)    Форсована індустріалізація, насильницька колективізація, ідеологізація суспільного і культурного життя Україні.

2)    Культ особи. Масові репресії.

3)    Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – геноцид Українського народу.

4)    Згортання українізації.

5)    Антицерковна кампанія.

 

А Кудріна

Б Дученко

14.03.17

Західна Україна в 1921–1939 рр

1)    Соціально - економічний розвиток українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.

2)    Суспільно - політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х рр.

3)    Карпатська Україна.

А Камченко

Б Хоменко

16.03.17

Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)

1)    Початок Другої світової війни.

2)    Приєднання Західної України, Південної та Північної Бессарабії та Північної Буковини до УРСР.

3)    Напад нацистської Німеччини та її союзників на СРСР. Оборона Києва, Одеси, Севастополя. Поразки Червоної армії.

4)    Нацистський окупаційний режим. Голокост.

5)    Радянський партизанський рух. Діяльність ОУН. Утворення УПА.

6)    Польсько-український конфлікт.

7)    Створення Української головної визвольної ради (УГВР).

8)    Вигнання нацистських окупантів з території України.

9)    Депортація кримських татар та інших народів Криму (травень 1944 р.).

10)  Внесок українців у визволення народів Європи від нацизму.

11)  Завершення Другої світової війни.

 

А Каракай

Б Шведін

21.03.17

Україна в перші повоєнні роки (1945 – на початку 1950-х рр.)

1)    Участь УРСР зовнішній політиці Радянського Союзу.

2)    Адміністративно - територіальні зміни.

3)    Відбудова.

4)    Голод в Україні 1946–1947 рр.

5)    Радянізація західних областей України.

6)    Боротьба ОУН і УПА. Придушення визвольного руху.

7)    Розгортання ідеологічних кампаній (боротьба з «українським буржуазним націоналізмом», «низькопоклонством перед Заходом», «безродними космополітами» тощо).

 

А Халімончик

Б Канюка

23.03.17

Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

1)    Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950–1960-х рр.: припинення масових репресій, часткова реабілітація.

2)     Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР.

3)    Спроби реформування управління промисловістю та сільського господарства, соціальної сфери.

4)    Виникнення руху «шістдесятників», дисидентського руху наприкінці 1950 – на початку 1960-х рр.

 

А Римар

Б Кузьменко

28.03.17

Україна в період загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.)

 

1)    Політико - ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 1960 – початок 1980-х рр.).

2)    Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр.

3)    Здобутки і проблеми соціальної сфери.

4)    Культура та духовне життя. Русифікація.

5)    Опозиційний рух.

 

А Кудріна

Б Дученко

30.03.17

Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985-1991 рр.)

 

1)    Початок «перебудови».

2)    Загострення соціально-економічної кризи. Рівень життя населення.

3)    Чорнобильська катастрофа.

4)    Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 1980-х рр.

5)    Загальноукраїнський страйк шахтарів.

6)     Політичні реформи. Формування багатопартійності, створення Народного руху України за перебудову, перші альтеративні вибори до Верховної Ради УРСР.

7)    Створення Автономної Республіки Крим (12 лютого 1991 р.).

8)    Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України.

9)    Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України.

 

А Камченко

Б Хоменко

4.04.17

Україна в умовах незалежності

 

1)    Початок державотворчих процесів.

2)    Заснування Збройних Сил України.

3)     Дострокові вибори до Верховної Ради та вибори Президента України. Затвердження державної символіки (1992 р.), формування інституту громадянства.

4)     Ухвалення Конституції 1996 р. та змін до неї. Приватизація. Лібералізація цін.

5)     Грошова реформа (1996 р.). Майнова диференціація суспільства.

6)    Інтегрування України в європейське і світове співтовариство.

7)    «Газові» та «торгівельні війни» з Росією.

8)    Політична криза 2014 р.

9)    Збройна агресія Росії проти України.

10) Культура, наука, спорт та релігійне життя в незалежній Україні.

 

А Каракай

Б Шведін

6.04.17

Контрольна робота

 

А Халімончик

Б Канюка