Hовини

Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку (ТЦЖМ) оголошує конкурс студентських наукових робіт на тему: «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в контексті транскордонного співробітництва» (на базі Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень та факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету).


Конкурс проводитиметься за такими напрямами досліджень у контексті транскордонного співробітництва:
• Європейська зовнішня політика, безпека та дипломатія.
• Європейська економічна інтеграція та торговельна політика.
• Європейська інноваційна, промислова та підприємницька політика.
• Європейський «зелений курс» (GreenDeal) та його реалізація в Україні.
• Європейська цифрова економіка та електронна комерція.
• Європейські фінансові механізми.
• Угода про асоціацію між Україною та ЄС: аналіз реалізації та наслідки і перспективи щодо Карпатського єврорегіону (Закарпаття).
• Європейські регіональні студії.
• Європейський ринок туристичних послуг.

Підсумки конкурсу робіт буде підбито наприкінці березня 2022 р. у формі інформування учасників та офіційного повідомлення про результати на сторінці ТЦЖМ у Facebook. Ті наукові роботи, які перемогли, будуть опубліковані на порталі http://eurodev.uzhnu.edu.ua/index.php/uk/

До участі у конкурсі запрошуються студенти, магістранти та аспіранти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра, доктора філософії у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих закладах освіти, студенти закладів вищої освіти інших країн.

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами:
текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве –10 мм, верхнє і нижнє – по 2 0мм;
зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію; наукова робота обов`язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
загальний обсяг сторінок не повинен перевищувати 12 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел; креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Заявки та конкурсні роботи просимо надсилати до 01 березня 2022 року на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Учасники конкурсу, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть додатково поінформовані про рішення журі та відповідно мотивовані нагородами (сертифікати, а також передбачаються форми стимулювання кращих робіт - переможців конкурсу).
Контактні телефони: +380 (95) 482 07 33+380 (50) 278 53 54.

В анотації наукової роботи зазначаються: актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження; загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо). У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику (напрям), загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова додаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.
Текст анотації англійською та українською мовами має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.
В Заявці надаються відомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи

Відомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи.
АВТОР
1.Прізвище___________________________
2.Ім`я (повністю)_____________________________
3.По батькові (повністю)_______________________
4.Повна назва закладу вищої освіти, в якому навчається автор _______________________________
5.Факультет ___________________________________
6.Курс (рік навчання) ___________________________
7.Телефон, e-mail _______________________________

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
1.Прізвище___________________________________
2.Ім`я (повністю)_______________________________
3.По батькові (повністю)_________________________
4. Місце роботи, телефон, e-mail__________________
5.Посада ______________________________________
6.Науковий ступінь _____________________________
7.Вчене звання _________________________________